Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0347(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0211/2018

Texte depuse :

A8-0211/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/07/2018 - 11.9

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0277

Texte adoptate
PDF 123kWORD 48k
Marţi, 3 iulie 2018 - Strasbourg
Notificarea proiectelor de investiții în infrastructura energetică: abrogare ***I
P8_TA(2018)0277A8-0211/2018
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0769),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0448/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 februarie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 iunie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0211/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 227, 28.6.2018, p. 103.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 iulie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană
P8_TC1-COD(2017)0347

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1504.)

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate