Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0389(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0300/2017

Texte depuse :

A8-0300/2017

Dezbateri :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Voturi :

PV 03/07/2018 - 11.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0276

Texte adoptate
PDF 120kWORD 59k
Marţi, 3 iulie 2018 - Strasbourg
Statisticile integrate referitoare la ferme ***I
P8_TA(2018)0276A8-0300/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0786),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0514/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 8 mai 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0300/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 iulie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011
P8_TC1-COD(2016)0389

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1091.)

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate