Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0125(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0037/2018

Předložené texty :

A8-0037/2018

Rozpravy :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Hlasování :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0275

Přijaté texty
PDF 141kWORD 54k
Úterý, 3. července 2018 - Štrasburk
Program rozvoje evropského obranného průmyslu ***I
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0294),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 173 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0180/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 7. prosince 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Rozpočtového výboru a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0037/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie společně s konečným zněním legislativního aktu;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 129, 11.4.2018, s. 51.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 3. července 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se zřizuje Evropský program rozvoje obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu Unie
P8_TC1-COD(2017)0125

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1092.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉHO PROGRAMU ROZVOJE OBRANNÉHO PRŮMYSLU

Aniž jsou dotčeny výsady rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu, dohodly se Evropský parlament a Rada, že financování Evropského programu rozvoje obranného průmyslu v letech 2019–2020 bude probíhat takto:

–  200 milionů EUR z nepřiděleného rozpětí;

–  116,1 milionu EUR z Nástroje pro propojení Evropy;

–  3,9 milionu EUR z projektu Egnos;

–  104,1 milionu EUR z programu Galileo;

–  12 milionů EUR z programu Copernicus;

–  63,9 milionu EUR z projektu ITER.

PROHLÁŠENÍ KOMISE PODPOROVANÉ EVROPSKÝM PARLAMENTEM OHLEDNĚ PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉHO PROGRAMU ROZVOJE OBRANNÉHO PRŮMYSLU

V zájmu účinného provádění Evropského programu rozvoje obranného průmyslu a zajištění plného souladu s ostatními iniciativami Unie má Komise v úmyslu provádět program v rámci přímého řízení v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí