Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0067(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0212/2018

Внесени текстове :

A8-0212/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/07/2018 - 11.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0270

Приети текстове
PDF 116kWORD 48k
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между ЕС и САЩ ***
P8_TA(2018)0270A8-0212/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати (08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08166/2018),

—  като взе предвид Решение 98/591/ЕО на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно сключването на Споразумение за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0259/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0212/2018),

1.  дава своето одобрение за удължаване на срока на действие на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

(1) OВ L 284, 22.10.1998 г., стр. 35.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност