Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0003(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0217/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0217/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/07/2018 - 11.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0271

Usvojeni tekstovi
PDF 203kWORD 65k
Utorak, 3. srpnja 2018. - Strasbourg
Europsko zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 3. srpnja 2018. o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Vijeću (COM(2018)0008),

–  uzimajući u obzir članak 187. i članak 188. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0037/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0217/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)   Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća15 uspostavljen je okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) („Obzor 2020.”). Cilj je tog programa ostvariti veći učinak u području istraživanja i inovacija kombiniranjem sredstava iz programa Obzor 2020. i privatnog sektora u okviru javno-privatnih partnerstava u ključnim područjima u kojima istraživanja i inovacije mogu doprinijeti širim ciljevima Unije u pogledu konkurentnosti, potaknuti privatna ulaganja i pomoći u suočavanju s društvenim izazovima. Ta bi se partnerstva trebala temeljiti na dugoročnoj obvezi, uključujući uravnoteženi doprinos svih partnera, trebala bi biti odgovorna za ostvarenje svojih ciljeva i djelovati u skladu sa strateškim ciljevima Unije povezanima s istraživanjem, razvojem i inovacijama. Upravljanje tim partnerstvima i njihovo funkcioniranje trebalo bi biti otvoreno, transparentno, djelotvorno i učinkovito te bi trebalo omogućiti sudjelovanje brojnim dionicima aktivnima u svojem specifičnom području.
(2)   Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća15 uspostavljen je okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) („Obzor 2020.”). Cilj je tog programa ostvariti veći učinak u području istraživanja i inovacija kombiniranjem sredstava iz programa Obzor 2020. i privatnog sektora u okviru javno-privatnih partnerstava u ključnim područjima u kojima istraživanja i inovacije mogu doprinijeti širim ciljevima Unije u pogledu konkurentnosti, potaknuti privatna ulaganja i pomoći u suočavanju s društvenim izazovima. Ta bi se partnerstva trebala temeljiti na dugoročnoj obvezi, uključujući uravnoteženi doprinos svih partnera, trebala bi biti odgovorna za ostvarenje svojih ciljeva i djelovati u skladu sa strateškim ciljevima Unije povezanima s istraživanjem, razvojem i inovacijama. Upravljanje tim partnerstvima i njihovo djelovanje trebalo bi biti otvoreno, transparentno, djelotvorno i učinkovito te bi brojnim dionicima aktivnima u svojim specifičnim područjima trebalo omogućiti da sudjeluju, a organizacijama civilnoga društva i građanskim skupinama omogućiti da ih se propisno sasluša u postupku donošenja odluka.
__________________
__________________
15 Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).
15 Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)   U Komunikaciji Komisije „Europski oblak – Stvaranje konkurentnog podatkovnoga gospodarstva znanja u Europi”22 od 19. travnja 2016. poziva se na uspostavu europske podatkovne infrastrukture koja će se temeljiti na vrhunskim mogućnostima računalstva visokih performansi i razvoju cjelokupnog europskog ekosustava računalstva visokih performansi u okviru kojeg će se moći razvijati nova europska tehnologija i eksaskalarna računala. Zbog važnosti tog područja i izazova s kojima se suočavaju dionici u Uniji potrebno je hitno djelovati kako bi se osigurali resursi i kapaciteti potrebni za zatvaranje kruga od istraživanja i razvoja do isporuke i puštanja u rad eksaskalarnih sustava računala visokih performansi. Stoga bi na razini Unije trebalo uspostaviti mehanizam koji bi služio za objedinjavanje i usmjeravanje potpore namijenjene uvođenju vrhunske europske infrastrukture računalstva visokih performansi te za provedbu istraživanja i razvoja u području računalstva visokih performansi od strane država članica, Unije i privatnog sektora. Tom bi se infrastrukturom trebao omogućiti pristup korisnicima iz javnog sektora, industrije i akademske zajednice, uključujući znanstvene zajednice koje sudjeluju u europskom oblaku za otvorenu znanost.
(8)   U Komunikaciji Komisije „Europski oblak – Stvaranje konkurentnog podatkovnoga gospodarstva znanja u Europi”22 od 19. travnja 2016. poziva se na uspostavu europske podatkovne infrastrukture koja će se temeljiti na vrhunskim mogućnostima računalstva visokih performansi i razvoju cjelokupnog europskog ekosustava računalstva visokih performansi u okviru kojeg će se moći razvijati nova europska tehnologija i eksaskalarna superračunala. Zbog važnosti tog područja i izazova s kojima se suočavaju dionici u Uniji potrebno je hitno djelovati kako bi se osigurali resursi i kapaciteti potrebni za zatvaranje kruga od istraživanja i razvoja do isporuke i puštanja u rad eksaskalarnih sustava računala visokih performansi. Stoga bi na razini Unije trebalo uspostaviti mehanizam koji bi služio za objedinjavanje i usmjeravanje potpore namijenjene uvođenju vrhunske europske infrastrukture računalstva visokih performansi te za provedbu istraživanja i razvoja u području računalstva visokih performansi od strane država članica, Unije i privatnog sektora. Tom bi se infrastrukturom trebao omogućiti pristup korisnicima iz javnog sektora, industrije, što uključuje mala i srednja poduzeća (MSP), i akademske zajednice, uključujući znanstvene zajednice koje sudjeluju u europskom oblaku za otvorenu znanost.
__________________
__________________
22 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA – Inicijativa Europski oblak – Stvaranje konkurentnog podatkovnoga gospodarstva znanja u Europi, COM(2016)0178.
22 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA – Inicijativa Europski oblak – Stvaranje konkurentnog podatkovnoga gospodarstva znanja u Europi, COM(2016)0178.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8 a)  Iznimno je važno da Unija do 2022. postane jedna od vodećih svjetskih sila u području superračunalstva. Unija trenutno zaostaje kada je riječ o razvoju računalstva visokih performansi zbog nedovoljnog ulaganja u uspostavu cjelovitog sustava. Kako bi se nadoknadio taj zaostatak, Unija treba steći superračunala vrhunske kvalitete, osigurati sustav opskrbe i provesti usluge za industriju i MSP-ove za simulaciju, vizualizaciju i stvaranje prototipova, jamčeći pritom sustav računalstva visokih performansi u skladu s vrijednostima i načelima Unije.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)   Kako bi Unija raspolagala računalnim mogućnostima potrebnima za održavanje vrhunske razine istraživanja, trebalo bi uskladiti ulaganja država članica u računalstvo visokih performansi i povećati upotrebu tehnologije računalstva visokih performansi u industriji. Unija bi trebala povećati svoju učinkovitost kad je riječ o pretvaranju tehnološkog napretka u sustave računalstva visokih performansi koji bi se nabavljali u Europi na način da uspostavi učinkovite veze između opskrbe tehnologijom, sudjelovanja korisnika u dizajnu i zajedničke nabave vrhunskih sustava.
(10)   Kako bi Unija raspolagala računalnim mogućnostima potrebnima za održavanje vrhunske razine istraživanja i kako bi se iskoristila dodana vrijednost zajedničkoga djelovanja na razini Unije, trebalo bi uskladiti ulaganja država članica u računalstvo visokih performansi i povećati upotrebu tehnologije računalstva visokih performansi u industriji. Unija bi trebala povećati svoju učinkovitost kad je riječ o pretvaranju tehnološkog napretka u sustave računalstva visokih performansi koji bi se nabavljali u Europi na način da uspostavi učinkovite veze između opskrbe tehnologijom, sudjelovanja korisnika u dizajnu i zajedničke nabave vrhunskih sustava.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10a)  Potrebno je da Komisija i države članice istraže odgovarajuće okvire upravljanja i financiranja, vodeći u dovoljnoj mjeri računa o inicijativi za zajedničko poduzeće EuroHPC i njezinoj održivosti te o potrebi za jednakim uvjetima za sve u čitavoj Uniji. Nadalje, države članice trebale bi razmotriti programe financiranja na način koji je usklađen s pristupom Komisije.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.b (nova)
(10b)  Europska tehnološka platforma i ugovorno javno-privatno partnerstvo u području računalstva visokih performansi ključni su za određivanje istraživačkih prioriteta Unije u razvoju tehnologije Unije u svim segmentima opskrbnoga lanca rješenja u području računalstva visokih performansi.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)  Zadaća je zajedničkoga poduzeća da u Europi uspostavi i održava integrirani prvoklasni ekosustav računalstva visokih performansi i velikih podataka na temelju vodeće uloge Unije u tehnologiji računalstva visokih performansi, računalstva u oblaku i velikih podataka.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)   Zajedničko poduzeće trebalo bi se osnovati i započeti s radom 2019. kako bi se ostvario cilj uvođenja predeksaskalarne infrastrukture u Uniji do 2020. i cilj razvoja potrebnih tehnologija za realizaciju eksaskalarnih mogućnosti do 2022./20123. Budući da ciklus razvoja tehnologije nove generacije obično traje od 4 do 5 godina, da bismo ostali konkurentni na globalnom tržištu sada moramo započeti s mjerama za postizanje tog cilja.
(12)   Zajedničko poduzeće trebalo bi se osnovati i započeti s radom 2019. kako bi se ostvario cilj uvođenja predeksaskalarne infrastrukture u Uniji do 2020. i cilj razvoja potrebnih tehnologija za realizaciju, po mogućnosti samostalnih, eksaskalarnih mogućnosti do 2022./2023. Budući da ciklus razvoja tehnologije nove generacije obično traje od 4 do 5 godina, da bismo ostali konkurentni na globalnom tržištu moramo odmah započeti s mjerama za postizanje tog cilja.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  Zajedničko poduzeće EuroHPC trebalo bi tretirati kao sastavni dio podatkovne infrastrukture Unije u cijelom ekosustavu te bi se njegove koristi trebale naširoko promicati.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)  Komisiju bi trebala poticati više država članica da se pridruže zajedničkom poduzeću EuroHPC i koriste ga kao prioritetno područje za programe istraživanja i razvoja koji odgovaraju nacionalnim aktivnostima. Komisija bi također trebala promicati tu inicijativu u svim državama članicama u okviru snažnog političkog i gospodarskog angažmana u području digitalnih inovacija.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)   Unija, zemlje sudionice i privatni članovi zajedničkog poduzeća trebali bi dati financijski doprinos za pokrivanje administrativnih troškova zajedničkog poduzeća. Budući da se u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. doprinos Unije administrativnim troškovima može mobilizirati za pokrivanje tekućih troškova samo do 2023., zemlje sudionice i privatni članovi zajedničkog poduzeća trebali bi od 2024. u potpunosti pokrivati administrativne troškove zajedničkog poduzeća.
(14)   Unija, zemlje sudionice i privatni članovi zajedničkog poduzeća trebali bi dati financijski doprinos za pokrivanje administrativnih troškova zajedničkog poduzeća. Budući da se u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. doprinos Unije administrativnim troškovima može mobilizirati za pokrivanje tekućih troškova samo do 2023., zemlje sudionice i privatni članovi zajedničkog poduzeća trebali bi od 2024. u potpunosti pokrivati administrativne troškove zajedničkog poduzeća kako bi se zajamčila dugoročna održivost zajedničkog poduzeća.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15 a)  Treba razmotriti i promicati sve moguće sinergije između Zajedničkog poduzeća EuroHPC i nacionalnih istraživačkih programa. Zajedničko poduzeće trebalo bi integrirati s postojećim vodećim strukturama za istraživanje i razvoj, poput Europske tehnološke platforme za javno-privatna partnerstva u području računalstva visokih performansi i velikih podataka, kako bi se maksimalno povećala učinkovitost i olakšala upotreba te kako bi se postavili temelji za prosperitetno gospodarstvo temeljeno na podacima.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.b (nova)
(15 b)  Komisija i države članice trebale bi ojačati postojeći rad Europskog partnerstva za računalstvo u oblaku na temelju postojećih stupova PRACE i GEANT, izbjeći bilo kakve sukobe te da uvidjeti njihove ključne komplementarne uloge u ostvarivanju ekosustava EuroHPC-a;
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)   Zajedničko poduzeće trebalo bi se baviti jasno definiranim temama koje bi akademskoj zajednici i europskoj industriji u cijelosti omogućile osmišljavanje, razvoj i uporabu najinovativnijih tehnologija u području HPC-a i uvođenje, na razini Unije, integrirane infrastrukture s vrhunskim mogućnostima HPC-a, velikom brzinom povezivosti i vodećim aplikacijama i podatkovnim i softverskim uslugama za potrebe svojih znanstvenika i drugih vodećih korisnika iz industrije, uključujući MSP-ove i javni sektor. Zajedničko poduzeće trebalo bi nastojati smanjiti specifičan problem nedostatka vještina u području HPC-a. Zajedničko poduzeće trebalo bi pripremiti teren za izgradnju prve hibridne infrastrukture HPC-a u Europi kojom bi se klasične računalne arhitekture povezale s kvantnim računalnim uređajima, pri čemu bi se, primjerice, kvantno računalo upotrebljavalo kao akcelerator za dretve u računalstvu visokih performansi. Kako bi se istraživačkim timovima i europskoj industriji pomoglo da zadrže vodeću ulogu u izrazito konkurentnom međunarodnom kontekstu zahvaljujući vrhunskim rezultatima i njihovoj integraciji u konkurentne sustave, kako bi se osiguralo brže i veće iskorištavanje europske tehnologije u industriji diljem Unije, čime bi se osigurao važan učinak prelijevanja na društvo, te kako bi se usklađivanjem strategija i ulaganja sa zajedničkim europskim interesom osigurala podjela rizika i udruživanje snaga, potrebna je strukturirana i usklađena financijska potpora na europskoj razini. Po primitku obavijesti države članice ili skupine uključenih država članica Komisija može odlučiti da se inicijative zajedničkog poduzeća smatraju važnim projektima od zajedničkog europskog interesa ako su zadovoljeni svi odgovarajući uvjeti u skladu s okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije25.
(18)   Zajedničko poduzeće trebalo bi se baviti jasno definiranim temama koje bi akademskoj zajednici, ali i europskoj industriji u cijelosti omogućile osmišljavanje, razvoj i uporabu najinovativnijih tehnologija u području HPC-a i uvođenje, na razini Unije, integrirane infrastrukture s vrhunskim mogućnostima HPC-a, velikom brzinom povezivosti i vodećim aplikacijama i podatkovnim i softverskim uslugama za potrebe svojih znanstvenika i drugih vodećih korisnika iz industrije, posebno MSP-ova i novoosnovanih poduzeća te javnog sektora. Zajedničko poduzeće trebalo bi nastojati smanjiti specifičan problem nedostatka vještina u području HPC-a te potaknuti kvalifikaciju radne snage, odabir karijere u području HPC-a i nuditi posebne programe za poticanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u karijerama povezanima s HPC-om. Zajedničko poduzeće trebalo bi pripremiti teren za izgradnju prve hibridne infrastrukture HPC-a u Europi kojom bi se klasične računalne arhitekture povezale s kvantnim računalnim uređajima, pri čemu bi se, primjerice, kvantno računalo upotrebljavalo kao akcelerator za dretve u računalstvu visokih performansi. Kako bi se istraživačkim timovima i europskoj industriji pomoglo da zadrže vodeću ulogu u izrazito konkurentnom međunarodnom kontekstu zahvaljujući vrhunskim rezultatima i njihovoj integraciji u konkurentne sustave, kako bi se osiguralo brže i veće iskorištavanje europske tehnologije u industriji diljem Unije, čime bi se osigurao važan i koristan učinak prelijevanja na društvo, te kako bi se usklađivanjem strategija i ulaganja sa zajedničkim europskim interesom osigurala podjela rizika i udruživanje snaga, potrebna je strukturirana i usklađena financijska potpora na europskoj razini. Po primitku obavijesti države članice ili skupine uključenih država članica Komisija može odlučiti da se inicijative zajedničkog poduzeća smatraju važnim projektima od zajedničkog europskog interesa ako su zadovoljeni svi odgovarajući uvjeti u skladu s okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije25.
__________________
__________________
25 Komunikacija Komisije – Kriteriji za analizu jesu li državne potpore za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa spojive s unutarnjim tržištem (SL C 188, 20.6.2014., str. 4.).
25 Komunikacija Komisije – Kriteriji za analizu jesu li državne potpore za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa spojive s unutarnjim tržištem (SL C 188, 20.6.2014., str. 4.).
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.a (nova)
(18 a)  Zajedničko poduzeće trebalo bi promicati i europskim znanstvenicima, industriji i javnom sektoru pružati pristup vrhunskim superračunalima i popratnim uslugama, dajući im alate kako bi zadržali vodeći položaj u znanstvenom i industrijskom natjecanju u cilju zadržavanja i podržavanja integrirane infrastrukture znanstvenih podataka i računalstva visokih performansi.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.b (nova)
(18 b)  Zajedničko poduzeće trebalo biti otvoreno za sudjelovanje svih država članica koje se potiče da se pridruže zajedničkom poduzeću i da ga koriste kao prioritetno područje za programe istraživanja i razvoja koji odgovaraju nacionalnim aktivnostima. Zajedničko poduzeće trebalo bi također promicati aktivnosti superračunala kao dio jake političke i gospodarske predanosti digitalnim inovacijama.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.c (nova)
(18 c)  Kako bi se izgradili potrebni kapaciteti i zajamčilo sudjelovanje svih država članica, u svakoj bi državi članici trebalo uspostaviti po jedan centar za kompetencije računalstva visokih performansi (Centar) povezan s nacionalnim centrom za superračunalstvo. Ti bi centri trebali olakšati i promicati pristup ekosustavu HPC-a, od pristupa superračunalima do pristupa aplikacijama i uslugama. Također bi korisnicima HPC-a trebali pružati tečajeve za učenje i osposobljavanje u pogledu izgradnje vještina HPC-a te bi trebali promicati podizanje razine osviještenosti i aktivnosti osposobljavanja i informiranja javnosti o koristima računalstva visokih performansi posebno za MSP-ove i započeti s aktivnostima umrežavanja s dionicima i drugim centrima radi poticanja raširenijih inovacija kojima se omogućuje daljnje usvajanje računalstva visokih performansi.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.d (nova)
(18 d)  Široko sudjelovanje u cijeloj Uniji i pravedan i razuman pristup dionika iz trećih zemalja važni su kako bi se ostvario puni potencijal europskog superračunala sposobnog za doprinošenje izvrsnosti europske znanosti i regionalnoj konkurentnosti.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.e (nova)
(18 e)  Iako je vrijeme pristupa superračunalima razmjerno financijskim doprinosima, potrebno je osigurati jednake uvjete za sve države članice, znanstvenike i industrije u Uniji.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.f (nova)
(18 f)  Vrijeme pristupa Unije trebalo bi se dodijeliti putem konkurentnih natječaja temeljenih na izvrsnosti, neovisno o tome iz koje države članice dolazi podnositelj. Uz to, države članice sudionice bi trebale moći svoje vrijeme pristupa staviti na raspolaganje drugim znanstvenicima, industrijama ili istraživačima iz Unije.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.a (nova)
(20a)  Superračunala koja nabavlja i održava zajedničko poduzeće trebala bi biti osmišljena i odabrana kako bi se maksimalno povećala njihova učinkovitost za znanstvene svrhe kao i za njihovu primjenu u industriji. Zbog tog razloga Komisija treba poduzeti korake za daljnje jačanje ocjene učinkovitosti i isplativosti u svojim evaluacijama.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)   Predeksaskalarna i petaskalarna superračunala trebala bi se upotrebljavati prije svega za potrebe javnog istraživanja i inovacija i biti na raspolaganju korisnicima iz akademske zajednice, industrije ili javnog sektora. Zajedničkom poduzeću trebalo bi dopustiti da se u ograničenoj mjeri bavi ekonomskim djelatnostima za privatne potrebe. Pristup bi trebalo odobriti korisnicima s poslovnim nastanom u Uniji ili u pridruženoj zemlji u programu Obzor 2020. Prava pristupa trebala bi se svim korisnicima dodijeliti ravnomjerno i transparentno. Upravni odbor trebao bi za svako superračunalo definirati prava pristupa koja odgovaraju Unijinu udjelu u vremenu pristupa.
(22)   Predeksaskalarna i petaskalarna superračunala trebala bi se upotrebljavati prije svega za potrebe javnog civilnog istraživanja i inovacija i biti na raspolaganju korisnicima iz akademske zajednice, industrije, uključujući MSP-ove, ili javnog sektora. Zajedničkom poduzeću trebalo bi dopustiti da se u ograničenoj mjeri bavi ekonomskim djelatnostima za privatne potrebe. Pristup bi trebalo odobriti korisnicima s poslovnim nastanom u Uniji ili u pridruženoj zemlji u programu Obzor 2020. Prava pristupa trebala bi se svim korisnicima dodijeliti ravnomjerno i transparentno. Upravni odbor trebao bi za svako superračunalo definirati prava pristupa koja odgovaraju Unijinu udjelu u vremenu pristupa.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.a (nova)
(28a)  Odredbe programa Obzor 2020. o pravima intelektualnog vlasništva, prijenosu vlasništva tih prava, licenciranju i iskorištavanju trebala bi se primjenjivati kao minimum radi zaštite gospodarskih interesa Europske unije.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.a (nova)
(29a)  Iznosom potrebnim za kupnju superračunala trebalo bi se ujedno financirati ulaganje u poboljšani protok podataka i priključivanje na mrežu.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.a (nova)
(30a)  Pružatelji usluga računalstva visokih performansi koji djeluju na području Unije moraju se natjecati pod istim uvjetima i s jednakim pravilima koja se primjenjuju na sve.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.b (nova)
(30b)  Kako bi se osigurala dosljednost i izbjeglo udvostručivanje s drugim postojećim inicijativama u području računalstva visokih performansi i velikih podataka, osobito s ugovornim javno-privatnim partnerstvima u području računalstva visokih performansi i velikih podataka uspostavljenima 2014. i PRACE-om, te je inicijative potrebno pojednostaviti njihovim uključivanjem u zajedničko poduzeće u okviru za razdoblje nakon 2020.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.
(32)   Pružanje financijske potpore aktivnostima iz programa Instrumenta za povezivanje Europe trebalo bi biti u skladu s pravilima tog programa.
(32)   Potrebno je pronaći način za administrativno pojednostavljivanje te izbjegavati istodobno postojanje različitih pravila u okviru istog zajedničkog poduzeća. Potrebno je uspostaviti jedinstveni skup pravila za sve aktivnosti zajedničkog poduzeća, umjesto supostojanja pravila programa Obzor 2020. i CEF-a.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.
(40)   U svim pozivima na podnošenje prijedloga i svim pozivima na podnošenje ponuda koje objavljuje zajedničko poduzeće trebalo bi prema potrebi uzeti u obzir trajanje okvirnog programa Obzor 2020. i programa Instrument za povezivanje Europe, osim u valjano opravdanim slučajevima.
(40)   U svim pozivima na podnošenje prijedloga i svim pozivima na podnošenje ponuda koje objavljuje zajedničko poduzeće trebalo bi prema potrebi uzeti u obzir trajanje okvirnog programa Obzor 2020. i programa Instrument za povezivanje Europe, osim u valjano opravdanim slučajevima. Za razdoblje koje nije obuhvaćeno okvirnim programom Obzor 2020. i programom Instrumenta za povezivanje Europe trebalo bi izvršiti prilagodbe kojima će se uzeti u obzir VFO za razdoblje nakon 2020. u svrhu nastavka aktivnosti zajedničkog poduzeća.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.a (nova)
(41 a)  Računalstvo visokih performansi važno je za razvoj računalstva u oblaku i njegov puni potencijal može se ostvariti samo ako se podaci mogu slobodno kretati unutar Unije uz jasna pravila.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.b (nova)
(41 b)  Uz to, pravo Unije u području zaštite, privatnosti i sigurnosti podataka može se primijeniti na sva superračunala koja su potpuno ili djelomično u vlasništvu zajedničkog poduzeća i na sva superračunala na kojima je zajedničkom poduzeću dostupno vrijeme za pristup.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.c (nova)
(41 c)  Zajedničko poduzeće trebalo bi zajamčiti pristup superračunalima visokih performansi u Uniji isključivo subjektima koji poštuju pravo Unije o zaštiti, privatnosti i sigurnosti podataka.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.d (nova)
(41 d)  Zajedničko poduzeće trebalo bi zajamčiti pristup superračunalima visokih performansi u Uniji isključivo subjektima s poslovnim nastanom u državama članicama ili pridruženim zemljama koje poštuju pravo Unije o zaštiti, privatnosti i sigurnosti podataka.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.e (nova)
(41 e)  Prema potrebi trebalo bi promicati međunarodnu suradnju s trećim zemljama i između zemalja sudionica. Pristup superračunalima u Uniji ne bi trebalo odobravati subjektima s poslovnim nastanom u trećim zemljama ako te zemlje ne odobravaju uzajamni pristup svojim superračunalima. Potrebno je poticati iskorištavanje podataka dobivenih s pomoću superračunala u Uniji, osiguravajući pritom poštovanje prava Unije o zaštiti, privatnosti i sigurnosti podataka.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 7.
(7)   „subjekt domaćin” znači pravni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici koja sudjeluje u Zajedničkom poduzeću, što podrazumijeva i objekte za smještaj predeksaskalarnog superračunala i upravljanje predeksaskalarnim superračunalom.
(7)   „subjekt domaćin” znači pravni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici koja sudjeluje u Zajedničkom poduzeću, što podrazumijeva i objekte za smještaj petaskalarnog ili predeksaskalarnog superračunala i upravljanje petaskalarnim ili predeksaskalarnim superračunalom.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka a
(a)   znanstvenicima, industriji i javnom sektoru u Uniji ili pridruženim zemljama u programu Obzor 2020. osigurati najnoviju infrastrukturu u području računalstva visokih performansi i podatkovnu infrastrukturu te podupirati razvoj s time povezanih tehnologija i njihovu primjenu u velikom broju područja.
(a)   znanstvenicima i istraživačima, industriji, uključujući novoosnovana poduzeća, mikropoduzeća i MSP-ove, i javnom sektoru u Uniji ili pridruženim zemljama u programu Obzor 2020. osigurati najnoviju infrastrukturu u području računalstva visokih performansi i podatkovnu infrastrukturu te podupirati razvoj s time povezanih tehnologija i njihovu primjenu u velikom broju područja kao što su zdravstvo, energija, pametni gradovi, autonomni prijevoz i svemir;
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka b
(b)   osigurati okvir za nabavu integrirane vrhunske predeksaskalarne superračunalne i podatkovne infrastrukture u Uniji;
(b)   osigurati okvir za nabavu integrirane vrhunske predeksaskalarne superračunalne i podatkovne infrastrukture u Uniji, među ostalim podupiranjem nabave petaskalarnih superračunala;
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka d
(d)   podržati razvoj integriranog ekosustava HPC-a u Uniji koji bi obuhvaćao sve znanstvene i industrijske segmente lanca vrijednosti, konkretno, hardver, softver, aplikacije, usluge, inženjering, međusobnu povezanost, znanje i vještine.
(d)   podržati razvoj integriranog ekosustava HPC-a u Uniji koji bi obuhvaćao sve znanstvene i industrijske segmente lanca vrijednosti, konkretno, hardver, softver, aplikacije, usluge, inženjering, međusobnu povezanost, znanje i vještine radi jačanja Unije kao svjetskoga središta za inovacije, čime se doprinosi konkurentnosti i unapređenju kapaciteta za istraživanje i razvoj;
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka da (nova)
(d a)  omogućiti sinergije i pružiti dodanu vrijednost suradnje između država članica sudionica i drugih aktera;
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka db (nova)
(d b)  povezati se s postojećim ugovornim javno-privatnim partnerstvima u području računalstva visokih performansi i velikih podataka radi stvaranja sinergija i integracije.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka d
(d)   razviti vrhunsku integriranu superračunalnu i podatkovnu infrastrukturu diljem Unije i upravljati njome jer je to bitan element za znanstvenu izvrsnosti i za digitalizaciju industrije i javnog sektora te za jačanje inovacijskih sposobnosti i globalne konkurentnosti za ostvarenje gospodarskog rasta i rasta zapošljavanja u Uniji;
(d)   razviti vrhunsku integriranu superračunalnu i podatkovnu infrastrukturu diljem Unije i upravljati njome, pri čemu je ta infrastruktura osmišljena da bude učinkovita u znanstvene svrhe i pruža bitan element za znanstvenu izvrsnost i za digitalizaciju industrije i javnog sektora te za jačanje inovacijskih sposobnosti i globalne konkurentnosti za ostvarenje gospodarskog rasta i rasta zapošljavanja u Uniji;
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka e
(e)   osigurati pristup infrastrukturi i uslugama koje se temelje na HPC-u velikom broju korisnika iz istraživačke i znanstvene zajednice i industrije, uključujući mala i srednja poduzeća, te javnog sektora kako bi mogli imati pristup novim podacima i računalno zahtjevnim aplikacijama i uslugama;
(e)   osigurati pristup infrastrukturi i uslugama koje se temelje na HPC-u velikom broju korisnika iz istraživačke i znanstvene zajednice i industrije, mikropoduzeća, MSP-ova te javnog sektora kako bi mogli imati pristup novim podacima i računalno zahtjevnim aplikacijama i uslugama;
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka f
(f)   premostiti jaz između istraživanja i razvoja i dostave eksaskalarnih sustava HPC-a jačanjem lanca opskrbe u području digitalne tehnologije u Uniji i omogućivanjem Zajedničkom poduzeću nabave vrhunskih superračunala;
(f)   premostiti jaz između istraživanja i razvoja i dostave eksaskalarnih sustava HPC-a jačanjem lanca opskrbe u području digitalne tehnologije u Uniji i omogućivanjem Zajedničkom poduzeću nabave vrhunskih superračunala;
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka h
(h)   povezati i objediniti regionalna, nacionalna i europska HPC superračunala s drugim računalnim sustavima, podatkovnim centrima i povezanim softverima i aplikacijama;
(h)   povezati i objediniti regionalna, nacionalna i europska HPC superračunala s drugim računalnim sustavima, podatkovnim centrima i povezanim softverima i aplikacijama ne dovodeći u pitanje zaštitu podataka i privatnost;
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka i
(i)   povećati inovacijski potencijal industrije, a posebno potencijal malih i srednjih poduzeća, upotrebom napredne infrastrukture i usluga HPC-a ;
(i)   povećati inovacijski potencijal industrije, a posebno potencijal mikropoduzeća i MSP-ova, kao i istraživačkih i znanstvenih zajednica upotrebom napredne infrastrukture i usluga HPC-a, uključujući nacionalne centre za računalstvo visokih performansi i superračunalstvo;
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka j
(j)   poboljšati razumijevanje HPC-a i pridonijeti smanjenju nedostatka vještina u tom području u Uniji;
(j)   poboljšati razumijevanje HPC-a i pridonijeti smanjenju nedostatka vještina u tom području u Uniji i poticanju kvalifikacije radne snage i uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u karijerama u području računalstva visokih performansi;
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.
(1)   Zajedničko poduzeće rad svakog pojedinačnog predeksaskalarnog superračunala koje posjeduje povjerava subjektu domaćinu odabranom u skladu sa stavkom 3. i financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća iz članka 11.
(1)   Zajedničko poduzeće rad svakog pojedinačnog petaskalarnog ili predeksaskalarnog superračunala koje posjeduje povjerava subjektu domaćinu, koji predstavlja jednu ili više zemalja sudionica, odabranom u skladu sa stavkom 3. i financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća iz članka 11.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2.
(2)   Predeksaskalarno superračunalo smješteno je u državi sudionici koja je država članica Unije. Država članica može biti domaćin samo jednom predeksaskalarnom superračunalu.
(2)   Petaskalarno ili predeksaskalarno superračunalo smješteno je u državi sudionici koja je država članica Unije. Država članica može biti domaćin samo jednom predeksaskalarnom superračunalu.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3. – uvodni dio
(3)   Subjekta domaćina upravni odbor odabire, među ostalim, na temelju sljedećih kriterija:
(3)   Subjekta domaćina upravni odbor odabire na temelju pravednog i transparentnog procesa, među ostalim, na temelju sljedećih kriterija:
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3. – točka c
(c)   iskustvo subjekta domaćina u instaliranju sličnih sustava i upravljanju njima;
(c)   iskustvo subjekta domaćina u instaliranju sličnih sustava, upravljanju njima te njihovu održavanju, uključujući i energetsku potrebu superračunala;
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3. – točka ca (nova)
(c a)  visoka razina zaštite podataka, privatnosti i kibersigurnosti, uključujući najsuvremenije upravljanje rizicima i prijetnjama i otpornost na kibernapade;
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.a (novi)
(4 a)  Zajedničko poduzeće osigurava sinergije s ESIF-om nakon odabira subjekata domaćina.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
(2)   Upravni odbor utvrđuje opće uvjete pristupa i može odrediti posebne uvjete pristupa za različite vrste korisnika ili aplikacija. Kvaliteta usluge jednaka je za sve korisnike.
(2)   Upravni odbor utvrđuje opće uvjete pristupa i može odrediti posebne uvjete pristupa za različite vrste korisnika ili aplikacija. Kvaliteta usluge jednaka je za sve korisnike, ali mogu se unaprijed odrediti kriteriji za davanje prednosti, ne dovodeći u pitanje pristup svim potencijalnim korisnicima i aplikacijama.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.
(3)   Ne dovodeći u pitanje međunarodne sporazume koje je Unija sklopila, vrijeme pristupa odobrava se samo korisnicima s boravištem, poslovnim nastanom ili sjedištem u državi članici ili u pridruženoj državi u programu Obzor 2020., osim ako upravni odbor odluči drukčije, u propisno opravdanim slučajevima, uzimajući u obzir interese Unije.
(3)   Ne dovodeći u pitanje međunarodne sporazume koje je Unija sklopila, vrijeme pristupa odobrava se samo korisnicima s boravištem, poslovnim nastanom ili sjedištem u državi članici ili u pridruženoj državi u programu Obzor 2020., osim ako upravni odbor odluči drukčije u propisno opravdanim slučajevima, posebno u pogledu trećih zemalja koje su potpisale međunarodne sporazume o znanstvenoj suradnji i, kad je to primjenjivo, ako su odobrile uzajamni pristup svojim superračunalima, uzimajući pritom u obzir interese Unije.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.
Udio Unijina vremena pristupa svakom predeksaskalarnom superračunalu izravno je proporcionalan financijskom doprinosu Unije za troškove nabave u odnosu na ukupne troškove nabave i rada predeksaskalarnog superračunala. Upravni odbor definira za svako superračunalo prava pristupa koja odgovaraju Unijinu udjelu u vremenu pristupa.
Udio Unijina vremena pristupa svakom predeksaskalarnom superračunalu izravno je proporcionalan financijskom doprinosu Unije za troškove nabave u odnosu na ukupne troškove nabave i rada predeksaskalarnog superračunala. Pristup udjelu vremena Unije isključivo je usmjeren na civilne aplikacije. Upravni odbor definira za svako superračunalo prava pristupa koja odgovaraju Unijinu udjelu u vremenu pristupa.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.a (novi)
(2a)  Objavljuje se doprinos svake države sudionice trošku vremena pristupa.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.
(1)   Komisija do 30. lipnja 2022. uz pomoć neovisnih stručnjaka provodi privremenu evaluaciju Zajedničkog poduzeća, kojom se prije svega ocjenjuje razina sudjelovanja u neizravnim djelovanjima i razina doprinosa tim djelovanjima država sudionica, privatnih članova i njihovih sastavnih subjekata i povezanih subjekata te drugih pravnih subjekata. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadržava zaključke evaluacije i zapažanja Komisije. Komisija to izvješće šalje Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2022.
(1)   Komisija do 30. lipnja 2022. uz pomoć neovisnih stručnjaka provodi privremenu evaluaciju Zajedničkog poduzeća, kojom se prije svega ocjenjuje razina sudjelovanja u djelovanjima i razina doprinosa tim djelovanjima država sudionica, privatnih članova i njihovih sastavnih subjekata i povezanih subjekata, kao i europske industrije općenito, te drugih pravnih subjekata. Tom bi se evaluacijom trebale utvrditi i moguće ostale potrebe te politike, uključujući procjenu stanja u određenim sektorima u pogledu njihove mogućnosti da imaju potpun pristup računalstvu visokih performansi i da se koriste mogućnostima koje ono nudi. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadržava zaključke evaluacije i zapažanja Komisije. Komisija to izvješće šalje Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2022.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 3.a (novi)
(3 a)  Evaluacija obuhvaća komercijalne usluge iz članka 12. na temelju stvarne uporabe.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Prilog – članak 1. – stavak 1. – točka c
(c)   pokreće i upravlja postupkom nabave predeksaskalarnih superračunala, ocjenjuje primljene ponude, dodjeljuje sredstva unutar okvira raspoloživih sredstava, prati provedbu ugovora i upravlja ugovorima;
(c)   pokreće i upravlja postupkom nabave predeksaskalarnih superračunala na otvoren i transparentan način angažiranjem neovisnih stručnjaka, ocjenjuje primljene ponude, dodjeljuje sredstva unutar okvira raspoloživih sredstava, prati provedbu ugovora i upravlja ugovorima;
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Prilog – članak 1. – stavak 1. – točka d
(d)   bira subjekta domaćina predeksaskalarnih superračunala u skladu sa svojim financijskim pravilima iz članka 11. ove Uredbe;
(d)   bira subjekta domaćina predeksaskalarnih superračunala u skladu s člankom 6. stavkom 3. i financijskim pravilima iz članka 11. ove Uredbe;
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Prilog – članak 1. – stavak 1. – točka i
(i)   pruža financijsku potporu, pretežito u obliku bespovratnih sredstava, usredotočujući se na prijave te aktivnosti informiranja, podizanja svijesti i profesionalnog razvoja radi privlačenja ljudskih resursa u računalstvo visokih performansi (HPC), kao i na unapređivanje vještina i tehnoloških znanja u ekosustavu;
(i)   pruža financijsku potporu, pretežito u obliku bespovratnih sredstava, usredotočujući se na prijave, aktivnosti informiranja, podizanja svijesti i profesionalnog razvoja te prekvalifikacije radi privlačenja ljudskih resursa u računalstvo visokih performansi (HPC), na promicanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena te na unapređivanje vještina te inženjerskog znanja i iskustva u ekosustavu;
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Prilog – članak 6. – točka 5.
(5)   Upravni odbor izabire svojeg predsjednika na razdoblje od dvije godine. Mandat predsjednika produžuje se samo jednom na temelju odluke upravnog odbora.
(5)   Upravni odbor izabire predsjednika među svojim članovima na razdoblje od dvije godine. Mandat predsjednika produžuje se samo jednom na temelju odluke upravnog odbora.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Prilog – članak 8. – točka 1. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
Listu kandidata treba sastaviti tako da se zajamče ravnopravna zastupljenost i mogućnosti za muškarce i žene.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Prilog – članak 10. – točka 2.
(2)   Savjetodavna skupina za istraživanje i inovacije ima najviše dvanaest članova, pri čemu najviše šest članova imenuju privatni članovi, a najviše šest članova imenuje upravni odbor. Upravni odbor utvrđuje posebne kriterije i postupak odabira za članove koje imenuje.
(2)   Savjetodavna skupina za istraživanje i inovacije ima najviše dvadeset članova, pri čemu najviše osam članova imenuju privatni članovi, a najviše dvanaest članova imenuje upravni odbor. Upravni odbor utvrđuje posebne kriterije i postupak odabira za članove koje imenuje.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Prilog – članak 21. – stavak 1.a (novi)
Zajedničko poduzeće osigurava poštovanje prava Unije o zaštiti podataka i privatnosti.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Prilog – članak 23. – točka 2.
(2)   Upravni odbor zajedničkog poduzeća donosi pravila za sprječavanje sukoba interesa svojih članova, tijela i zaposlenika te za postupanje u slučajevima sukobom interesa. Ta pravila uključuju odredbe namijenjene izbjegavanju sukoba interesa predstavnika članova zajedničkog poduzeća koji su članovi upravnog odbora.
(2)   Upravni odbor zajedničkog poduzeća donosi pravila za sprječavanje sukoba interesa svojih članova, tijela i zaposlenika te za postupanje u slučajevima sukoba interesa, u skladu s najboljim praksama Unije. Ta pravila uključuju i odredbe namijenjene izbjegavanju sukoba interesa predstavnika članova zajedničkog poduzeća koji su članovi upravnog odbora.
Posljednje ažuriranje: 7. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti