Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0104(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0213/2018

Внесени текстове :

A8-0213/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/07/2018 - 11.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0269

Приети текстове
PDF 118kWORD 48k
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за сътрудничество между ЕС и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар ***
P8_TA(2018)0269A8-0213/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване (11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11351/2017),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с него услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване (13661/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 172 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0018/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0213/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на ASECNA.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност