Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0389(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0300/2017

Внесени текстове :

A8-0300/2017

Разисквания :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Гласувания :

PV 03/07/2018 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0276

Приети текстове
PDF 121kWORD 60k
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург
Интегрирана статистика за земеделските стопанства ***I
P8_TA(2018)0276A8-0300/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0786),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0514/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 8 май 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0300/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011
P8_TC1-COD(2016)0389

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1091.)

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност