Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0347(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0211/2018

Předložené texty :

A8-0211/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/07/2018 - 11.9

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0277

Přijaté texty
PDF 133kWORD 43k
Úterý, 3. července 2018 - Štrasburk
Povinnost informovat o investičních projektech do energetické infrastruktury: zrušení ***I
P8_TA(2018)0277A8-0211/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0769),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0448/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. února 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. června 2018 zavázal schválit tento postoj podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0211/2018),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení v níže uvedeném znění;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 227, 28.6.2018, s. 103.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 3. července 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zrušení nařízení (EU) č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie
P8_TC1-COD(2017)0347

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1504.)

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí