Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2741(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0275/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 14/06/2018 - 7.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0266

Pieņemtie teksti
PDF 418kWORD 54k
Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs - Strasbūra
Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma
P8_TA(2018)0266RC-B8-0275/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. jūnija rezolūcija par okupētajām Gruzijas teritorijām desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2008. gada 12. augusta vienošanos par uguns pārtraukšanu, kuru parakstīja Gruzija un Krievijas Federācija, ES darbojoties kā vidutājam, kā arī 2008. gada 8. septembra īstenošanas nolīgumu,

–  ņemot vērā 2016. gada 21. janvāra rezolūciju par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu(1),

–  ņemot vērā 2017. gada 13. decembra rezolūciju par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu(2),

–  ņemot vērā Austrumu partnerības samitos pieņemtās kopīgās deklarācijas, jo īpaši kopīgo deklarāciju, par kuru tika panākta vienošanās 2017. gadā Briselē,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) kopīgos paziņojumus par Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP), jo īpaši 2017. gada 18. maija ziņojumu par EKP pārskatīšanas īstenošanu (JOIN(2017)0018) un 2017. gada 9. jūnija kopīgo darba dokumentu “Austrumu partnerība — 20 mērķpasākumi 2020. gadam, koncentrējoties uz pamatprioritātēm un reāliem rezultātiem” (SWD(2017)0300), kā arī 2016. gada paziņojumu par ES globālo ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par situāciju austrumu kaimiņreģionā un jo īpaši 2017. gada 15. novembra ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD par Austrumu partnerību, gatavojoties 2017. gada novembra samitam(3),

–  ņemot vērā ES pārraudzības misijas izveidi Gruzijā 2008. gada 15. septembrī,

–  ņemot vērā 2009. gada ziņojumu, ko sagatavoja neatkarīga starptautiska izmeklēšanas misija par konfliktu Gruzijā, Heidi Tagliavini vadībā;

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā Gruzija atzīmē 100. gadadienu kopš Gruzijas pirmās demokrātiskās republikas dibināšanas 1918. gadā, un tā var pelnīti lepoties par saviem mūsdienu sasniegumiem;

B.  tā kā ES stingri atbalsta Gruzijas suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās;

C.  tā kā desmit gadus pēc 2008. gada augustā īstenotās Krievijas militārās agresijas Gruzijā Krievijas Federācija joprojām turpina nelikumīgi okupēt Gruzijas teritorijas Abhāzijā un Chinvali reģionā/Dienvidosetijā, pārkāpjot starptautiskās tiesības un uz noteikumiem balstīto starptautisko sistēmu; tā kā tā sauktie integrācijas un apvienības līgumi, kas parakstīti starp Krieviju un Abhāziju un Dienvidosetiju 2014. un 2015. gadā, ir skaidrs starptautisko tiesību, EDSO pamatprincipu un Krievijas starptautisko saistību pārkāpums; tā kā Eiropas Savienība neatzīst tā dēvēto vēlēšanu un Krievijas atbalstīto separātistu rīkoto referendumu sistēmu Gruzijas reģionos Abhāzijā un Dienvidosetijā 2016. un 2017. gadā;

D.  tā kā ES joprojām ir stingri apņēmusies īstenot Krievijas – Gruzijas konflikta atrisināšanu miermīlīgā ceļā, pilnībā ievērojot starptautisko tiesību pamatnormas un principus;

E.  tā kā Krievija nemitīgi pastiprina savu nelikumīgo militāro klātbūtni okupētajās Gruzijas teritorijās, būvējot jaunas bāzes, ievedot jaunas karaspēka vienības un aprīkojumu un veicot militārās mācības;

F.  tā kā Krievija turpina pārkāpt savas starptautiskās saistības, un atsakās pilnībā īstenot ar ES starpniecību panākto 2008. gada 12. augusta vienošanos par uguns pārtraukšanu;

G.  tā kā Krievija joprojām turpina izolēt Abhāziju un Chinvali reģionu/Dienvidosetiju no pārējās valsts teritorijas, slēdzot papildu pārejas punktus, izveidojot fiziskas barjeras gar administratīvo robežlīniju un rīkojot kampaņu, kuras mērķis ir izskaust Gruzijas kultūru;

H.  tā kā šī robežlīnija tiek lēnām, bet pastāvīgi pārvietota dziļāk Tbilisi kontrolētajā teritorijā — šis process ir pazīstams kā “robežu nospraušana” —, dažās vietās tai pietuvojoties ļoti tuvu kritiskai infrastruktūrai, piemēram, autoceļiem un gāzes cauruļvadiem;

I.  tā kā simtiem tūkstošu iekšzemē pārvietotu personu un bēgļu, kuri piespiedu kārtā un atkārtotu etniskās tīrīšanas viļņu rezultātā tika izraidīti no Gruzijai piederošām Abhāzijas un Chinvali reģiona/Dienvidosetijas teritorijām, joprojām tiek liegtas to pamattiesības uz drošu un cieņpilnu atgriešanos mājās;

J.  tā kā okupētajos Gruzijas reģionos tiek pārkāptas cilvēka pamattiesības, tostarp pārvietošanās un uzturēšanās brīvība, īpašumtiesības un tiesības uz piekļuvi izglītībai dzimtajā valodā; tā kā joprojām notiek nelikumīga aizturēšana un cilvēku nolaupīšana;

K.  tā kā Krievijas Federācija, kā vara, kas faktiski kontrolē Gruzijas teritorijas — Abhāziju un Chinvali reģionu/Dienvidosetiju, ir pilnībā atbildīga par rupjiem cilvēktiesību pārkāpumiem un humanitāro situāciju uz vietas;

L.  tā kā 2008. gada iebrukums bija pirmais lielākais atklātais Krievijas uzbrukums Eiropā pieņemtajai kārtībai; tā kā šim uzbrukumam vēlāk sekoja citi, tostarp Krimas aneksija un karš Austrumukrainā;

M.  tā kā gruzīnu tautības iekšzemē pārvietotās personas Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria un Davit Basharuli tika nelikumīgi nogalēti Krievijas okupācijas režīma brutālās rīcības rezultātā Suhumi un Chinvali;

N.  tā kā Starptautiskā Krimināltiesa (ICC) ir sākusi izmeklēšanu par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, kas, iespējams, notikuši konflikta gaitā;

O.  tā kā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un valdību vadītāju — Polijas prezidenta Lech Kaczyński, Igaunijas prezidenta Tomass Hendriks Ilvess, Lietuvas prezidenta Valdas Adamkus, Latvijas premjerministra Ivara Godmaņa un Ukrainas prezidenta Victor Yushchenko kopīgā ad hoc vizīte Gruzijā 2008. gada 12. augustā tika plaši atzīta par galveno faktoru, kas apturēja Krievijas virzību uz Tbilisi, kad tās militārie spēki atradās tikai 50 km no Gruzijas galvaspilsētas, un atviegloja ES Padomes Francijas prezidentūras starpniecības centienus panākt uguns pārtraukšanu;

P.  tā kā Krievijas Federācija turpina liegt ES pārraudzības misijai piekļuvi Gruzijas teritorijām — Abhāzijai un Chinvali reģionam/Dienvidosetijai —, pārkāpjot ar ES starpniecību 2008. gada 12. augustā noslēgto uguns pārtraukšanas vienošanos un tādējādi mazinot šīs misijas spēju pilnībā īstenot savas pilnvaras,

1.  vēlreiz apliecina savu nepārprotamo atbalstu Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei; atzīst, ka principi, kas nostiprināti ANO Hartā, 1975. gada Helsinku Nobeiguma aktā un EDSO 1990. gada Parīzes Hartā ir stūrakmeņi miera nodrošināšanai Eiropas kontinentā;

2.  atkārtoti atgādina, ka suverenitāte, neatkarība un strīdu risināšana mierīgā ceļā ir Eiropas drošības kārtības pamatprincipi; uzsver, ka konfliktu atrisināšana Gruzijā ir būtiski svarīga, lai uzlabotu drošību un stabilitāti visā Eiropas kontinentā; uzskata, ka šie konflikti un Gruzijas teritoriju nebeidzamā okupācija, iespējams, apdraud citu Eiropas valstu suverenitāti;

3.  prasa, lai Krievijas Federācija atceļ savu lēmumu par Gruzijas teritoriju — Abhāzijas un Chinvali reģiona/Dienvidosetijas, tā sauktās, neatkarības atzīšanu; izsaka nosodījumu Venecuēlai, Nikaragvai, Sīrijai un Nauru par to, ka tās ir atzinušas Abhāziju un Dienvidosetiju, un prasa šo atzīšanu atsaukt;

4.  uzsver, ka Krievijas Federācijai bez nosacījumiem jāpilda visi 2008. gada 12. augusta vienošanās par uguns pārtraukšanu noteikumi, jo īpaši saistības atsaukt visus tās militāros spēkus no Gruzijas teritorijas;

5.  pieprasa, lai Krievijas Federācija izbeigtu Gruzijas teritoriju — Abhāzijas un Chinvali reģiona/Dienvidosetijas okupāciju, pilnībā ievērotu Gruzijas suverenitāti un teritoriālo integritāti, kā arī tās starptautiski atzīto robežu neaizskaramību, un izbeigtu abu reģionu de facto integrēšanu Krievijas administratīvajā pārvaldē;

6.  apstiprina ES ciešo apņemšanos sniegt savu ieguldījumu Krievijas – Gruzijas konflikta atrisināšanā miermīlīgā ceļā, izmantojot visus tās rīcībā esošos instrumentus visaptverošas pieejas ietvaros, tostarp tās īpašo pārstāvi Dienvidkaukāza un Gruzijas krīzes jautājumos, tās līdzpriekšsētājas funkcijas Ženēvas starptautiskajās apspriedēs, ES pārraudzības misiju Gruzijā, un neatzīšanas un iesaistīšanās politiku;

7.  mudina Gruzijas valdību turpināt sadarboties ar ICC, atbalstot ICC prokurora biroja veikto izmeklēšanu, kā arī nodrošinot, ka ICC reģistrācija var īstenot savas pilnvaras attiecībā uz saziņu un cietušo līdzdalību;

8.  aicina Krievijas Federāciju atļaut ES pārraudzības misijas piekļuvi Gruzijas teritorijām — Abhāzijai un Chinvali reģionam/Dienvidosetijai —, kā noteikts tās pilnvarās; atgādina, ka ES pārraudzības misija ir vienīgā pastāvīgā starptautiskā struktūra, kas ir klāt uz vietas un sniedz objektīvu informāciju par situāciju uz administratīvās robežlīnijas, un aicina pagarināt tās pilnvaras arī pēc 2018. gada 14. decembra;

9.  aicina Krievijas Federāciju pārtraukt turpmāku administratīvo robežlīniju norobežošanu ar dzeloņstiepļu nožogojumiem un citiem mākslīgiem šķēršļiem; prasa arī izbeigt ienākšanu Gruzijas valdības kontrolētajā teritorijā un administratīvās robežlīnijas turpmāku paplašināšanu, tīši kavējot cilvēku tiešos personiskos kontaktus un izolējot okupēto reģionu iedzīvotājus;

10.  nosoda to, ka desmitiem gruzīnu ciematu un baznīcu ir tīši iznīcinātas okupētajās teritorijās — Abhāzijā un Chinvali reģionā/Dienvidosetijā un ka okupētajās teritorijās tiek apzināti mēģināts dzēst Gruzijas kultūras un vēstures liecības, kā arī nosoda tādas pretrunas un šķelšanos veicinošas iniciatīvas, kā, tā sauktais, 2017. gada referendums, ar kuru tika apstiprināta Chinvali reģiona/Dienvidosetijas nosaukuma maiņa;

11.  aicina Krievijas Federāciju ievērot konfliktu miermīlīgas risināšanas principu, darot tāpat kā Gruzija, kas vienpusēji apņēmusies nelietot spēku, kā Gruzijas prezidents to apstiprināja savā runā Eiropas Parlamentā 2010. gada 23. novembrī;

12.  atzinīgi vērtē Gruzijas valdības jauno miera iniciatīvu „Solis ceļā uz labāku nākotni”, kuras mērķis ir uzlabot humanitāros un sociāli ekonomiskos apstākļus cilvēkiem, kas dzīvo Gruzijas teritorijās — Abhāzijā un Chinvali reģionā/Dienvidosetijā, un veicināt tiešus personiskus kontaktus un uzticības veidošanu starp sašķeltajām kopienām;

13.  atgādina Krievijai Federācijai, kā okupācijas varai, par tās pienākumiem pret iedzīvotājiem un ka tai ir jāpārtrauc cilvēktiesību pārkāpumi, ierobežojumi attiecībā uz pārvietošanās un uzturēšanās brīvību, diskriminācija etniskās piederības dēļ un īpašumtiesību pārkāpumi, kā arī okupētajās Gruzijas teritorijās īstenotie tiesību uz piekļuvi izglītībai dzimtajā valodā pārkāpumi;

14.  turklāt aicina Krievijas Federāciju, kā varu, kas faktiski īsteno kontroli, izbeigt nesodāmību un etniski motivētus noziegumus Gruzijas teritorijās — Abhāzijā un Chinvali reģionā/Dienvidosetijā, un novērst visus šķēršļus, lai nodrošinātu, ka tie, kas atbildīgi par valsts iekšienē pārvietoto gruzīnu Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria un Davit Basharuli nelikumīgo nogalēšanu, tiek saukti pie atbildības;

15.  atzinīgi vērtē to, ka Gruzijas Parlaments ir pieņēmis pozīcijas un opozīcijas atbalstītu rezolūciju, ar ko izveido tādu nevēlamo personu sarakstu, kas ir atbildīgas par šādiem pārkāpumiem vai par to slēpšanu (Otkhozoria-Tatunashvili saraksts), un aicina dalībvalstis un Padomi atzīt par nevēlamām personas, kuras ir iekļautas vai varētu tikt iekļautas šajā sarakstā, un vērst pret tām valsts vai ES mēroga sankcijas;

16.  mudina Krievijas Federāciju atļaut iekšzemē pārvietotajām personām un bēgļiem droši un cieņpilni atgriezties mājās, un nodrošināt netraucētu piekļuvi uz vietas starptautiskajiem cilvēktiesību uzraudzības mehānismiem;

17.  atkārtoti nosoda musinošo propagandas, dezinformācijas un iefiltrēšanās sociālajos plašsaziņas līdzekļos politiku, kuras mērķis ir vājināt Gruzijas demokrātiju un sabiedrību, diskreditējot iestādes, manipulējot ar sabiedrisko domu, izplatot nepatiesus vēstījumus, saasinot sociālo spriedzi un veicinot vispārēju neuzticēšanos plašsaziņas līdzekļiem; šajā sakarībā nosoda Krievijas īstenoto informācijas karu, izmantojot savus valsts kontrolētus plašsaziņas līdzekļus, lai apzināti izplatītu nepatiesas ziņas, lai ietekmētu iekšpolitiku un vājinātu Eiropas integrācijas procesu;

18.  uzsver, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāieņem konsekventa, saskaņota, vienota un stingra nostāja pret Krievijas īstenoto okupācijas un aneksijas politiku, jo šāda nostāja ir vienīgais veids, kā nodrošināt miermīlīgu konflikta atrisināšanu Gruzijā un novērst līdzīgus konfliktus kaimiņvalstīs;

19.  aicina ES iestādes pieņemt pieeju, kas būtu saskaņota ar Eiropas Parlamenta nostāju un dalībvalstu parlamentu politiku, skaidrākā un precīzākā veidā apzīmējot Krievijas agresiju Gruzijā par Krievijas Federācijas īstenotu Gruzijas teritoriju — Abhāzijas un Chinvali reģiona/Dienvidosetijas okupāciju;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās Darbības Dienestam, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Austrumu partnerības valstu valdībām un parlamentiem un Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam.

(1) OV C 11, 12.01.2018., 82. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0493.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0440.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika