Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0067(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0212/2018

Teksty złożone :

A8-0212/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/07/2018 - 11.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0270

Teksty przyjęte
PDF 121kWORD 48k
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Strasburg
Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ***
P8_TA(2018)0270A8-0212/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (08166/2018),

–  uwzględniając decyzję Rady 98/591/WE z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0259/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0212/2018),

1.  wyraża zgodę na przedłużenie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(1) Dz.U. L 284 z 22.10.1998, s. 35.

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności