Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2741(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0275/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0266

Приети текстове
PDF 480kWORD 55k
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург
Окупирани територии в Грузия 10 години след руската инвазия
P8_TA(2018)0266RC-B8-0275/2018

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2018 г. относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнато с посредничеството на ЕС и подписано от Грузия и от Руската федерация, и споразумението за прилагане от 8 септември 2008 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност(2),

—  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на източното партньорство, и по-специално декларацията, приета през 2017 г. в Брюксел,

—  като взе предвид съвместните съобщения на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно европейската политика за съседство (ЕПС), и по-специално доклада от 18 май 2017 г. за изпълнението на прегледа на ЕПС (JOIN(2017)0018), съвместния работен документ на службите от 9 юни 2017 г., озаглавен „Източно партньорство — 20 цели за 2020 г.: Съсредоточаване върху ключовите приоритети и осезаемите резултати“ (SWD(2017)0300), и съобщението от 2016 г., озаглавено „Глобална стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз“,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно положението в държавите от източното съседство и по-специално своята препоръка от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство в навечерието на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(3),

—  като взе предвид разполагането на Мисията за наблюдение на Европейския съюз (EUMM) в Грузия на 15 септември 2008 г.,

—  като взе предвид доклада от 2009 г. на независимата международна проучвателна мисия за конфликта в Грузия, ръководена от Хейди Талявини,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Грузия чества стогодишнината от създаването през 1918 г. на първата грузинска демократична република и с право се гордее със съвременните си постижения;

Б.  като има предвид силната подкрепа на ЕС за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници;

В.  като има предвид, че 10 години след руската военна агресия в Грузия от август 2008 г. Руската федерация продължава своята незаконна окупация на грузинските територии Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия в разрез с международното право и основаната на правила международна система; като има предвид, че т.нар. договори за интеграция и съюз, подписани между Русия и Абхазия и Южна Осетия през 2014 и 2015 г., бяха явни нарушения на международното право, принципите на ОССЕ и международните ангажименти на Русия; като има предвид, че Европейският съюз не признава рамката на т.нар. избори и референдума, проведен от подкрепяни от Русия сепаратисти в грузинските региони Абхазия и Южна Осетия през 2016 и 2017 г.;

Г.  като има предвид, че ЕС остава твърдо ангажиран в подкрепа на мирното разрешаване на конфликта между Русия и Грузия при пълно зачитане на основните норми и принципи на международното право;

Д.  като има предвид, че Русия непрестанно засилва незаконното си военно присъствие в окупираните територии на Грузия чрез изграждане на нови бази, разполагане на нови военни части и оборудване и провеждане на военни учения;

Е.  като има предвид, че Русия продължава да нарушава международните си задължения и отказва да изпълни изцяло споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнато с посредничеството на ЕС;

Ж.  като има предвид, че Русия продължава да изолира Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия от останалата част на страната чрез премахване на допълнителните пропускателни пунктове, изграждане на физически препятствия по административната гранична линия и провеждане на кампания, насочена към изкореняване на грузинската култура;

З.  като има предвид, че тази линия бавно, но сигурно се премества по-навътре в контролираната от Тбилиси територия в рамките на процес, известен като „превръщане в граница“, като на места преминава много близо до критична инфраструктура магистрали и газопроводи;

И.  като има предвид, че стотици хиляди вътрешно разселени лица и бежанци, насилствено изгонени от грузинските територии Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия в резултат на няколко вълни на етническо прочистване, продължават да са лишени от основното право на безопасно и достойно завръщане в домовете им;

Й.  като има предвид, че в окупираните региони на Грузия се нарушават основни права на човека, включително правото на свобода на движение и пребиваване, правото на собственост и правото на достъп до образование на роден език; като има предвид, че случаите на незаконни арести и отвличания продължават;

К.  като има предвид, че Руската федерация, в качеството си на сила, ефективно упражняваща контрол върху грузинските територии Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия, носи цялата отговорност за грубите нарушения на правата на човека и хуманитарното положение на място;

Л.  като има предвид, че руската инвазия през 2008 г. беше първата голяма открита атака срещу европейския ред; като има предвид, че тя по-късно беше последвана от други, включително анексирането на Крим и войната в Източна Украйна;

М.  като има предвид, че вътрешно разселените лица от Грузия Арчил Татунашвили, Гига Отхорозия и Давид Башарули загубиха живота си в резултат на брутални незаконни действия на руските окупационни режими в Сухуми и Цхинвали;

Н.  като има предвид, че Международният наказателен съд (МНС) започна разследване на твърдения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на конфликта;

О.  като има предвид, че съвместното ad hoc посещение в Грузия на 12 август 2008 г. на централноевропейски и източноевропейски лидери — президента на Полша Лех Качински, президента на Естония Тоомас Хендрик Илвес, президента на Литва Валдас Адамкус, министър-председателя на Латвия Иварс Годманис и президента на Украйна Виктор Юшченко — се възприема широко като основен фактор за спирането на руското настъпление към Тбилиси, когато руските части са само на 50 км от грузинската столица, и улесни посредничеството за прекратяване на огъня от страна на френското председателство на Съвета на ЕС;

П.  като има предвид, че Руската федерация продължава да отказва достъп на Мисията за наблюдение на ЕС до грузинските територии Абхазия и региона Цхинвали/Южна Осетия в нарушение на постигнатото с посредничеството на ЕС споразумение за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., като по този начин възпрепятства способността на мисията да изпълнява пълноценно своя мандат;

1.  потвърждава отново своята категорична подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Грузия; отчита, че принципите, залегнали в Хартата на ООН, Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. и Парижката харта на ОССЕ от 1990 г., представляват крайъгълните камъни на една мирна Европа;

2.  заявява отново, че суверенитетът, независимостта и мирното уреждане на спорове са основни принципи на европейската система за сигурност; подчертава, че решаването на конфликтите в Грузия е от съществено значение за повишаване на сигурността и стабилността на европейския континент като цяло; счита, че тези конфликти и продължаващата окупация на грузински територии остават потенциална заплаха за суверенитета на други европейски държави;

3.  отправя искане Руската федерация да оттегли решението си за признаване на т.нар. независимост на грузинските територии Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия; осъжда решението на Венесуела, Никарагуа, Сирия и Науру да признаят Абхазия и Южна Осетия и призовава това признаване да бъде оттеглено;

4.  подчертава необходимостта Руската федерация да изпълни безусловно всички разпоредби на споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., по‑специално ангажимента за изтегляне на всички свои военни сили от територията на Грузия;

5.  отправя искане Руската федерация да прекрати окупацията на грузинските територии Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия и да зачита напълно суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и неприкосновеността на международно признатите ѝ граници и да прекрати присъединяването на практика на двата региона към руската администрация;

6.  потвърждава твърдия ангажимент на ЕС да допринесе за мирното уреждане на конфликта между Русия и Грузия, с помощта на всички инструменти, с които разполага, като част от всеобхватен подход, включително чрез своя специален представител за Южен Кавказ и кризата в Грузия, в качеството му на съпредседател на международните преговори в Женева, чрез мисията за наблюдение на ЕС и политиката на непризнаване и ангажираност в Грузия;

7.  настоятелно призовава правителството на Грузия да продължи да сътрудничи на МНС чрез улесняване на разследванията, провеждани от прокуратурата на МНС, и гарантиране на възможността на секретариата на МНС да изпълнява своя мандат по отношение на повишаването на осведомеността и участието на жертвите;

8.  призовава Руската федерация да предостави безусловен достъп на мисията за наблюдение на ЕС до грузинските територии Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия в съответствие с мандата ѝ; припомня, че мисията за наблюдение на ЕС е единственото постоянно международно присъствие на място, което предоставя безпристрастна информация относно положението по протежение на административната гранична линия, и призовава за удължаване на мандата на мисията след 14 декември 2018 г.;

9.  призовава Руската федерация да прекрати по-нататъшното превръщане на административната гранична линия в граница, което тя се стреми да постигне чрез поставянето на огради от бодлива тел и други изкуствени препятствия; призовава също така да се сложи край на навлизането в територията, контролирана от правителството на Грузия, и по-нататъшното удължаване на административната гранична линия, което умишлено възпрепятства контактите между хората и изолира населението на двата окупирани региона;

10.  осъжда умишленото унищожаване на десетки грузински села и грузински църкви в окупираните територии на Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия, както и преднамерения опит за заличаване на следите на грузинската култура и история в окупираните територии, и осъжда противопоставящите и разединяващи инициативи като т.нар. референдум от 2017 г. за одобряване на промяна на наименованието на региона на Цхинвали/Южна Осетия;

11.  призовава Руската федерация да се придържа към принципа за мирно разрешаване на конфликтите, като откликне на едностранния ангажимент на Грузия за неупотреба на сила, както беше заявено от президента на Грузия в речта му пред Европейския парламент на 23 ноември 2010 г.;

12.  приветства новата мирна инициатива на правителството на Грузия, озаглавена „Крачка към по-добро бъдеще“, насочена към подобряване на хуманитарните и социално-икономическите условия на хората, живеещи в грузинските територии Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия, както и към насърчаване на преките контакти между хората и изграждането на доверие между разделените общности;

13.  припомня на Руската федерация за нейните задължения към населението в качеството ѝ на окупираща сила и че трябва да прекрати нарушенията на правата на човека, ограничаването на свободата на движение и пребиваване, дискриминацията на етническа основа и нарушаването на правото на собственост и на достъп до образование на родния език в окупираните територии на Грузия;

14.  призовава също така Руската федерация да сложи край на безнаказаността и етнически мотивираните престъпления в грузинските територии Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия и да премахне всички пречки пред подвеждането под отговорност на извършителите на незаконните убийства на грузинските вътрешно разселени лица Арчил Татунашвили, Гига Отхозория и Давид Башарули;

15.  приветства приемането от Парламента на Грузия на двустранната резолюция, с която се създава черен списък на извършителите на тези престъпления или за тяхното прикриване (списък Отхозория-Татунашвили), и призовава държавите членки и Съвета да включат в черен списък и да наложат национални санкции и санкции в целия ЕС на лицата, които фигурират или могат да бъдат включени в списъка Отхозория-Татунашвили;

16.  настоятелно призовава Руската федерация да позволи безопасното и достойно завръщане на вътрешно разселените лица и на бежанците по домовете им и да осигури безпрепятствен достъп на място на международните механизми за наблюдение на правата на човека;

17.  отново осъжда подривната политика на пропаганда, дезинформация и проникване в социалните медии, насочена към отслабване на демокрацията и обществото в Грузия посредством дискредитиране на институциите, манипулиране на общественото мнение, разпространяване на неверни истории, подхранване на социално напрежение и насърчаване на общо недоверие към медиите; в този контекст осъжда информационната война, която Русия води като използва своите държавно контролирани медии за умишлено насаждане на неверни новини с цел влияние върху вътрешната политика и подкопаване на европейските интеграционни процеси;

18.  подчертава, че международната общност трябва да заеме последователна, координирана, обединена и твърда позиция срещу руската политика на окупация и анексиране като единствен начин за гарантиране на мирното разрешаване на конфликта в Грузия и за предотвратяване на подобни конфликти в съседни държави;

19.  призовава институциите на ЕС да възприемат подход, който да е съгласуван с този на Европейския парламент и с политиките на националните парламенти на държавите членки, като използват по-ясни и по-прецизни думи за определяне на руската агресия в Грузия като окупация на грузинските територии Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия от страна на Руската федерация;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на правителствата и парламентите на държавите членки, правителствата и парламентите на държавите от Източното партньорство и на правителството и парламента на Руската федерация.

(1) ОВ С 11, 12.1.2018 г., стр. 82.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0493.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0440.

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност