Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2634(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0274/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0274/2018

Rasprave :

PV 13/06/2018 - 17

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0267

Usvojeni tekstovi
PDF 290kWORD 57k
Četvrtak, 14. lipnja 2018. - Strasbourg
Pregovori o novom sporazumu o partnerstvu između EU-a i AKP-a
P8_TA(2018)0267B8-0274/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. lipnja 2018. o predstojećim pregovorima o novom sporazumu o partnerstvu između Europske unije i Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (2018/2634(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. („Sporazum iz Cotonoua”) te njegove izmjene iz 2005. i 2010.(1),

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Georgetowna iz 1975. godine kojim je uspostavljena Skupina afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) te njegovu izmjenu iz 1992.(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. listopada 2016. o budućnosti odnosa između AKP-a i EU-a nakon 2020.(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. studenog 2016. o povećanju učinkovitosti razvojne suradnje(4),

–  uzimajući u obzir preporuku Komisije od 12. prosinca 2017. za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o partnerstvu između Europske unije i članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (COM(2017)0763),

–  uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 22. studenoga 2016. naslovljenu „Obnovljeno partnerstvo s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama” (JOIN(2016)0052),

–  uzimajući u obzir Zajednički savjetodavni dokument Europske komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 6. listopada 2015. naslovljen „Ususret novom partnerstvu između Europske unije i afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja nakon 2020.” (JOIN(2015)0033),

–  uzimajući u obzir sastanak na vrhu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju i zaključni dokument koji je Opća skupština UN-a donijela 25. rujna 2015. naslovljen „Promijeniti svijet: program održivog razvoja do 2030.” i 17 ciljeva održivog razvoja,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća i Komisije od 7. lipnja 2017. o Novom europskom konsenzusu o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost,

–  uzimajući u obzir mišljenja koja je Europski gospodarski i socijalni odbor donio 7. prosinca 2017., o obnovljenom partnerstvu s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama, i 12. svibnja 2016., o budućnosti odnosa EU-a s državama članicama AKP-a,

–  uzimajući u obzir 7. i 8. sastanak na vrhu čelnika država i vlada država AKP-a održan u Malabu (13. – 14. prosinca 2012.) odnosno Port Moresbyju (4. svibnja 2016.),

–  uzimajući u obzir 103. i 105. sastanak vijeća ministara AKP-a održan u Dakru (26. – 27. travnja 2016.) odnosno Bruxellesu (3. – 4. svibnja 2017.),

–  uzimajući u obzir sastanak na vrhu između EU-a i Afričke unije održan u Abidjanu 29. – 30. studenog 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće skupine uglednih osoba AKP-a od ožujka 2016. o budućnosti skupine država AKP-a nakon 2020.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. listopada 2015. o ulozi lokalnih vlasti zemalja u razvoju u razvojnoj suradnji(5),

–  uzimajući u obzir izjavu s 8. sastanka na vrhu čelnika država i vlada skupine država AKP-a od 1. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. veljače 2015. o radu Zajedničke parlamentarne skupštine(6) i rezolucije koje je usvojila Zajednička parlamentarna skupština AKP-a i EU-a,

–  uzimajući u obzir izjavu Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a od 21. prosinca 2016. o parlamentarnoj dimenziji odnosa između AKP-a i EU-a nakon Sporazuma iz Cotonoua(7),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu supredsjednika Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a od 9. prosinca 2015. o budućnosti odnosa između država AKP-a i EU-a(8),

–  uzimajući u obzir članke 208. i 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva,

–  uzimajući u obzir pitanja upućena Vijeću i Komisiji o predstojećim pregovorima o novom sporazumu o partnerstvu između Europske unije i Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (O-000043/2018 – B8-0025/2018 i O-000044/2018 – B8-0026/2018),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za razvoj,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se snaga i pravna stečevina Sporazuma iz Cotonoua temelje na nizu jedinstvenih značajki poput njegove pravno obvezujuće naravi, njegove sveobuhvatnosti na temelju triju stupova razvojne, političke te gospodarske i trgovinske suradnje i njegova velikog proračuna u obliku Europskog razvojnog fonda (ERF);

B.  budući da je, unatoč neuspjehu EU-a u ostvarivanju cilja u pogledu dodjeljivanja 0,7 % svojeg BND-a za službenu razvojnu pomoć, partnerstvo AKP-a i EU imalo važnu ulogu u ostvarivanju napretka u ispunjenju milenijskih razvojnih ciljeva;

C.  budući da je partnerstvo AKP-a i EU-a značajno pridonijelo iskorjenjivanju siromaštva, integraciji država AKP-a u svjetsko gospodarstvo te učinkovitijoj ulozi globalnog aktera u multilateralnim trgovinskim pregovorima i u multilateralnim pregovorima o klimatskim promjenama;

D.  budući da je partnerstvo AKP-a i EU-a poboljšalo pristup tržištu za države članice AKP-a i EU-a te u okviru političkog dijaloga dovelo do većeg uzajamnog razumijevanja stajališta, vrijednosti i standarda među državama članicama EU-a i državama AKP-a;

E.  budući da su, iako je partnerstvo AKP-a i EU-a uvelike pridonijelo ostvarivanju napretka u ispunjenju milenijskih razvojnih ciljeva,, dosad ostvareni rezultati u pogledu iskorjenjivanja siromaštva i integracije zemalja AKP-a u svjetsko gospodarstvo bili nedovoljni, s obzirom na to da pola država članica AKP-a i dalje spada među najnerazvijenije zemlje na svijetu, a da je ukupan udio svih država članica AKP-a u svjetskoj trgovini manji od 5 %, dok njihov udio u svjetskom BDP-u iznosi otprilike 2 %;

F.  budući da osnivanje Afričke unije te razvijanje Zajedničke strategije Afrike i EU-a, Zajedničke strategije partnerstva EU-a i Kariba te Strategije EU-a za Pacifik pokazuju da je pristup EU-a rješavanju pitanja od zajedničkog interesa, poput mira i sigurnosti, terorizma i migracija, sve više regionalan;

G.  budući da su mir, sigurnost i politička stabilnost preduvjeti za održivi razvoj;

H.  budući da se zajedničkim temeljem i regionalnim sporazumima moraju uzeti u obzir specifičnosti na regionalnoj razini i na razini kontinenta u skladu s načelima supsidijarnosti i komplementarnosti;

I.  budući da su zemlje AKP-a utvrdile tri stupa pregovora, odnosno:

   trgovinu, ulaganje i usluge,
   razvojnu suradnju, znanost i tehnologiju te istraživanje i inovacije,
   politički dijalog i zagovaranje;

J.  budući da je politički dijalog o ključnim temama, kako je navedeno u člancima 8. i 96. Sporazuma iz Cotonoua, konkretan i legalan način zagovaranja zajedničkih vrijednosti partnerstva AKP-a i EU-a te promicanja demokracije, dobrog upravljanja i ljudskih prava, što su vrijednosti na kojima se temelji održivi razvoj;

K.  budući da postoji jasna potreba da se u novom sporazumu zadrži uvjetovanje ljudskim pravima i da se u njemu osnaži politički dijalog;

L.  budući da je, unatoč činjenici da je revizijom Sporazuma iz Cotonoua iz 2010. jasno istaknuta uloga nacionalnih parlamenata, lokalnih vlasti, civilnog društva i privatnog sektora, njihovo sudjelovanje u razmatranju politika i aktivnosti AKP-a i EU-a ograničeno, kao i u postupcima planiranja, praćenja i ocjenjivanja programa;

M.  budući da se politički dijalog najčešće upotrebljava u kasnoj fazi političke krize, a ne za potrebe njezina sprječavanja;

N.  budući da se organizacije civilnog društva suočavaju sa sve restriktivnijim zakonodavstvom i drugim preprekama kojima se ograničava njihov prostor za djelovanje i aktivnosti;

O.  budući da su zbog tehničkih kapaciteta za rješavanje pitanja u području oporezivanja u mnogim državama AKP-a ograničeni i mobilizacija domaćih prihoda i sudjelovanje u međunarodnoj poreznoj suradnji;

P.  budući da se Europski razvojni fond financira izravnim doprinosima država članica EU-a i da nije podložan uobičajenim proračunskim pravilima EU-a; budući da Parlament u pogledu proračuna Europskog razvojnog fonda nema drugih ovlasti osim davanja razrješnice za već izvršene isplate, niti ima formalno pravo nadzora nad programiranjem fonda;

Q.  budući da bi jačanje parlamentarne dimenzije partnerstva EU-a i skupine zemalja AKP-a i jačanje njegove savjetodavne uloge trebali biti ključni elementi novog partnerstva;

R.  budući da su učestalost i raznovrsnost sjednica Zajedničke parlamentarne skupštine omogućili postojan dijalog između Europskog parlamenta i skupine zemalja AKP-a, čime je učvršćena legitimnost te skupštine i osnažena parlamentarna diplomacija; budući da je Zajednička parlamentarna skupština poslužila kao predložak za parlamentarnu diplomaciju u raznim političkim forumima;

1.  pozdravlja glavne aspekte i opću strukturu buduće suradnje između skupine država AKP-a i Europske unije, kako su navedeni u preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o budućem sporazumu o partnerstvu;

2.  ističe da Program za održivi razvoj do 2030., ciljevi održivog razvoja i Europski konsenzus o razvoju moraju biti u središtu novog partnerstva između AKP-a i EU-a;

3.  pozdravlja činjenicu da se postizanje ciljeva održivog razvoja smatra ključnim ciljem, no žali zbog nepostojanja konkretnih provedbenih mjera u predloženim sporazumima; naglašava potrebu da se međusektorska pitanja poput održivosti okoliša, ciljeva u području klimatskih promjena, rodnih pitanja i socijalne pravde uključe u sve politike, planove i intervencije u budućem sporazumu;

4.  pozdravlja činjenicu da je prijedlog Komisije za novi sporazum o partnerstvu otvoren vanjskim partnerima;

5.  podsjeća na to da je prvi cilj održivog razvoja iskorijeniti siromaštvo, koje je i dalje ključan problem u većini država AKP-a; stoga ističe da borba protiv siromaštva mora i dalje ostati središnji element budućeg sporazuma;

6.  napominje da je Komisija u velikoj mjeri uzela u obzir stajališta Parlamenta te da će, u skladu sa zahtjevom Parlamenta, zajednički temelj i regionalni sporazumi biti jednako pravno obvezujući;

7.  podsjeća da će budući sporazum o partnerstvu uključivati načela jednakosti, uzajamnog poštovanja i uzajamnog interesa;

8.  ustraje u tome da ključne elemente Sporazuma o partnerstvu iz Cotonoua – poštovanje ljudskih prava, temeljnih sloboda i demokratskih načela te vladavinu prava i dobro upravljanje – treba zadržati kao temelj za suradnju za razdoblje nakon 2020. i da oni moraju biti obvezni dio i temeljnog sporazuma i regionalnih sporazuma i protokola; poziva Komisiju i Vijeće da u dijelu mandata koji se odnosi na ljudska prava izričito uključe slobodu od diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta te da uključe seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, kako je navedeno u Pekinškoj platformi za djelovanje iz 1995. i ishodima revizijskih konferencija;

9.  naglašava potrebu za rješavanjem pitanja ljudskih prava i upravljanja na temelju postojećih međunarodnih pravnih instrumenata, zakona, načela i mehanizama koje su uspostavila regionalna i panafrička upravljačka tijela kako bi se na taj način pojačalo preuzimanje odgovornosti;

10.  podsjeća da se Program održivog razvoja do 2030. mora integrirati u buduće partnerstvo između država skupine AKP-a i EU-a te da ono treba pridonijeti njegovoj provedbi na svim razinama;

11.  poziva pregovarače EU-a i AKP-a da u dio sporazuma o zajedničkim temeljima uključe jasnu odredbu o potpunoj provedbi Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda od strane svih uključenih aktera;

12.  ustraje na tome je potrebno osigurati usklađenost između načela utvrđenih zajedničkim temeljem i regionalnih prioriteta navedenih u sporazumima te naglašava da u temeljnom sporazumu treba izrijekom uputiti na odgovornost te na mehanizme praćenja i preispitivanja u slučajevima neusklađenosti; naglašava da bi također trebalo osigurati odgovornost svih strana prema građanima i civilnom društvu te da bi zajedničke institucije trebale predvidjeti mehanizme kojima će se omogućiti civilnom društvu i građanima da prijave slučajeve kršenja obveza u pogledu ljudskih prava i drugih ključnih elemenata;

13.  podsjeća sve strane uključene u pregovore da je politički dijalog temeljni dio Sporazuma iz Cotonoua te da on mora i dalje biti središnji i pravno uređen stup novog sporazuma, i na razini općeg okvira i na regionalnoj razini;

14.  naglašava da je politički dijalog sastavni dio partnerstva i dragocjen temelj za poboljšanje situacije u kojoj se nalazi stanovništvo u partnerskim zemljama; stoga poziva na poboljšano praćenje stanja ljudskih prava u tim zemljama i naglašava da to praćenje mora biti inkluzivno, transparentno i participativno; naglašava važnost osiguravanja istinskog uključivanja civilnog društva u dijalog na svim razinama;

15.  podsjeća na to da politički dijalog mora biti uravnotežen i utemeljen na uzajamnom poštovanju;

16.  ističe da bi u okviru suradnje EU-a i AKP-a trebalo predvidjeti mehanizam istorazinskog ocjenjivanja za redovito praćenje napretka i nedostataka u provedbi ciljeva održivog razvoja, u kojem bi bili uključeni parlamenti, lokalne vlasti i civilno društvo, kao i redovitu evaluaciju i izvješćivanje javnosti o poštovanju ljudskih prava i drugih ključnih elemenata; smatra da, kako bi bila djelotvorna, provedba Programa održivog razvoja do 2030. i ciljeva održivog razvoja zahtijeva legitimnost, bliskost, supsidijarnost i snažno sudjelovanje lokalnih vlasti i nedržavnih aktera; poziva na bolju komunikaciju i dijalog u cilju ostvarenja dubljeg odnosa između zemalja AKP-a i EU-a;

17.  ponavlja da su sporazumi o gospodarskom partnerstvu temelj regionalne suradnje te da su oni instrumenti za razvoj i regionalnu integraciju; stoga poziva na njihovu potpunu integraciju u novi sporazum o partnerstvu između AKP-a i EU-a;

18.  poziva na povećanje političkog utjecaja partnerstva između AKP-a i EU-a na globalnoj razini kako bi ono postalo učinkovitiji globalni dionik;

19.  poziva na jasne odredbe u budućem sporazumu kojima će se uređivati zadaće i odgovornosti privatnog sektora; osobito ističe potrebu da se poduzeća koja sudjeluju u razvojnim partnerstvima pridržavaju načela korporativne društvene odgovornosti tijekom cijelog životnog vijeka projekata, i to pridržavanjem Globalnog sporazuma UN-a, Vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, temeljnih radnih standarda Međunarodne organizacije rada, ekoloških standarda i Konvencije UN-a protiv korupcije; ističe da je potrebno da države članice EU-a i AKP-a izrade nacionalne planove za provedbu Vodećih načela UN-a na području poslovanja i ljudskih prava te posebno propisa o postupanju s dužnom pažnjom;

20.  podsjeća da je mobilizacija domaćih resursa oporezivanjem najvažniji izvor prihoda za financiranje održivog razvoja; izražava žaljenje zbog toga što mjerama za borbu protiv nezakonitih financijskih tokova i utaje poreza nije dano istaknuto mjesto u nacrtu mandata; poziva pregovaračke strane da u novi sporazum uključe ambiciozne odredbe o financijskoj i tehničkoj pomoći zemljama u razvoju kako bi mogle ići ukorak s novim globalnim standardima za borbu protiv utaje poreza, uključujući automatsku razmjenu informacija, podatke o stvarnom vlasništvu poduzeća i javno izvješćivanje multinacionalnih kompanija po zemljama kako bi se zaustavilo smanjenje porezne osnovice i premještanje dobiti, na temelju modela koje su izradili G20 i OECD; nadalje, poziva stranke da se obvežu na pružanje podrške osnivanju pravno obvezujućeg međuvladinog tijela UN-a za poreznu suradnju;

21.  žali zbog činjenice da u nacrtu pregovaračkog mandata nema odredbi o osiguravanju dimenzije održivog razvoja za poljoprivredu, unatoč ogromnim izazovima s kojima se suočavaju poljoprivrednici država AKP-a kao posljedicama klimatskih promjena; poziva pregovaračke strane da u novi sporazum uključe programe potpore za održive poljoprivredne prakse;

22.  poziva na snažniju uključenost civilnog društva u političkom dijalogu, planiranju i provedbi te u potpori izgradnji kapaciteta; ističe važnost uključivanja civilnog društva u politički dijalog, a posebno lokalnih skupine koje su izravno zahvaćene tim politikama; ističe u tom smislu opasnost od smanjivanja prostora za djelovanje civilnog društva u nekim zemljama i potrebu da se uključe skupine kao što su manjine, mladi i žene, koje se nisu u stanju samoorganizirati kako bi zaštitile svoje interese ili koje, unatoč tome što postoji legitiman demokratski interes, njihove vlade ne priznaju;

23.  naglašava da bi se sudjelovanje civilnog društva trebalo temeljiti na prepoznavanju višestruke uloge koju ono ima te da bi njegov položaj kao punopravnog aktera u sporazumu trebalo pojačati;

24.  naglašava da načela djelotvorne razvojne suradnje trebaju biti u potpunosti uključena u novi sporazum o partnerstvu između AKP-a i EU-a te da se i sporazum i regionalni protokoli moraju temeljiti na odgovornosti pojedinačnih zemalja, usmjerenosti na rezultate, inkluzivnosti u razvojnom procesu, transparentnosti i uzajamnoj odgovornosti; naglašava potrebu za osiguravanjem zemljopisno uravnoteženog pristupa u dodjeljivanju potpore sa značajnim naglaskom na najmanje razvijenim i osjetljivim državama; smatra da uvjetovanost između dodjele potpore i suradnje s EU-om u pitanjima migracija nije u skladu s dogovorenim načelima razvojne učinkovitosti;

25.  naglašava da bi buduća nova suradnja i buduće novo partnerstvo između EU-a i AKP-a trebali osigurati učinkovitije zajedničko djelovanje u pogledu rješavanja različitih izazova s kojima se svijet suočava, kao što je borba protiv terorizma i organiziranog kriminala;

26.  ponovno ističe da se u budućem sporazumu mora omogućiti bolje preuzimanje obveza u području usklađenosti politika radi razvoja i njihovo poštovanje te da bi trebalo uključiti mehanizme za sustavno praćenje usklađenosti tih politika; u tom pogledu podsjeća na ulogu izaslanstava EU-a u promicanju usklađenosti politika radi razvoja te ističe potrebu redovitog vođenja dijaloga na razini zemalja;

27.  naglašava važnost poticanja ulaganja u privatni sektor, olakšavanja dugoročnog razvoja lokalnih tržišta kapitala i mobiliziranja ograničenih proračuna službene razvojne pomoći radi maksimalnog povećanja učinka i financiranja ciljeva održivog razvoja;

28.  ponovno ističe važnost jačanja parlamentarne dimenzije u budućem sporazumu, kako bi se zajamčilo da buduća sveobuhvatna Zajednička parlamentarna skupština ima istinske savjetodavne ovlasti i kako bi se osiguralo da ona omogućuje otvoren, demokratski i sveobuhvatan parlamentarni dijalog; zahtijeva da se budućoj skupštini zajamči pravna i operativna autonomija; traži da Zajednička parlamentarna skupština bude tijesno povezana s provedbom sporazuma i da se s njome redovito savjetuje o svim za partnerstvo važnim pitanjima; smatra da se Zajednička parlamentarna skupština treba u potpunosti uključiti u pregovore o budućem partnerstvu;

29.  poziva na daljnje napore za poboljšanje nadzora Zajedničke parlamentarne skupštine nad planiranjem programa razvoja;

30.  uvjeren je da su potrebni redoviti sastanci najmanje jednom godišnje na razini zemalja AKP-a i EU-a kako bi se zajamčio kontinuitet i stabilnost partnerstva te kako bi se omogućilo redovito izvješćivanje o napretku u ostvarenju ciljeva održivog razvoja, poštovanja ljudskih prava i drugih ključnih elemenata Sporazuma, te istorazinske ocjene tih pitanja, kako je zatražio Parlament;

31.  stoga preporučuje da se djelovanje Zajedničke parlamentarne skupštine uskladi s novom regionalnom strukturom, s time da se zadrži usmjerenost na djelovanje u regionalnim forumima u bliskoj suradnji s nacionalnim i regionalnim parlamentima; smatra da bi se Vijeće AKP-a i EU-a i Zajednička parlamentarna skupština trebali redovito, ali rjeđe nego sada, sastajati na plenarnoj sjednici koja bi se održavala naizmjenice u državama EU-u i AKP-a, ali da sjednica ne bi trebala ovisiti o sazivanja Vijeća; poziva državu članicu EU-a koja predsjeda predsjedništvom Vijeća EU-a da se intenzivnije uključi u pripremu, organizaciju i ulogu domaćina sjednice Zajedničke parlamentarne skupštine;

32.  zahtijeva da se sjednice članova parlamenata EU-a i AKP-a na razini regionalnih sporazuma održavaju barem jednom godišnje u svakoj od regija te da one bude popraćene forumima na kojima bi sudjelovali nedržavni akteri, uključujući predstavnike civilnog društva, mlade i privatni sektor;

33.  uvjeren je da u okviru Pakta za Afriku treba ojačati ulogu Panafričkog parlamenta, nasuprot, ali i uz bok budućem Vijeću EU-a i Afrike; u tom smislu poziva Komisiju i odgovarajuće institucije iz AKP-a da u ranoj fazi pregovora objave prijedloge o parlamentarnoj dimenziji i ulozi Panafričkog parlamenta i da se u tom pogledu savjetuju s Panafričkim parlamentom i Europskim parlamentom;

34.  podsjeća na to da se u skladu s člankom 218. stavkom 10. UFEU-a Europski parlament mora odmah i u potpunosti izvijestiti o svim fazama pregovora i ponovno ističe da je potrebno dogovoriti poboljšane aranžmane za suradnju i razmjenu informacija tijekom cijelog ciklusa međunarodnih sporazuma; poziva Vijeće i Komisiju da, osim toga, u potpunosti i bez odlaganja obavijeste Zajedničku parlamentarnu skupštinu o pregovorima;

35.  poziva Vijeće Europske unije da objavi mandat kako ga je donijelo Vijeće; poziva skupinu država AKP-a da učini isto za svoj mandat.

36.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Vijeću AKP-a, potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji Afričke unije i Panafričkom parlamentu, te Predsjedništvo Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000A1215(01)-20170101&from=EN
(2) http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/acp/trt_acp_3.pdf
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0371.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0437.
(5) SL C 349, 17.10.2017., str. 11.
(6) SL C 310, 25.8.2016., str. 19.
(7) SL C 170, 30.5.2017., str. 36.
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264en.pdf

Posljednje ažuriranje: 8. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti