Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0125(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0037/2018

Texte depuse :

A8-0037/2018

Dezbateri :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Voturi :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0275

Texte adoptate
PDF 140kWORD 58k
Marţi, 3 iulie 2018 - Strasbourg
Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării ***I
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0294),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0180/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 iunie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0037/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 129, 11.4.2018, p. 51.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 iulie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii
P8_TC1-COD(2017)0125

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1092.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND FINANȚAREA PROGRAMULUI EUROPEAN DE DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ ÎN DOMENIUL APĂRĂRII

Parlamentul European și Consiliul convin, fără a aduce atingere prerogativelor exercitate de autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale, ca finanțarea programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării în perioada 2019-2020 să fie asigurată după cum urmează:

—  200 milioane EUR din marja nealocată;

—  116,1 milioane EUR din bugetul MIE;

—  3,9 milioane EUR din bugetul Egnos;

—  104,1 milioane EUR din bugetul Galileo;

—  12 milioane EUR din bugetul Copernicus;

—  63,9 milioane EUR din bugetul ITER.

DECLARAȚIA COMISIEI CU SPRIJINUL PARLAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI EUROPEAN DE DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ ÎN DOMENIUL APĂRĂRII

Pentru a implementa în mod eficient Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării și pentru a asigura coerența deplină cu alte inițiative ale Uniunii, Comisia intenționează să implementeze acest program în regim de gestiune directă, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate