Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2741(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0275/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0266

Přijaté texty
PDF 338kWORD 48k
Čtvrtek, 14. června 2018 - Štrasburk
Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi
P8_TA(2018)0266RC-B8-0275/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2018 o okupovaných gruzínských územích deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU a kterou podepsaly Gruzie a Ruská federace, a na prováděcí dohodu ze dne 8. září 2008,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2016 o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních zónách volného obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky(2),

–  s ohledem na společná prohlášení přijatá na summitech Východního partnerství, zejména na společné prohlášení schválené v Bruselu v roce 2017,

–  s ohledem na společná sdělení Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o evropské politice sousedství (EPS), především na zprávu ze dne 18. května 2017 o provádění přezkumu evropské politiky sousedství (JOIN(2017)0018), společný pracovní dokument útvarů ze dne 9. června 2017 nazvaný „Východní partnerství – 20 výstupů do roku 2020: Zaměření se na hlavní priority a hmatatelné výsledky“ (SWD(2017)0300) a sdělení z roku 2016 nazvané „Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie“,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v zemích východního sousedství, a zejména na své doporučení ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017(3),

–  s ohledem na pozorovatelskou misi EU (EUMM), která byla do Gruzie vyslána dne 15. září 2008,

–  s ohledem na zprávu z roku 2009, kterou vypracovala nezávislá mezinárodní vyšetřovací mise ke konfliktu v Gruzii vedená Heidi Tagliaviniovou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Gruzie slaví 100. výročí první gruzínské demokratické republiky, která vznikla v roce 1918, a může být právem hrdá na své soudobé úspěchy;

B.  vzhledem k tomu, že EU důrazně podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci mezinárodně uznaných hranic;

C.  vzhledem k tomu, že 10 let po ruské vojenské agresi v Gruzii v srpnu 2008 Ruská federace stále pokračuje v nezákonné okupaci gruzínských území Abcházie a regionu Cchinvali / Jižní Osetie a ohrožuje tak mezinárodní právo a mezinárodní systém založený na pravidlech; vzhledem k tomu, že  takzvané smlouvy o integraci a partnerství podepsané mezi Ruskem a Abcházií a Jižní Osetií v roce 2014 a 2015 byly jasným porušením mezinárodního práva, zásad OBSE a mezinárodních závazků Ruska; vzhledem k tomu, že Evropská unie neuznává rámec tzv. voleb a referenda, které uspořádali separatisté podporovaní Ruskem v gruzínských regionech Abcházie a Jižní Osetie v roce 2016 a 2017;

D.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále pevně odhodlána zasazovat se o mírové řešení konfliktu mezi Ruskem a Gruzií v plném souladu se základními normami a principy mezinárodního práva;

E.  vzhledem k tomu, že Rusko soustavně posiluje svou nezákonnou vojenskou přítomnost na okupovaných gruzínských územích, kde staví nové základny, umísťuje nové vojenské oddíly a vybavení a provádí vojenská cvičení;

F.  vzhledem k tomu, že Rusko i nadále porušuje své mezinárodní závazky a odmítá plně provádět dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU;

G.  vzhledem k tomu, že Rusko i nadále izoluje Abcházii a region Cchinvali / Jižní Osetie od zbytku země tím, že uzavírá další hraniční přechody, umísťuje podél správní hranice fyzické překážky a vede kampaň zaměřenou na vymýcení gruzínské kultury;

H.  vzhledem k tomu, že tato hranice se v rámci tzv. „vytyčení hranic“ pomalu, ale jistě posouvá hlouběji do území kontrolovaného Tbilisi a na některých místech se dostává velmi blízko ke kritické infrastruktuře, jako jsou dálnice a plynovody;

I.  vzhledem k tomu, že statisíce vnitřně vysídlených osob a uprchlíků vyhnaných z gruzínských území Abcházie a regionu Cchinvali / Jižní Osetie v důsledku několika vln etnických čistek je nadále zbaveno svého základního práva na bezpečný a důstojný návrat do svého domova;

J.  vzhledem k tomu, že v okupovaných oblastech Gruzie jsou porušována základní lidská práva, včetně práva na volný pohyb a pobyt, práva na vlastnictví a práva na přístup ke vzdělání v mateřském jazyce; vzhledem k tomu, že dochází k nezákonnému zadržování a únosům;

K.  vzhledem k tomu, že Ruská federace jakožto mocnost, která skutečně kontroluje gruzínská území Abcházie a regionu Cchinvali / Jižní Osetie, nese plnou odpovědnost za závažné porušování lidských práv a humanitární situaci na místě;

L.  vzhledem k tomu, že invaze v roce 2008 byla prvním zásadním a otevřeným útokem Ruska na evropské uspořádání; vzhledem k tomu, že později následovaly další útoky, včetně anexe Krymu a války na východě Ukrajiny;

M.  vzhledem k tomu, že vnitřně vysídlení Gruzínci Archil Tatunašvili, Giga Otchozoria a Davit Bašaruli přišli o život v důsledku nezákonných a brutálních činů ruských okupantských jednotek v Suchumi a Cchinvali;

N.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti údajně spáchaných v tomto konfliktu;

O.  vzhledem k tomu, že ad hoc návštěva vedoucích představitelů ze střední a východní Evropy – polského prezidenta Lecha Kaczyńského, estonského prezidenta Toomase Hendrika Ilvese, litevského prezidenta Valdase Adamkuse, předsedy litevské vlády Ivarse Godmanise a ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka – v Gruzii, která se uskutečnila dne 12. srpna 2008, je obecně vnímána jako hlavní faktor, který zastavil ruský postup na Tbilisi, kdy vojenské jednotky byly pouze 50 km od gruzínského hlavního města, a napomohl francouzskému předsednictví Rady EU zprostředkovat příměří;

P.  vzhledem k tomu, že Ruská federace i nadále odmítá povolit pozorovatelské misi EU přístup na gruzínská území Abcházie a regionu Cchinvali / Jižní Osetie v rozporu s dohodou o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU, a brání tak misi plně vykonávat její mandát;

1.  znovu opakuje, že jednoznačně podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie; uznává, že zásady zakotvené v Chartě OSN, v Helsinském závěrečném aktu z roku 1975 a v Pařížské chartě OBSE z roku 1990 představují základní kameny mírového evropského kontinentu;

2.  opakuje, že svrchovanost, nezávislost a mírové urovnání sporů jsou klíčové zásady evropského bezpečnostního uspořádání; zdůrazňuje, že řešení konfliktů v Gruzii je zásadní pro posílení bezpečnosti a stability evropského kontinentu jako celku; domnívá se, že tyto konflikty a pokračující okupace gruzínských území zůstávají potenciální hrozbou pro suverenitu jiných evropských zemí;

3.  požaduje, aby Ruská federace zrušila své rozhodnutí o uznání takzvané nezávislosti gruzínských území Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie; odsuzuje rozhodnutí Venezuely, Nikaragui, Sýrie a Nauru o uznání Abcházie a Jižní Osetie, a vyzývá k tomu, aby bylo toto uznání zrušeno;

4.  zdůrazňuje, že je třeba, aby Ruská federace bezpodmínečně plnila všechna ustanovení dohody o příměří ze dne 12. srpna 2008, a zejména závazek stáhnout veškeré své vojenské síly z území Gruzie;

5.  požaduje, aby Ruská federace ukončila okupaci gruzínských území Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie a plně respektovala svrchovanost a územní celistvost Gruzie, stejně jako neporušitelnost jejích mezinárodně uznaných hranic, a aby zastavila faktické začleňování obou regionů do ruské státní správy;

6.  potvrzuje, že EU je pevně odhodlána přispět k mírovému řešení konfliktu mezi Ruskem a Gruzií, za použití všech nástrojů, které má k dispozici jako součást komplexního přístupu, včetně zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii, jejího spolupředsednictví na ženevských mezinárodních jednáních, Pozorovatelské mise Evropské unie EUMM v Gruzii a politiky neuznávání a angažovanosti;

7.  naléhavě vyzývá vládu Gruzie, aby i nadále spolupracovala s Mezinárodním trestním soudem tak, že usnadní vyšetřování vedená Úřadem žalobce MTS a zajistí, aby rejstřík Mezinárodního trestního soudu mohl plnit svůj mandát, pokud jde o aktivní pomoc a zapojení obětí;

8.  vyzývá Ruskou federaci, aby pozorovatelské misi EU (EUMM) umožnila bezpodmínečný přístup na gruzínská území Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie, v souladu s jejím mandátem; připomíná, že mise EUMM představuje jedinou stálou mezinárodní přítomnost na místě a poskytuje nestranné informace o situaci podél správní hranice, a vyzývá k prodloužení jejího mandátu i po 14. prosinci 2018;

9.  vyzývá Ruskou federaci, aby zastavila další budování bariér podél správní hranice, čehož se snaží dosáhnout umísťováním plotů z ostnatého drátu a dalších umělých překážek; vyzývá rovněž k ukončení pronikání na území kontrolované gruzínskou vládou a dalšího rozšiřování správní hranice, které záměrně brání mezilidským kontaktům a vede k izolaci obyvatel obou okupovaných oblastí;

10.  odsuzuje úmyslné ničení mnoha gruzínských vesnic a gruzínských kostelů na okupovaných územích Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie, jakož i úmyslný pokus o vymazání stop gruzínské kultury a historie na okupovaných územích, a odsuzuje protichůdné a kontroverzní iniciativy, jako je takzvané referendum z roku 2017, kterým se schvaluje změna názvu regionu Cchinvali/ Jižní Osetie;

11.  vyzývá Ruskou federaci, aby dodržovala zásadu mírového řešení konfliktu reciprocitou k jednostrannému závazku Gruzie nepoužít sílu, jak uvedl prezident Gruzie ve svém projevu před Evropským parlamentem dne 23. listopadu 2010;

12.  vítá novou mírovou iniciativu gruzínské vlády nazvanou „Krok k lepší budoucnosti“, zaměřenou na zlepšení humanitárních a socioekonomických podmínek osob žijících na gruzínských územích Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie a na podporu mezilidských kontaktů a budování důvěry mezi rozdělenými komunitami;

13.  připomíná Ruské federaci jako okupační mocnosti její závazky vůči obyvatelstvu, a skutečnost, že musí zastavit porušování lidských práv, omezování svobody pohybu a pobytu, diskriminaci na základě etnického původu a porušování práva na vlastnictví a na přístup ke vzdělání v rodném jazyce na okupovaných územích Gruzie;

14.  vyzývá mimoto Ruskou federaci, aby ukončila beztrestnost a etnicky motivované trestné činy na gruzínských územích Abcházie a v regionu Cchinvali/ Jižní Osetie a aby odstranila veškeré překážky bránící tomu, aby pachatelé nezákonného zabíjení gruzínských vnitřně vysídlených osob Archil Tatunašvili Giga Otchozoria a David Bašaruli byli postaveni před soud;

15.  vítá, že gruzínský parlament přijal usnesení obou politických stran, které zavádí černou listinu pachatelů a osob odpovědných za zastírání tohoto násilí (Otchozoriův-Tatunašviliho seznam), a vyzývá členské státy a Radu, aby zařadily na černou listinu osoby, které jsou nebo mohou být na Otchozoriově-Tatunašviliho seznamu uvedeny, a aby jim uložily sankce na úrovni členských států a EU;

16.  naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby umožnila bezpečný a důstojný návrat vnitřně vysídlených osob a uprchlíků do jejich domovů a aby na místě zajistila neomezený přístup pro mezinárodní mechanismy monitorování lidských práv;

17.  znovu opakuje, že odsuzuje podvratnou politiku propagandy, dezinformace a infiltraci do sociálních médií, jejichž cílem je oslabit demokracii a společnost v Gruzii pomocí diskreditace institucí, manipulace veřejným míněním, šíření falešných zpráv, rozdmýchávání sociálního napětí a podpory všeobecné nedůvěry ke sdělovacím prostředkům; odsuzuje v této souvislosti informační válku vedenou Ruskem, v níž využívá státem kontrolované sdělovací prostředky k tomu, aby záměrně šířily nepravdivé zprávy s cílem ovlivňovat domácí politiku a podrývat proces evropské integrace;

18.  zdůrazňuje, že mezinárodní společenství musí zaujmout soudržný, koordinovaný, jednotný a pevný postoj proti ruské okupaci a politice anexe, neboť je to je jediný prostředek, jak zajistit mírové řešení konfliktu v Gruzii a předcházet vzniku podobných konfliktů v sousedních zemích;

19.  vyzývá orgány EU, aby zaujaly přístup, který bude v souladu s postojem Evropského parlamentu a s politikou vnitrostátních parlamentů členských států tím, že budou používat jasnější a přesnější pojmy při označování ruské agrese v Gruzii jako okupace gruzínských území Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie Ruskou federací;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, vládám a parlamentům členských států, vládám a parlamentům zemí Východního partnerství a vládě a parlamentu Ruské federace.

(1) Úř. věst. C 11, 12.1.2018, s. 82.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0493.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0440.

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí