Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0125(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0037/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0037/2018

Keskustelut :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Äänestykset :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0275

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 43k
Tiistai 3. heinäkuuta 2018 - Strasbourg
Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma ***I
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0294),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 173 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0180/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 7. joulukuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 7. kesäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan, budjettivaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A8-0037/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 129, 11.4.2018, s. 51.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman perustamisesta unionin puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi
P8_TC1-COD(2017)0125

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1092.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

YHTEINEN LAUSUMA EUROOPAN PUOLUSTUSALAN TEOLLISEN KEHITTÄMISEN OHJELMAN RAHOITUKSESTA

Rajoittamatta budjettivallan käyttäjän oikeuksia vuosittaisessa talousarviomenettelyssä Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat, että Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmat rahoitetaan vuosina 2019–2020 seuraavasti:

–  200 miljoonaa euroa katetaan kohdentamattomasta liikkumavarasta

–  116,1 miljoonaa euroa katetaan Verkkojen Eurooppa -välineestä

–  3,9 miljoonaa euroa katetaan Egnos-ohjelmasta

–  104,1 miljoonaa euroa katetaan Galileo-ohjelmasta

–  12 miljoonaa euroa katetaan Copernicus-ohjelmasta

–  63,9 miljoonaa euroa katetaan ITER-hankkeesta.

KOMISSION EUROOPAN PARLAMENTIN TUELLA ANTAMA LAUSUMA EUROOPAN PUOLUSTUSALAN TEOLLISEN KEHITTÄMISEN OHJELMAN TOTEUTTAMISESTA

Jotta Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma voidaan toteuttaa tehokkaasti ja varmistaa sen täysi yhdenmukaisuus muiden unionin aloitteiden kanssa, komissio aikoo toteuttaa ohjelman varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti suoraan hallinnoiden.

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö