Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0125(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0037/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0037/2018

Debates :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Balsojumi :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0275

Pieņemtie teksti
PDF 138kWORD 55k
Otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs - Strasbūra
Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma ***I
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 3. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0294),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 173. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0180/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 7. decembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 7. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu komitejas, Budžeta komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A8-0037/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai un kas kopā ar galīgo leģislatīvo aktu tiks publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijas izdevumā;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 129, 11.4.2018., 51. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 3. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko izveido Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu, lai atbalstītu Savienības aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju
P8_TC1-COD(2017)0125

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1092.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

KOPĪGS PAZIŅOJUMS PAR EIROPAS AIZSARDZĪBAS RŪPNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS FINANSĒŠANU

Eiropas Parlaments un Padome, neskarot budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas ikgadējās budžeta procedūras satvarā, vienojas, ka Eiropas Aizsardzības rūpniecības attīstības programmas finansēšanai 2019. un 2020. gadā tiks piešķirti šādi līdzekļi:

—  EUR 200 miljoni no nepiešķirtu līdzekļu rezerves;

—  EUR 116,1 miljons no EISI;

—  EUR 3,9 miljoni no EGNOS;

—  EUR 104,1 miljons no Galileo;

—  EUR 12 miljoni no Copernicus;

—  EUR 63,9 miljoni no ITER.

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS AR EIROPAS PARLAMENTA ATBALSTU PAR EIROPAS AIZSARDZĪBAS RŪPNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU

Lai efektīvi īstenotu Eiropas aizsardzības rūpniecības programmu un nodrošinātu tās pilnīgu atbilstību citām Savienības iniciatīvām, Komisija plāno īstenot programmu tiešā pārvaldībā saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika