Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0003(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0217/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0217/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 03/07/2018 - 11.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0271

Elfogadott szövegek
PDF 217kWORD 62k
2018. július 3., Kedd - Strasbourg
Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Az Európai Parlament 2018. július 3-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0008),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkére és 188. cikkének első bekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8‑0037/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0217/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet15 létrehozza a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramot (2014–2020) (a továbbiakban: Horizont 2020). Célja, hogy a Horizont 2020 és a magánszféra pénzügyi forrásainak köz-magán társulások keretében történő egyesítésével szélesebb körű hatást érjen el a kutatás és az innováció tekintetében olyan kulcsfontosságú területeken, ahol a kutatás és az innováció hozzájárulhat az Unió tágabb versenyképességi céljainak eléréséhez, ösztönözheti a magánberuházásokat és segíthet a társadalmi kihívások kezelésében. Az ilyen partnerségeknek hosszú távú kötelezettségvállaláson kell alapulniuk, valamennyi partner kiegyensúlyozott hozzájárulását is ideértve, továbbá elszámoltathatóaknak kell lenniük az általuk kitűzött célok elérése tekintetében, és igazodniuk kell az Unió kutatásra, fejlesztésre és innovációra irányuló stratégiai céljaihoz. A partnerségek irányításának és működésének nyitottnak, átláthatónak, eredményesnek és hatékonynak kell lennie, és a partnerségek tevékenységi területén működő szereplők széles köre számára lehetőséget kell biztosítania a részvételre.
(2)  Az 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet15 létrehozza a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramot (2014–2020) (a továbbiakban: Horizont 2020). Célja, hogy a Horizont 2020 és a magánszféra pénzügyi forrásainak köz-magán társulások keretében történő egyesítésével szélesebb körű hatást érjen el a kutatás és az innováció tekintetében olyan kulcsfontosságú területeken, ahol a kutatás és az innováció hozzájárulhat az Unió tágabb versenyképességi céljainak eléréséhez, ösztönözheti a magánberuházásokat és segíthet a társadalmi kihívások kezelésében. Az ilyen partnerségeknek hosszú távú kötelezettségvállaláson kell alapulniuk, valamennyi partner kiegyensúlyozott hozzájárulását is ideértve, továbbá elszámoltathatóaknak kell lenniük az általuk kitűzött célok elérése tekintetében, és igazodniuk kell az Unió kutatásra, fejlesztésre és innovációra irányuló stratégiai céljaihoz. E partnerségek irányításának és működésének nyitott, átlátható, eredményes és hatékony módon kell megvalósulnia, és a saját szakterületükön tevékenykedő érdekelt felek széles köre számára lehetőséget kell biztosítania a részvételre, valamint lehetőséget kell biztosítania a civil társadalmi szervezetek és a polgári csoportok számára, hogy megfelelően konzultáljanak velük a döntéshozatali folyamat során.
__________________
__________________
15Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).
15Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Az „Európai számításifelhő-kezdeményezés – versenyképes adatközpontú és tudásalapú gazdaság kiépítése Európában” című, 2016. április 19-i bizottsági közlemény22 világszínvonalú nagy teljesítményű számítástechnikai kapacitásokra épülő európai adatinfrastruktúra létrehozására szólít fel, valamint egy olyan teljes körű európai nagy teljesítményű számítástechnikai ökoszisztéma kialakítását szorgalmazza, amely képes új európai technológiák kifejlesztésére és exaszintű szuperszámítógépek megépítésére. A terület jelentősége és az Unióban az érdekelt felek előtt álló kihívások sürgős fellépést kívánnak, hogy előteremthetők legyenek azok az erőforrások és kapacitások, amelyek teljessé teszik a kutatástól és fejlesztéstől kezdve az exaszintű nagy teljesítményű számítástechnikai rendszerek megvalósításáig és üzemeltetéséig tartó láncot. Ezért uniós szinten olyan mechanizmust kell létrehozni, amelynek keretében összegyűjthető és összpontosítható a tagállamok, az Unió és a magánszektor által egy világszínvonalú nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra létrehozásához, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikára irányuló kutatáshoz és innovációhoz nyújtott támogatás. Ennek az infrastruktúrának hozzáférést kell biztosítania a közszférabeli, ipari és tudományos felhasználók számára, ezen belül pedig az európai nyílt tudományosadat-felhő részét képező tudományos közösségek számára is.
(8)  Az „Európai számításifelhő-kezdeményezés – versenyképes adatközpontú és tudásalapú gazdaság kiépítése Európában” című, 2016. április 19-i bizottsági közlemény22 világszínvonalú nagy teljesítményű számítástechnikai kapacitásokra épülő európai adatinfrastruktúra létrehozására szólít fel, valamint egy olyan teljes körű európai nagy teljesítményű számítástechnikai ökoszisztéma kialakítását szorgalmazza, amely képes új európai technológiák kifejlesztésére és exaszintű szuperszámítógépek megépítésére. A terület jelentősége és az Unióban az érdekelt felek előtt álló kihívások sürgős fellépést kívánnak, hogy előteremthetők legyenek azok az erőforrások és kapacitások, amelyek teljessé teszik a kutatástól és fejlesztéstől kezdve az exaszintű nagy teljesítményű számítástechnikai rendszerek megvalósításáig és üzemeltetéséig tartó láncot. Ezért uniós szinten olyan mechanizmust kell létrehozni, amelynek keretében összegyűjthető és összpontosítható a tagállamok, az Unió és a magánszektor által egy világszínvonalú nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra létrehozásához, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikára irányuló kutatáshoz és innovációhoz nyújtott támogatás. Ennek az infrastruktúrának hozzáférést kell biztosítania a közszférabeli felhasználók, az ipari felhasználók, köztük a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és a tudományos felhasználók számára, ezen belül pedig az európai nyílt tudományosadat-felhő részét képező tudományos közösségek számára is.
__________________
__________________
22A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK: Európai számításifelhő-kezdeményezés – versenyképes adatközpontú és tudásalapú gazdaság kiépítése Európában, COM(2016)0178.
22A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK: Európai számításifelhő-kezdeményezés – versenyképes adatközpontú és tudásalapú gazdaság kiépítése Európában, COM(2016)0178.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8 a)  Rendívül fontos, hogy az Unió 2022-re a világ vezető szuperszámítógépes hatalmai közé kerüljön. Az Unió pillanatnyilag le van maradva a nagy teljesítményű számítástechnika fejlesztésével, mivel nem ruházott be eleget egy teljes nagy teljesítményű számítástechnikai rendszer felállításába. E hiányosság megszüntetése érdekében az Uniónak világszínvonalú szuperszámítógépeket kell beszereznie, biztosítania kell azok ellátórendszerét, és meg kell kezdenie a szolgáltatásnyújtást az ipar és a kkv-k számára a szimuláció, a megjelenítés és a prototípusok előállítása terén, az uniós értékekkel és elvekkel összhangban álló nagy teljesítményű számítástechnikai rendszer biztosítása mellett.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Ahhoz, hogy az Uniónak rendelkezésére álljon a kutatás élvonalban tartásához szükséges számítástechnikai teljesítmény, össze kell hangolni a nagy teljesítményű számítástechnikába irányuló tagállami beruházásokat és fokozni kell a nagy teljesítményű számítástechnikai technológia ipari elterjedését. Az Uniónak a technológiai kínálat és a felhasználókkal való közös tervezés, valamint a világszínvonalú rendszerek közös beszerzése között működő kapcsolatot teremtve gondoskodnia kell arról, hogy a technológiai fejlesztések beépüljenek az Európában beszerzett nagy teljesítményű számítástechnikai rendszerekbe.
(10)  Ahhoz, hogy az Uniónak rendelkezésére álljon a kutatás élvonalban tartásához szükséges számítástechnikai teljesítmény, valamint hogy ki lehessen használni az uniós szintű együttes fellépés hozzáadott értékét, össze kell hangolni a nagy teljesítményű számítástechnikába irányuló tagállami beruházásokat és fokozni kell a nagy teljesítményű számítástechnikai technológia ipari elterjedését. Az Uniónak a technológiai kínálat és a felhasználókkal való közös tervezés, valamint a világszínvonalú rendszerek közös beszerzése között működő kapcsolatot teremtve gondoskodnia kell arról, hogy a technológiai fejlesztések beépüljenek az Európában beszerzett nagy teljesítményű számítástechnikai rendszerekbe.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)  Szükséges, hogy a Bizottság és a tagállamok feltérképezzék a megfelelő irányítási és finanszírozási kereteket, kellő figyelmet fordítva az EuroHPC közös vállalkozásra és fenntarthatóságára, valamint az Unió-szerte egyenlő versenyfeltételek szükségességére. Ezenkívül a tagállamoknak a Bizottság megközelítésével összehangolt módon kell vizsgálniuk a finanszírozási programokat.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)
(10b)  A Nagy Teljesítményű Számítástechnika Európai Technológiai Platformja és a nagy teljesítményű számítástechnikával foglalkozó szerződéses köz-magán társulás kritikus jelentőséggel bír az Unió kutatási prioritásainak meghatározása tekintetében a HPC-megoldás ellátási láncának valamennyi szegmensében az uniós technológia fejlesztése során.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  A közös vállalkozás küldetése egy integrált világszínvonalú, nagy teljesítményű számítástechnikai és nagy adathalmazokkal foglalkozó ökoszisztéma létrehozása és fenntartása az Unióban, amely a HPC, a felhőalapú és a nagy adathalmazokkal kapcsolatos technológiák terén fennálló uniós vezető szerepen alapul.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A közös vállalkozásnak 2019-ben létre kellene jönnie, és még ugyanabban az évben meg kellene kezdenie a működését azoknak a céloknak a teljesítése érdekében, miszerint az Uniónak 2020-ig exa előtti szintű infrastruktúrával kell rendelkeznie, 2022/2023-ig pedig ki kell fejleszteni az exaszintű kapacitás eléréséhez szükséges technológiákat. Mivel a technológia következő generációjának fejlesztési ciklusa jellemzően 4–5 évet vesz igénybe, a globális piacon való versenyképesség megőrzése érdekében haladéktalanul el kell indítani az e cél eléréséhez szükséges intézkedéseket.
(12)  A közös vállalkozásnak 2019-ben létre kellene jönnie, és még ugyanabban az évben meg kellene kezdenie a működését azoknak a céloknak a teljesítése érdekében, miszerint az Uniónak 2020-ig exa előtti szintű infrastruktúrával kell rendelkeznie, 2022/2023-ig pedig ki kell fejleszteni az – amennyiben lehetséges, autonóm – exaszintű kapacitás eléréséhez szükséges technológiákat. Mivel a technológia következő generációjának fejlesztési ciklusa jellemzően 4–5 évet vesz igénybe, a globális piacon való versenyképesség megőrzése érdekében haladéktalanul el kell indítani az e cél eléréséhez szükséges intézkedéseket.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  Az EuroHPC közös vállalkozást az uniós adatinfrastruktúra szerves részeként kell kezelni az egész ökoszisztémában, és széles körben kell terjeszteni az előnyeit.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A Bizottságnak arra kellene ösztönöznie a tagállamokat, hogy csatlakozzanak az EuroHPC közös vállalkozáshoz, és használják azt nemzeti tevékenységeiknek megfelelően kutatási és fejlesztési programjaik kiemelt területeiként. A Bizottságnak a digitális innováció terén elért határozott politikai és gazdasági elkötelezettség részeként is elő kellene mozdítania a kezdeményezést valamennyi tagállamban.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Az Uniónak, a részt vevő államoknak és a közös vállalkozás magánszektorbeli tagjainak pénzügyileg hozzá kell járulniuk a közös vállalkozás igazgatási költségeihez. Mivel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében az igazgatási költségekhez való uniós hozzájárulást csak a 2023-ig esedékes működési költségek fedezése céljából lehet előreütemezni, a részt vevő államoknak és a közös vállalkozás magánszektorbeli tagjainak 2024-től teljes mértékben fedezniük kell a közös vállalkozás igazgatási költségeit.
(14)  Az Uniónak, a részt vevő államoknak és a közös vállalkozás magánszektorbeli tagjainak pénzügyileg hozzá kell járulniuk a közös vállalkozás igazgatási költségeihez. Mivel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében az igazgatási költségekhez való uniós hozzájárulást csak a 2023-ig esedékes működési költségek fedezése céljából lehet előreütemezni, a részt vevő államoknak és a közös vállalkozás magánszektorbeli tagjainak 2024-től teljes mértékben fedezniük kell a közös vállalkozás igazgatási költségeit, hosszú távon biztosítva ezzel a közös vállalkozás fenntarthatóságát.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15 a)  Minden lehetséges szinergiát meg kell vizsgálni és elő kell mozdítani az EuroHPC, valamint az uniós és nemzeti kutatási programok között. A közös vállalkozásnak be kell kapcsolódnia a meglévő vezető kutatási és fejlesztési struktúrákba, például a Nagy Teljesítményű Számítástechnika Európai Technológiai Platformja köz-magán társulás; valamint a big data technológiák területén a hatékonyság maximalizálása és a hasznosítás elősegítése, valamint a virágzó adatgazdaság előkészítése érdekében.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)
(15 b)  A Bizottságnak és a tagállamoknak a PRACE és a GEANT meglévő pilléreire alapozva meg kell erősíteniük az Európai Számításifelhő-partnerség meglévő munkáját, el kell kerülniük az összeférhetetlenségeket, és el kell ismerniük ezek létfontosságú kiegészítő szerepét az EuroHPC-ökoszisztéma megvalósításában.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  A közös vállalkozásnak olyan egyértelműen meghatározott témákkal kell foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a tudományos élet és az európai iparágak számára a nagy teljesítményű számítástechnikában alkalmazott leginnovatívabb technológiák megtervezését, kifejlesztését és alkalmazását, valamint az Unió egészében olyan integrált infrastruktúra létrehozását, amelynek keretében a kutatók, egyéb vezető ipari felhasználók (ezen belül a kkv-k) és a közszférabeli felhasználók számára világszínvonalú nagy teljesítményű számítástechnikai kapacitást, nagy sebességű internetkapcsolatot, valamint élvonalbeli alkalmazásokat, továbbá adat- és szoftverszolgáltatásokat biztosítanak. A közös vállalkozásnak erőfeszítéseket kell tennie a HPC területét érintő készséghiány csökkentése érdekében. A közös vállalkozásnak elő kell készítenie a terepet az első európai nagy teljesítményű hibrid számítástechnikai infrastruktúra kiépítése számára, amely a hagyományos számítástechnikai architektúrákat kvantum-számítástechnikai eszközökkel ötvözi, például kvantumszámítógépet használ a nagy teljesítményű számítástechnikai eszközök programszálai végrehajtásának gyorsítására. Európai szinten strukturált és összehangolt pénzügyi támogatásra van szükség annak elősegítése érdekében, hogy a kutatócsoportok és az európai iparágak megtarthassák élvonalbeli pozíciójukat a területre jellemző kiélezett nemzetközi versenyben azáltal, hogy világszínvonalú eredményeket érnek el és azokat beépítik versenyképes rendszerekbe, hogy az egész Unióban biztosítva legyen az európai technológia gyors és széles körű ipari hasznosítása, és ezáltal jelentős továbbgyűrűző hatások jöjjenek létre a társadalom javára, valamint hogy a közös európai érdeket szem előtt tartva a stratégiák és a beruházások összehangolásán keresztül megoszthatók legyenek a kockázatok és egyesíthetők legyenek az erőforrások. A Bizottság az érintett tagállam, illetve a tagállamok csoportjának értesítése alapján mérlegelhetné, hogy a közös vállalkozás kezdeményezései közös európai érdeket szolgáló fontos projekteknek minősülnek-e, feltéve, hogy a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszerével összhangban valamennyi vonatkozó feltétel teljesül25.
(18)  A közös vállalkozásnak olyan egyértelműen meghatározott témákkal kell foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a tudományos élet, de az európai iparágak számára is a nagy teljesítményű számítástechnikában alkalmazott leginnovatívabb technológiák megtervezését, kifejlesztését és alkalmazását, valamint az Unió egészében olyan integrált infrastruktúra létrehozását, amelynek keretében a kutatók, egyéb vezető ipari felhasználók, különösen a mikrovállalkozások, a kkv-k és az induló vállalkozások, valamint a közszférabeli felhasználók számára világszínvonalú nagy teljesítményű számítástechnikai kapacitást, nagy sebességű internetkapcsolatot, valamint élvonalbeli alkalmazásokat, továbbá adat- és szoftverszolgáltatásokat biztosítanak. A közös vállalkozásnak erőfeszítéseket kell tennie a HPC területét érintő készséghiány csökkentése érdekében, és ösztönöznie kell a képesítések megszerzését, a HPC-hez kapcsolódó pályaválasztást, valamint különleges programokat kell kínálnia, amelyekkel ösztönzi a férfiak és nők kiegyensúlyozott képviseletét a HPC-hez kapcsolódó szakmai pályákon. A közös vállalkozásnak elő kell készítenie a terepet az első európai nagy teljesítményű hibrid számítástechnikai infrastruktúra kiépítése számára, amely a hagyományos számítástechnikai architektúrákat kvantum-számítástechnikai eszközökkel ötvözi, például kvantumszámítógépet használ a nagy teljesítményű számítástechnikai eszközök programszálai végrehajtásának gyorsítására. Európai szinten strukturált és összehangolt pénzügyi támogatásra van szükség annak elősegítése érdekében, hogy a kutatócsoportok és az európai iparágak megtarthassák élvonalbeli pozíciójukat a területre jellemző kiélezett nemzetközi versenyben azáltal, hogy világszínvonalú eredményeket érnek el és azokat beépítik versenyképes rendszerekbe, hogy az egész Unióban biztosítva legyen az európai technológia gyors és széles körű ipari hasznosítása, és ezáltal jelentős jótékony továbbgyűrűző hatások jöjjenek létre a társadalom javára, valamint hogy a közös európai érdeket szem előtt tartva a stratégiák és a beruházások összehangolásán keresztül megoszthatók legyenek a kockázatok és egyesíthetők legyenek az erőforrások. A Bizottság az érintett tagállam, illetve a tagállamok csoportjának értesítése alapján mérlegelhetné, hogy a közös vállalkozás kezdeményezései közös európai érdeket szolgáló fontos projekteknek minősülnek-e, feltéve, hogy a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszerével összhangban valamennyi vonatkozó feltétel teljesül25.
__________________
__________________
25A Bizottság közleménye az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési kritériumairól (HL C 188., 2014.6.20., 4. o.).
25A Bizottság közleménye az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési kritériumairól (HL C 188., 2014.6.20., 4. o.).
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
(18 a)  A közös vállalkozásnak világszínvonalú szuperszámítógépekhez és kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférést kell előmozdítania és biztosítania az uniós tudósok, az ipar és a közszektor számára, a kezükbe adva az ahhoz szükséges eszközöket, hogy a tudomány és az ipari verseny élvonalában maradhassanak, hogy fenntartsák és támogassák az integrált tudományosadat-infrastruktúrákat és a nagyteljesítményű számítástechnikát.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)
(18 b)  A közös vállalkozásnak nyitva kell állnia minden olyan tagállam részvétele előtt, amely kész csatlakozni, és a közös vállalkozást nemzeti tevékenységeinek megfelelően kutatási és fejlesztési programjai kiemelt területeiként használni. A közös vállalkozásnak a digitális innováció melletti határozott politikai és gazdasági elkötelezettség részeként is népszerűsítenie kell a szuperszámítógép tevékenységeit.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
18 c preambulumbekezdés (új)
(18 c)  A szükséges kapacitás tagállamokban való kiépítése és valamennyi tagállam részvételének biztosítása érdekében létre kell hozni tagállamonként egy nagy teljesítményű számítástechnikai kompetenciaközpontot, amely a nemzeti szuperszámítógépes központhoz kapcsolódik. A központoknak elő kell segíteniük és ösztönözniük kell a HPC-ökoszisztémához való hozzáférést, a szuperszámítógépekhez való hozzáféréstől az alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésig. A központoknak emellett tanfolyamokat kell biztosítaniuk a HPC-felhasználók számára a HPC-készségek építése érdekében, és elő kell mozdítaniuk a HPC előnyeivel kapcsolatos ismeretterjesztési, valamint képzési és tájékoztatási tevékenységeket, különösen a kkv-k körében, és hálózatépítési tevékenységekbe kell kezdeniük az érdekelt felekkel és más kompetenciaközpontokkal, hogy elősegítsék a tágabb körű innovációkat, amelyek lehetővé teszik a HPC további elterjedését.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
18 d preambulumbekezdés (új)
(18 d)  A kiváló uniós tudományhoz és a regionális versenyképességhez hozzájárulni képes uniós szuperszámítógépekben rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázása érdekében fontos az Unió-szerte széles körű részvétel és a nem uniós szereplők számára biztosított méltányos és észszerű hozzáférés.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
18 e preambulumbekezdés (új)
(18 e)  Bár a szuperszámítógépekhez való hozzáférési idő a pénzügyi hozzájárulásokkal arányos, az Unióban egyenlő feltételeket kell biztosítani minden tagállami felhasználó, tudós és iparág számára.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
18 f preambulumbekezdés (új)
(18 f)  Az uniós hozzáférési időt a kérelmező uniós állampolgárságától függetlenül, a kiválóságon alapuló versenyfelhívások alapján kellene kiosztani. Ezenkívül a részt vevő tagállamok hozzáférési idejüket más uniós tudósok, ipar vagy kutatók számára is rendelkezésre bocsáthatják.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
(20a)  A közös vállalkozás által vásárolt és támogatott szuperszámítógépeket úgy kell megtervezni és kiválasztani, hogy a tudományos célokra való felhasználás és az ipar általi felhasználás terén is maximális legyen a hatékonyságuk. A Bizottságnak emiatt lépéseket kell tennie, hogy tovább erősítse értékeléseiben a hatékonyság és a költséghatékonyság értékelését.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  Az exa előtti szintű és a petaszintű szuperszámítógépek használatát elsősorban a tudományos élet, az ipar vagy a közszektor felhasználói számára indokolt lehetővé tenni állami kutatási és innovációs célokra. A közös vállalkozás számára lehetővé kell tenni, hogy korlátozott mértékben magáncélú gazdasági tevékenységeket is végezzen. Hozzáférést az Unióban vagy valamely Horizont 2020-hoz társult országban székhellyel rendelkező felhasználók számára indokolt biztosítani. A hozzáférési jogoknak minden felhasználó számára méltányosnak kell lenniük, és azokat átlátható módon kell kiosztani. Az irányító testületnek minden egyes szuperszámítógép esetében meg kell határoznia a hozzáférési időkeret Unióra eső részéhez kapcsolódó hozzáférési jogokat.
(22)  Az exa előtti szintű és a petaszintű szuperszámítógépek használatát elsősorban a tudományos élet, az ipar, köztük a kkv-k vagy a közszektor felhasználói számára indokolt lehetővé tenni állami polgári kutatási és innovációs célokra. A közös vállalkozás számára lehetővé kell tenni, hogy korlátozott mértékben magáncélú gazdasági tevékenységeket is végezzen. Hozzáférést az Unióban vagy valamely Horizont 2020-hoz társult országban székhellyel rendelkező felhasználók számára indokolt biztosítani. A hozzáférési jogoknak minden felhasználó számára méltányosnak kell lenniük, és azokat átlátható módon kell kiosztani. Az irányító testületnek minden egyes szuperszámítógép esetében meg kell határoznia a hozzáférési időkeret Unióra eső részéhez kapcsolódó hozzáférési jogokat.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)
(28a)  Az Unió gazdasági érdekeinek védelme érdekében legalább a Horizont 2020 szellemitulajdon-jogokra, szellemitulajdon-jogok átruházására, engedélyezésre és hasznosításra vonatkozó rendelkezéseit célszerű alkalmazni.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)
(29a)  A szuperszámítógép megvásárlásához szükséges összegnek tartalmaznia kell a jobb adatáramlásba és hálózati csatlakozásba való beruházást is.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)
(30a)  A HPC-kezdeményezés Unióban működő valamennyi szolgáltatójának egyenlő feltételek mellett kell versenyeznie, és valamennyiükre azonos szabályoknak kell vonatkozniuk.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
30 b preambulumbekezdés (új)
(30b)  Különösen a 2014-ben a nagy teljesítményű számítástechnika és a nagy adathalmazok területén létrehozott szerződéses köz-magán társulásokkal és a PRACE-szel való következetesség és a nagy teljesítményű számítástechnika és a nagy adathalmazok területén létező egyéb kezdeményezések megkettőzésének elkerülése érdekében ezeket a kezdeményezéseket a 2020 utáni keretben a közös vállalkozásba való bevonásuk révén észszerűsíteni kell.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
(32)  A tevékenységek Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz programból történő pénzügyi támogatásának a program szabályaival összhangban kell történnie.
(32)  Törekedni kell az adminisztratív egyszerűsítésre, és kerülni kell, hogy egyazon közös vállalkozáson belül eltérő szabályok létezzenek egymás mellett. A Horizont 2020 és a CEF szabályainak együttes fennállása helyett egységes szabályrendszert kell kidolgozni a közös vállalkozás valamennyi tevékenységére vonatkozóan.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
(40)  A kellően indokolt esetektől eltekintve a közös vállalkozás keretében meghirdetett valamennyi pályázati felhívásnak és ajánlati felhívásnak figyelembe kell vennie a „Horizont 2020” keretprogram, illetve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz program időtartamát.
40.  A kellően indokolt esetektől eltekintve a közös vállalkozás keretében meghirdetett valamennyi pályázati felhívásnak és ajánlati felhívásnak figyelembe kell vennie a „Horizont 2020” keretprogram, illetve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz program időtartamát. A Horizont 2020 keretprogram és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által nem lefedett időszak tekintetében megfelelő kiigazításokat kell végezni, figyelembe véve a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet, azzal a céllal, hogy folytatódhassanak a közös vállalkozás tevékenységei.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)
(41 a)  A nagy teljesítményű számítástechnika fontos a felhőfejlesztés szempontjából és teljes potenciálja csak akkor valósítható meg, ha az adatok egyértelmű szabályoknak megfelelően, szabadon áramolhatnak az egész Unióban.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
41 b preambulumbekezdés (új)
(41 b)  Ezenkívül a közös vállalkozás teljes vagy részleges tulajdonát képező szuperszámítógépekre és a közös vállalkozás számára hozzáférési időt rendelkezésre bocsátó szuperszámítógépekre az uniós adatvédelmi, magánéletvédelmi és biztonsági jogszabályokat kell alkalmazni.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
41 c preambulumbekezdés (új)
(41 c)  A közös vállalkozásnak biztosítania kell, hogy az Unióban található nagy teljesítményű szuperszámítógépekhez kizárólag az uniós adatvédelmi, magánéletvédelmi és biztonsági jogszabályokat betartó szervezetek férhessenek hozzá.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
41 d preambulumbekezdés (új)
(41 d)  A közös vállalkozásnak biztosítania kell, hogy az Unióban található nagy teljesítményű szuperszámítógépekhez kizárólag a tagállamokban vagy az uniós adatvédelmi, magánéletvédelmi és biztonsági jogszabályoknak megfelelő társult államokban letelepedett szervezetek férhessenek hozzá.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
41 e preambulumbekezdés (új)
(41 e)  Adott esetben elő kell mozdítani a részt vevő országok egymással és harmadik országokkal való nemzetközi együttműködését. Az uniós szuperszámítógépekhez harmadik országokban letelepedett szervezetek csak akkor férhetnek hozzá, ha kölcsönös hozzáférést biztosítanak saját szuperszámítógépeikhez. Az uniós szuperszámítógépek adatainak hasznosítását ösztönözni kell, ugyanakkor biztosítani kell az uniós adatvédelmi, magánéletvédelmi és biztonsági jogszabályoknak való megfelelést.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(7)  „fogadó szervezet”: a közös vállalkozásban részt vevő valamely tagállamban székhellyel rendelkező jogi személy, amely exa előtti szintű szuperszámítógép fogadására és üzemeltetésére alkalmas létesítménnyel rendelkezik.
(7)  „fogadó szervezet”: a közös vállalkozásban részt vevő valamely tagállamban székhellyel rendelkező jogi személy, amely petaszintű vagy exa előtti szintű szuperszámítógép fogadására és üzemeltetésére alkalmas létesítménnyel rendelkezik.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  számos területen hozzáférés biztosítása az Unió vagy egy Horizont 2020-hoz társult ország kutatói, ipara és közszektora számára a legújabb nagy teljesítményű számítástechnikai és adatinfrastruktúrához, valamint az ahhoz kapcsolódó technológiák és alkalmazások fejlesztésének támogatása;
a)  számos területen, így például az egészségügy, az energia, az intelligens városok, az autonóm közlekedés és az űrkutatás területén hozzáférés biztosítása az Unió vagy egy Horizont 2020-hoz társult ország tudósai és kutatói, ipara, ezen belül induló vállalkozásai, mikrovállalkozásai, kkv-i, valamint közszektora számára a legújabb nagy teljesítményű számítástechnikai és adatinfrastruktúrához, valamint az ahhoz kapcsolódó technológiák és alkalmazások fejlesztésének támogatása;
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  keret biztosítása egy világszínvonalú exa előtti szintű integrált szuperszámítógépes és adatinfrastruktúra beszerzéséhez az Unióban;
b)  keret biztosítása egy világszínvonalú exa előtti szintű integrált szuperszámítógépes és adatinfrastruktúra beszerzéséhez az Unióban, többek között a petaszintű szuperszámítógépek beszerzésének támogatásával is;
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  támogatás nyújtása egy olyan integrált nagy teljesítményű számítástechnikai ökoszisztéma unióbeli kialakításához, amely kiterjed a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensére, nevezetesen a hardverre, a szoftverre, az alkalmazásokra, a szolgáltatásokra, a műszaki tervezésre, a hálózati kapcsolódásokra, a know-how-ra és a készségekre.
d)  támogatás nyújtása egy olyan integrált nagy teljesítményű számítástechnikai ökoszisztéma unióbeli kialakításához, amely kiterjed a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensére, nevezetesen a hardverre, a szoftverre, az alkalmazásokra, a szolgáltatásokra, a műszaki tervezésre, a hálózati kapcsolódásokra, a know-how-ra és a készségekre, annak érdekében, hogy megerősítsék az Uniót mint globális innovációs központot, hozzájárulva a versenyképességhez, valamint a kutatási és fejlesztési kapacitás bővítéséhez.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)  szinergiák lehetővé tétele és hozzáadott érték biztosítása a részt vevő tagállamok és más szereplők közötti együttműködés révén;
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)
db)  kapcsolattartás a meglévő szerződéses köz-magán társulásokkal a nagy teljesítményű számítástechnikával és a nagy adathalmazokkal kapcsolatban szinergiák kialakítása és integráció céljából.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont
d)  a tudományos kiválóságnak, valamint az ipar és az állami szektor digitalizálásának alapvető összetevőjeként, az Unión belüli gazdasági növekedés és foglalkoztatásnövekedés megteremtését szolgáló innovációs képességek és globális versenyképesség megerősítése érdekében az Uniót behálózó élvonalbeli integrált szuperszámítógépes és adatinfrastruktúra létrehozatala és üzemeltetése;
d)  az Uniót behálózó élvonalbeli integrált szuperszámítógépes és adatinfrastruktúra létrehozatala és üzemeltetése, amennyiben ezt az infrastruktúrát úgy alakítják ki, hogy tudományos célokból hatékony legyen, és a tudományos kiválóságnak, az ipar és az állami szektor digitalizálásának alapvető összetevőjét alkossa, valamint az Unión belüli gazdasági növekedés és foglalkoztatásnövekedés megteremtését szolgáló innovációs képességek és globális versenyképesség megerősítését szolgálja;
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont
e)  a tudományos és a kutatóközösség, valamint az ipar – ezen belül a kkv-k és az állami szektor felhasználóinak széles köre, továbbá új és kialakulóban lévő, nagy adat- és számításigényű alkalmazások és szolgáltatások számára hozzáférés biztosítása a nagy teljesítményű számítástechnikán alapuló infrastruktúrákhoz és szolgáltatásokhoz;
e)  a tudományos és a kutatóközösség, valamint az ipar, a mikrovállalkozások, a kkv-k és az állami szektor felhasználóinak széles köre, továbbá új és kialakulóban lévő, nagy adat- és számításigényű alkalmazások és szolgáltatások számára hozzáférés biztosítása a nagy teljesítményű számítástechnikán alapuló infrastruktúrákhoz és szolgáltatásokhoz;
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – f pont
f)  egyrészről a kutatás és a fejlesztés, másrészről az exaszintű nagy teljesítményű számítástechnikai rendszerek megvalósítása közötti szakadék megszüntetése az Unió digitális technológiai ellátási láncának megerősítésével, valamint annak lehetővé tételével, hogy a közös vállalkozás élvonalbeli szuperszámítógépeket szerezhessen be;
f)  egyrészről a kutatás és a fejlesztés, másrészről az exaszintű nagy teljesítményű számítástechnikai rendszerek megvalósítása közötti szakadék megszüntetése az Unió digitális technológiai ellátási láncának megerősítésével, valamint annak lehetővé tételével, hogy a közös vállalkozás világszínvonalú szuperszámítógépeket szerezhessen be;
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – h pont
h)  a regionális, nemzeti és európai nagy teljesítményű szuperszámítógépek és más számítástechnikai rendszerek, adatközpontok, valamint kapcsolódó szoftverek és alkalmazások hálózatba kapcsolása és összekötése;
h)  a regionális, nemzeti és európai nagy teljesítményű szuperszámítógépek és más számítástechnikai rendszerek, adatközpontok, valamint kapcsolódó szoftverek és alkalmazások hálózatba kapcsolása és összekötése, az adatvédelem és a magánélet védelmének veszélyeztetése nélkül;
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – i pont
i)  az ipar – különösen a kkv-k – innovációs potenciáljának növelése fejlett nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúrák és szolgáltatások alkalmazásával;
i)  az ipar – különösen a mikrovállalkozások és a kkv-k, valamint a kutatási és tudományos közösségek – innovációs potenciáljának növelése fejlett nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúrák és szolgáltatások, többek között nemzeti nagy teljesítményű számítástechnikai és szuperszámítógépes központok segítségével;
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – j pont
j)  a nagy teljesítményű számítástechnika megértésének javítása, valamint hozzájárulás a nagy teljesítményű számítástechnika területén tapasztalható unióbeli készséghiány csökkentéséhez;
j)  a nagy teljesítményű számítástechnika megértésének javítása, valamint hozzájárulás a nagy teljesítményű számítástechnika területén tapasztalható unióbeli készséghiány csökkentéséhez, a képesítések megszerzésének, valamint a férfiak és nők nagy teljesítményű számítástechnika területeihez tartozó szakmai pályákon való kiegyensúlyozott képviseletének ösztönzésével;
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
(1)  A közös vállalkozás a tulajdonában lévő minden egyes exa előtti szintű szuperszámítógép üzemeltetésével egy, a (3) bekezdéssel és a közös vállalkozás 11. cikkben említett pénzügyi szabályzatával összhangban kiválasztott fogadó szervezetet bíz meg.
(1)  A közös vállalkozás a tulajdonában lévő minden egyes petaszintű vagy exa előtti szintű szuperszámítógép üzemeltetésével egy, a (3) bekezdéssel és a közös vállalkozás 11. cikkben említett pénzügyi szabályzatával összhangban kiválasztott fogadó szervezetet bíz meg, amely egy vagy több részt vevő államot képvisel.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az exa előtti szintű szuperszámítógépeket olyan részt vevő államokban kell elhelyezni, amelyek az Unió tagállamai. Egy tagállam nem fogadhat egynél több exa előtti szintű szuperszámítógépet.
(2)  A petaszintű vagy exa előtti szintű szuperszámítógépeket olyan részt vevő államokban kell elhelyezni, amelyek az Unió tagállamai. Egy tagállam nem fogadhat egynél több exa előtti szintű szuperszámítógépet.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  A fogadó szervezetet az irányító testület választja ki, egyebek mellett a következő kritériumok alapján:
(3)  A fogadó szervezetet az irányító testület választja ki tisztességes és átlátható eljárás útján, egyebek mellett a következő kritériumok alapján:
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  a fogadó szervezet tapasztalata hasonló rendszerek üzembe helyezése és üzemeltetése terén;
c)  a fogadó szervezet tapasztalata hasonló rendszerek üzembe helyezése, üzemeltetése és karbantartása terén, a szuperszámítógép energiaszükségletével összefüggésben is;
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)
ca)  az adatvédelem, a magánélet védelme és a kiberbiztonság magas szintje, ideértve a kockázatok és fenyegetések korszerű kezelését és a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet;
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4 a)  A fogadó szervezetek kiválasztását követően a közös vállalkozás biztosítja a szinergiákat az esb-alapokkal.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az irányító testület határozza meg az általános hozzáférési feltételeket, ezenkívül pedig egyedi hozzáférési feltételeket határozhat meg a különböző felhasználó-, illetve alkalmazástípusok tekintetében. A szolgáltatás minőségének minden felhasználó számára azonosnak kell lennie.
(2)  Az irányító testület határozza meg az általános hozzáférési feltételeket, ezenkívül pedig egyedi hozzáférési feltételeket határozhat meg a különböző felhasználó-, illetve alkalmazástípusok tekintetében. A szolgáltatás minőségének minden felhasználó számára azonosnak kell lennie, de az összes potenciális felhasználó és alkalmazás hozzáférésének veszélyeztetése nélkül előzetesen meghatározhatók elsőbbségi kritériumok.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Unió által kötött nemzetközi megállapodások sérelme nélkül csak a valamely tagállamban vagy a Horizont 2020-hoz társult országban lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkező felhasználók kaphatnak hozzáférési időt, kivéve, ha az irányító testület kellően indokolt esetben, az Unió érdekeinek figyelembevételével másként nem határoz.
(3)  Az Unió által kötött nemzetközi megállapodások sérelme nélkül csak a valamely tagállamban vagy a Horizont 2020-hoz társult országban lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkező felhasználók kaphatnak hozzáférési időt, kivéve, ha az irányító testület kellően indokolt esetben, és különösen olyan harmadik országok tekintetében, amelyek nemzetközi tudományos együttműködési megállapodásokat írtak alá, és – adott esetben – ha kölcsönös hozzáférést biztosítottak saját szuperszámítógépükhöz, az Unió érdekeinek figyelembevételével másként nem határoz.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Az Uniónak az egyes exa előtti szintű szuperszámítógépekhez való hozzáférési idejét a szuperszámítógép beszerzési költségeihez nyújtott uniós hozzájárulás és a szuperszámítógép összes beszerzési és működési költségének arányával egyenes arányban kell meghatározni. Az irányító testületnek meg kell határoznia a hozzáférési időkeret Unióra eső részéhez kapcsolódó hozzáférési jogokat.
Az Uniónak az egyes exa előtti szintű szuperszámítógépekhez való hozzáférési idejét a szuperszámítógép beszerzési költségeihez nyújtott uniós hozzájárulás és a szuperszámítógép összes beszerzési és működési költségének arányával egyenes arányban kell meghatározni. Az Unió hozzáférési idejének felosztása tekintetében kizárólag a polgári alkalmazásokra összpontosítanak. Az irányító testületnek meg kell határoznia a hozzáférési időkeret Unióra eső részéhez kapcsolódó hozzáférési jogokat.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az egyes részt vevő államoknak a hozzáférési idő költségéhez való hozzájárulását nyilvánosságra hozzák.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság 2022. június 30-ig független szakértők segítségével időközi értékelést készít a közös vállalkozásról, amelyben különösen azt értékeli, hogy a részt vevő államok, a magánszektorbeli tagok, az azokat alkotó jogalanyok, illetve azok kapcsolt jogalanyai, valamint az egyéb jogalanyok mennyiben vettek részt a cselekvésekben és járultak hozzá azokhoz. Erről az értékelésről a Bizottság jelentést készít, amelyben ismerteti az értékelés következtetéseit és az észrevételeit. A Bizottság e jelentést 2022. december 31-ig megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(1)  A Bizottság 2022. június 30-ig független szakértők segítségével időközi értékelést készít a közös vállalkozásról, amelyben különösen azt értékeli, hogy a részt vevő államok, a magánszektorbeli tagok, az azokat alkotó jogalanyok, illetve azok kapcsolt jogalanyai, valamint az uniós ipar egésze, továbbá az egyéb jogalanyok mennyiben vettek részt a cselekvésekben és járultak hozzá azokhoz. Az értékelés során más lehetséges szakpolitikai szükségleteket is azonosítani kell, így például értékelni kell meghatározott ágazatok helyzetét azzal kapcsolatban, hogy van-e lehetőségük arra, hogy teljes mértékben hozzáférjenek a nagy teljesítményű számítástechnika révén feltáruló lehetőségekhez, és kihasználják azokat. Erről az értékelésről a Bizottság jelentést készít, amelyben ismerteti az értékelés következtetéseit és az észrevételeit. A Bizottság e jelentést 2022. december 31-ig megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3 a)  Az értékelés a 12. cikk értékelésével folytatódik, amelyet a felhasználás alapján felül kell vizsgálni.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  elindítja és irányítja az exa előtti szintű szuperszámítógépek beszerzésére irányuló eljárást, értékeli a kapott ajánlatokat, a rendelkezésre álló pénzeszközök keretein belül odaítéli a finanszírozásra szolgáló összegeket, nyomon követi a szerződések végrehajtását és kezeli a szerződéseket;
c)  nyitott és átlátható módon, független szakértők igénybevételével elindítja és irányítja az exa előtti szintű szuperszámítógépek beszerzésére irányuló eljárást, értékeli a kapott ajánlatokat, a rendelkezésre álló pénzeszközök keretein belül odaítéli a finanszírozásra szolgáló összegeket, nyomon követi a szerződések végrehajtását és kezeli a szerződéseket;
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  az e rendelet 11. cikkében említett pénzügyi szabályaival összhangban kiválasztja az exa előtti szintű szuperszámítógépek fogadó szervezeteit;
d)  a 6. cikk (3) bekezdésével és az e rendelet 11. cikkében említett pénzügyi szabályokkal összhangban kiválasztja az exa előtti szintű szuperszámítógépek fogadó szervezeteit;
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 cikk – 1 bekezdés – i pont
i.  pénzügyi támogatást nyújt – elsősorban vissza nem térítendő támogatások formájában – az alkalmazásokra, a tájékoztatási tevékenységekre, a figyelemfelkeltő intézkedésekre, valamint a szakmai fejlesztési tevékenységekre összpontosítva, melyek célja az emberi erőforrásoknak a nagy teljesítményű számítástechnikának való megnyerése, valamint az ökoszisztémán belül elérhető készségek és műszaki know-how javítása;
i.  pénzügyi támogatást nyújt – elsősorban vissza nem térítendő támogatások formájában – az alkalmazásokra, a tájékoztatási tevékenységekre, a figyelemfelkeltő intézkedésekre, valamint a szakmai fejlesztési és átképzési tevékenységekre összpontosítva, melyek célja az emberi erőforrásoknak a nagy teljesítményű számítástechnikának való megnyerése, a férfiak és nők kiegyensúlyozott részvételének az előmozdítása, valamint az ökoszisztémán belül elérhető készségek és műszaki know-how javítása;
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 6 cikk – 5 pont
(5)  Az irányító testület elnököt választ, akinek a megbízatása két évre szól. Az elnök megbízatását csak egy alkalommal, az irányító testület erre vonatkozó határozatát követően lehet meghosszabbítani.
(5)  Az irányító testület saját tagjai közül elnököt választ, akinek a megbízatása két évre szól. Az elnök megbízatását csak egy alkalommal, az irányító testület erre vonatkozó határozatát követően lehet meghosszabbítani.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 8 cikk – 1 pont – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A jelöltlistát a férfiak és a nők egyenlő képviseletének és esélyegyenlőségének biztosítását szem előtt tartva kell elkészíteni.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 10 cikk – 2 pont
(2)  A kutatási és innovációs tanácsadó csoport legfeljebb tizenkét tagból áll, akik közül legfeljebb hat tagot a magánszektorbeli tagok, legfeljebb hatot pedig az irányító testület nevezi ki. Az irányító testület megállapítja az általa kinevezendő tagokra vonatkozó konkrét kritériumokat és a kiválasztási eljárást.
(2)  A kutatási és innovációs tanácsadó csoport legfeljebb húsz tagból áll, akik közül legfeljebb nyolc tagot a magánszektorbeli tagok, legfeljebb tizenkettőt pedig az irányító testület nevez ki. Az irányító testület megállapítja az általa kinevezendő tagokra vonatkozó konkrét kritériumokat és a kiválasztási eljárást.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 21 cikk – 1 a bekezdés (új)
A közös vállalkozás biztosítja az uniós adatvédelmi és magánéletvédelmi jogszabályoknak való megfelelést.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 23 cikk – 2 pont
(2)  A közös vállalkozás irányító testületének szabályokat kell elfogadnia a tagokra, a szervekre és a személyi állományra vonatkozóan az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése céljából. Az említett szabályokban a közös vállalkozás tagjainak az irányító testületben részt vevő képviselőit érintő összeférhetetlenség megelőzését célzó rendelkezéseknek is szerepelniük kell.
(2)  A közös vállalkozás irányító testületének a legjobb uniós gyakorlatokkal összhangban lévő szabályokat kell elfogadnia a tagokra, a szervekre és a személyi állományra vonatkozóan az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése céljából. Az említett szabályokban a közös vállalkozás tagjainak az irányító testületben részt vevő képviselőit érintő összeférhetetlenség megelőzését célzó rendelkezéseknek is szerepelniük kell.
Utolsó frissítés: 2019. november 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat