Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2206(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0194/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0194/2018

Συζήτηση :

PV 02/07/2018 - 17
CRE 02/07/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2018 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0279

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 238kWORD 85k
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο
P8_TA(2018)0279A8-0194/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών (2017/2206(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR), καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών (UNDRIP), η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς, όπως εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1989,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 22 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012, και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1998,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso do Sul της Βραζιλίας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 για την Τανζανία, και ειδικότερα για το πρόβλημα της υφαρπαγής γαιών(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2016 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/2 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 22ας Σεπτεμβρίου 2014, με το οποίο εγκρίνεται το τελικό έγγραφο της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, του 2014(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 71/178 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, και ειδικότερα την παράγραφο 13 αυτής για την ανακήρυξη του 2019 ως Διεθνούς Έτους Αυτόχθονων Γλωσσών(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που υπέβαλε η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις 8 Αυγούστου 2017(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 26/9 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 26ης Ιουνίου 2014, με το οποίο συστάθηκε ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας με στόχο την ανάπτυξη ενός διεθνούς, νομικά δεσμευτικού μέσου για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα(8),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία της ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για την κατάρτιση Διακήρυξης για τα δικαιώματα των αγροτών και άλλων ατόμων που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές, που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 13 Οκτωβρίου 2015(9),

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα, που εγκρίθηκε στις 22 Μαΐου 1992,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία και το σχέδιο δράσης του Ντέρμπαν που εγκρίθηκαν από το Πέμπτο Παγκόσμιο Συνέδριο Πάρκων της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) το 2003(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 19ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη στήριξη του σχεδιασμού της πολιτικής γης και των διαδικασιών μεταρρύθμισης αυτής της πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες (COM(2004)0686),

–  έχοντας υπόψη της προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια στις 11 Μαΐου 2012(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, η διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) πρόταση για σχέδιο δράσης της ΕΕ (COM(2003)0251), που εγκρίθηκε το 2003, και τις διμερείς εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) FLEGT μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές του Μάαστριχτ, που εκδόθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, οι οποίες αποσαφηνίζουν τις εξωεδαφικές υποχρεώσεις των κρατών βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2017 για τους αυτόχθονες πληθυσμούς(13),

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 9 Αυγούστου 2017 η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Federica Mogherini, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Αυτοχθόνων Λαών του Κόσμου(14),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του να προτείνει την Aura Lolita Chavez Ixcaquic για το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης το 2017, ως την πρώτη αυτόχθονα υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει ποτέ προταθεί για το βραβείο αυτό,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, της 12ης Δεκεμβρίου 2015, για την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας, της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: Αλλάζοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020» (SWD(2015)0182),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 3ης Αυγούστου 2010, σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα στην ύδρευση και την αποχέτευση(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0194/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός πληθυσμός των αυτοχθόνων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 370 εκατομμύρια άτομα, τα οποία ζουν σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως και αντιπροσωπεύουν περίπου το 5 % του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5 000 διαφορετικοί αυτόχθονες πληθυσμοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη γεωγραφική διασπορά τους, οι πληθυσμοί αυτοί αντιμετωπίζουν παρόμοιες απειλές και προκλήσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν μια μοναδική σχέση με τη γη και το περιβάλλον στο οποίο ζουν και χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους για να θεσπίζουν μοναδικά συστήματα γνώσης, καινοτομίες και πρακτικές, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν ένα θεμελιώδες στοιχείο της ταυτότητάς και της πνευματικότητάς τους και έχουν μεγάλη σημασία για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδοσιακή γνώση των αυτοχθόνων πληθυσμών έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη εμπορευματοποίηση ή/και περιθωριοποίηση της γνώσης των αυτοχθόνων πληθυσμών απειλεί τον ρόλο τους ως παραδοσιακών κατόχων και θεματοφυλάκων αυτής της γνώσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών στην κοινή ιδιοκτησία της γης απορρέουν από την παραδοσιακή κατοχή των εδαφών τους και ότι το αίσθημα του ανήκειν που τους συνδέει με αυτά τα εδάφη δεν συμπίπτει με την έννοια της ιδιοκτησίας όπως γίνεται συνήθως αντιληπτή στις δυτικές κοινωνίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εδάφη που παραδοσιακά κατοικούνται από αυτόχθονες πληθυσμούς καλύπτουν περίπου το 22 % της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη και εκτιμάται ότι φιλοξενούν το 80 % της βιοποικιλότητάς του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιότοποι των αυτοχθόνων πληθυσμών αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την αποψίλωση των δασών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τροπικά δάση, όπου κατοικούν αυτόχθονες πληθυσμοί και τοπικές κοινότητες, συμβάλλουν στην αποθήκευση άνθρακα στο σύνολο των τροπικών δασών, κάτι που τα καθιστά ιδιαίτερα σημαντικά για οποιαδήποτε στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής λόγω του τρόπου ζωής τους και της στενής σχέσης τους με τη γη, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τη συνεχή διαθεσιμότητα φυσικών πόρων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γη είναι θεμελιώδης, περιορισμένος και μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φυσικού πλούτου κάθε χώρας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζουν το δικαίωμα των αυτοχθόνων πληθυσμών στη γη και τους πόρους των προγόνων τους και προβλέπουν ότι τα κράτη πρέπει να διαβουλεύονται καλόπιστα με τους αυτόχθονες πληθυσμούς προκειμένου να αποκτούν την ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσή τους για έργα που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους, να απειλήσουν τους φυσικούς πόρους που παραδοσιακά καλλιεργούν και από τους οποίους συνεχίζουν να εξαρτώνται ή να οδηγήσουν σε εκτοπισμό των πληθυσμών τους με συνέπεια την απώλεια μιας ξεχωριστής πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο υλικής όσο και άυλης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διαβούλευση θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν θεσπιστούν ή εφαρμοστούν νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, σύμφωνα με το δικαίωμα των αυτοχθόνων πληθυσμών στην αυτοδιάθεση, πράγμα που συνεπάγεται το δικαίωμά τους να κατέχουν, να χρησιμοποιούν, να αναπτύσσουν και να ελέγχουν τη γη, τα εδάφη, τα ύδατα, τα παράκτια ύδατα και άλλους πόρους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν δικαίωμα να καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους, να επιδιώκουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή τους και να χρησιμοποιούν ελεύθερα τον φυσικό πλούτο και τους φυσικούς πόρους τους και, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να στερούνται των μέσων διαβίωσής τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNDRIP αναγνωρίζει τα συλλογικά και ατομικά τους δικαιώματα και ειδικότερα τα δικαιώματά τους στη γη, στα περιουσιακά στοιχεία, στους φυσικούς πόρους, στα εδάφη, στον πολιτισμό, στην ταυτότητα και στη γλώσσα τους, στην εργασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην επιλογή να αποφασίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και την οικονομική τους ανάπτυξη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών εξακολουθούν να παραβιάζονται σε πολλές περιοχές του κόσμου από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, με αποτέλεσμα οι αυτόχθονες πληθυσμοί να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, καθώς και ρατσισμό, αποκλεισμό, διακρίσεις, αναγκαστικές εξώσεις, καταστροφικούς διακανονισμούς, παράνομη ή αναγκαστική απαλλοτρίωση των παραδοσιακών γαιών τους ή στέρηση της πρόσβασης στους πόρους, τα μέσα βιοπορισμού και τις παραδοσιακές γνώσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με εκείνες 10 χρόνια νωρίτερα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες γυναίκες αντιμετωπίζουν εμπόδια στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης συμβουλών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, της έλλειψης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και προμήθειες, και της νομοθεσίας που απαγορεύει τη διακοπή της κύησης ακόμη και σε περιπτώσεις βιασμού, με αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα μητρικής θνησιμότητας, εφηβικής εγκυμοσύνης και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες γυναίκες αντιμετωπίζουν εκτεταμένη ατιμωρησία αναφορικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, ιδίως λόγω της στέρησης του δικαιώματός τους για προσφυγή και της έλλειψης μηχανισμών παρακολούθησης και δεδομένων ανά φύλο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη είναι σε τελική ανάλυση υπεύθυνα για τη διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων υπερασπιστών των περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες γλώσσες σε όλον τον κόσμο συνεχίζουν να εξαφανίζονται με ανησυχητικό ρυθμό, παρότι η γλώσσα αποτελεί βασική συνιστώσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαγενεακή μετάδοση των γνώσεων των αυτοχθόνων πληθυσμών έχει ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μια έκθεση ου ΟΗΕ του 2016(19), από τις σχεδόν 6 700 ομιλούμενες γλώσσες παγκοσμίως, το 95 % κινδυνεύει να εξαφανιστεί εντελώς έως το τέλος του αιώνα, μεταξύ των οποίων και μια μεγάλη πλειονότητα των γλωσσών των αυτοχθόνων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη έχουν υποχρέωση να προστατεύουν και να προάγουν τις γλώσσες των αυτοχθόνων πληθυσμών και να διασφαλίζουν ότι αυτοί οι πληθυσμοί απολαύουν πλήρως των πολιτιστικών δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη πρέπει να επενδύσουν σε μέτρα για την αλλαγή των κοινωνικά ριζωμένων στερεοτύπων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες χώρες, μεγάλος αριθμός αυτοχθόνων πληθυσμών μετανάστευσε σε μεγάλα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αισθήματα απομάκρυνσης και απώλεια των πολιτιστικών αξιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακές γνώσεις και πρακτικές τους δεν είναι προσαρμοσμένες στα αστικά πλαίσια και στη δυναμική της σύγχρονης αγοράς εργασίας, γεγονός που τους εκθέτει στη φτώχεια και σε νέες μορφές αποκλεισμού και διακρίσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί αντιμετωπίζουν ανησυχητικά ποσοστά φτώχειας, ασθενειών και αναλφαβητισμού, ανεπαρκή πρόσβαση σε ασφαλές, καθαρό νερό και αποχέτευση, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την απασχόληση και τα πολιτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης, και υψηλά ποσοστά κατάχρησης ουσιών και αυτοκτονιών για τους νέους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στις αυτόχθονες κοινότητες είναι ιδιαιτέρως περιθωριοποιημένες από την έλλειψη πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες και οικονομικές ευκαιρίες, υφίστανται διακρίσεις λόγω του φύλου τους, της εθνοτικής καταγωγής και του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρού τους, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας, και υπόκεινται σε διαφορετικές μορφές βίας λόγω φύλου και γυναικοκτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον μία στις τρεις αυτόχθονες γυναίκες υφίσταται βιασμό κάποια στιγμή στη ζωή της, και ότι τα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας, εγκυμοσύνης στην εφηβική ηλικία και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ιού HIV/AIDS, είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν απειλές και εμπόδια λόγω φύλου, τα οποία πρέπει να κατανοηθούν από διατομεακή σκοπιά·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο ναρκωτικών επηρεάζει με δυσανάλογο τρόπο τις αυτόχθονες κοινότητες, δεδομένου ότι η ζήτηση ναρκωτικών συνεχίζει να αυξάνεται και οι παραγωγοί παράνομων ναρκωτικών πιέζουν ολοένα και περισσότερο τις αυτόχθονες κοινότητες να εγκαταλείψουν τα παραδοσιακά εδάφη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες συχνά εξαναγκάζονται φυσικά ή οικονομικά να συμμετέχουν στο εμπόριο ναρκωτικών, και ιδίως σε επιχειρήσεις μεταφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες συγκρούσεις αυξάνουν τη στρατιωτικοποίηση των αυτοχθόνων εδαφών και οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη χρήση υπερβολικής βίας κατά των αυτοχθόνων κοινοτήτων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ζήτησης και του ανταγωνισμού για φυσικούς πόρους προκαλεί μια «παγκόσμια μάχη για γη» που σε πολλές χώρες θέτει τα εδάφη που παραδοσιακά κατοικούνται και χρησιμοποιούνται από αυτόχθονες πληθυσμούς και τοπικές κοινότητες υπό ανυπόφορη πίεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση αυτών των φυσικών πόρων από τους τομείς της αγροτικής επιχειρηματικότητας, της ενέργειας, της ξυλείας και της εξόρυξης μεταλλευμάτων, μεταξύ άλλων εξορυκτικών βιομηχανιών, από την παράνομη υλοτομία, τα μεγάλα έργα υποδομών και ανάπτυξης, καθώς και από τις κυβερνήσεις και τον τοπικό πληθυσμό, αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες της διαρκούς σύγκρουσης για την κατοχή γης και την κύρια αιτία για τη ρύπανση των υδάτων και του εδάφους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να μετριέται βάσει δεικτών για τη μεγέθυνση, αλλά ότι θα πρέπει να λαμβάνεται κατά προτεραιότητα υπόψη η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής ρύθμιση του τομέα του τουρισμού μπορεί να έχει αρνητικό πολιτισμικό και οικολογικό αντίκτυπο στις κοινότητες αυτές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελεί τον παράγοντα υποκίνησης της αρπαγής γαιών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρπαγή γαιών από ιδιωτικές εταιρείες συνήθως συνοδεύεται από την παρουσία ιδιωτικών δυνάμεων ασφάλειας ή στρατιωτικών δυνάμεων, γεγονός που οδηγεί, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της άμεσης και έμμεσης βίας στα εδάφη των αυτοχθόνων πληθυσμών, επηρεάζοντας άμεσα τις κοινότητες, και ιδίως τους κοινωνικούς ηγέτες και τις γυναίκες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχει μια τάση προς τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων βιότοπων και προστατευόμενων περιοχών, που σε ορισμένες περιπτώσεις συμπίπτουν με τις εκτάσεις των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, κάτι που προκαλεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμφύλιες συγκρούσεις σε ορισμένες χώρες συνδέονται με τα δικαιώματα έγγειας ιδιοκτησίας και αποτελούν την αιτία αναγκαστικού εκτοπισμού αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, ανοίγοντας κατά συνέπεια τον δρόμο για την αρπαγή γαιών και τη συγκέντρωση των ιδιοκτησιών γης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρπαγή γαιών αποτελεί πολύπλοκο ζήτημα που απαιτεί μια ολοκληρωμένη διεθνή λύση· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των αυτοχθόνων γυναικών και κοριτσιών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρπαγή γαιών δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα ξένων επενδύσεων και ότι οι αρπαγές γαιών μπορούν να πραγματοποιούνται επίσης από κυβερνήσεις και τοπικές κοινότητες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αυξηθεί οι ιδιωτικές μορφές αποζημίωσης όπου οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προσφέρουν στις γυναίκες που έχουν υποστεί βία μια οικονομική αποζημίωση με αντάλλαγμα να υπογράψουν συμφωνία ότι δεν θα ασκήσουν δίωξη κατά της επιχείρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί πρωταρχική ευθύνη των κρατών να διασφαλίζουν την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και, συνεπώς, πρέπει να είναι οι κύριοι υπεύθυνοι όσον αφορά την αποτροπή των παραβιάσεων και την ανάδειξη της αλήθειας, την απόδοση δικαιοσύνης και την αποκατάσταση για τα θύματα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι αυτόχθονες πληθυσμοί ανά την υφήλιο έχουν αποφασίσει να αρνηθούν την επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, ζουν σε εθελοντική απομόνωση, δεν διαθέτουν την ικανότητα να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι όταν τα δικαιώματά τους παραβιάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κοινότητες είναι οι πιο ευάλωτες του πλανήτη και ότι ύπαρξή τους τίθεται σε κίνδυνο κυρίως από την εκμετάλλευση πετρελαίου, την αποψίλωση των δασών, τη διακίνηση ναρκωτικών και τις υποδομές που συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητες·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί αυτόχθονες πληθυσμοί εξακολουθούν να αποτελούν θύματα δολοφονιών, εξωδικαστικών εκτελέσεων, ακρωτηριασμών, βασανιστηρίων, βιασμών, αυθαίρετων συλλήψεων, σωματικής βίας, παρενόχλησης και εκφοβισμού επειδή υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στα προγονικά τους εδάφη και τους φυσικούς πόρους τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε νερό και τροφή, καθώς και στους θρησκευτικούς χώρους και τα ιερά νεκροταφεία τους·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι από τους πιο κεντρικούς και σημαντικούς φορείς βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία πιο ανθεκτικών κοινωνιών, και είναι από τους πιο καθοριστικούς φορείς συμμετοχικής δημοκρατικής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εργάζονται για να διασφαλίσουν όχι μόνο τα δικαιώματα των λαών τους, αλλά και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη φυσική κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες υπερασπιστές και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εργάζονται προκειμένου να έχουν οι κοινότητές τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες, την κοινωνική συμμετοχή και την οικονομική χειραφέτηση, και να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί δημοκρατικά και ειρηνικά στις αντίστοιχες χώρες τους και προς τη διεθνή κοινότητα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί μια ανησυχητική αύξηση των δολοφονιών, των επιθέσεων και άλλων μορφών βίας κατά των υπερασπιστών και των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι είναι βασικοί φορείς βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινωνιών, των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Front Line Defenders, εκ των 312 υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φέρονται να δολοφονήθηκαν σε όλο τον κόσμο το 2017, το 67 % μαχόταν για τα εδάφη και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών έναντι εξορυκτικών έργων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτόχθονες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συχνά αντιμετωπίζουν τη συστημική ατιμωρησία των δραστών επιθέσεων εναντίον τους·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων γυναικών διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο για την προστασία των γυναικών στις αυτόχθονες κοινότητες, οι δραστηριότητές τους ποινικοποιήθηκαν και οι ίδιοι υπέστησαν διάφορες μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης, του βιασμού και της δολοφονίας·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή μη δεσμευτικών συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εθελοντικής ρύθμισης πρέπει να βελτιωθεί για την προστασία των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων από την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, την αποτροπή της αρπαγής γαιών και τη διασφάλιση αποτελεσματικής εταιρικής υπευθυνότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας συνιστά μείζον εμπόδιο στην αποτελεσματική και επαρκή έννομη προστασία τους·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι επενδυτές και εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ, μεταξύ πολλών άλλων, έχουν εμπλακεί σε εκατοντάδες επιχειρήσεις απόκτησης γης στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, κάτι που, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει οδηγήσει σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι παράγοντες που εδρεύουν στην ΕΕ ενδέχεται να εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την αρπαγή γης με διάφορους τρόπους, όπως μέσω ιδιωτικών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών που εδρεύουν στην ΕΕ, οι οποίες χρηματοδοτούν την αρπαγή γαιών άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα πολλαπλά παραρτήματά τους στο εξωτερικό καθιστούν δύσκολο να εντοπιστούν οι ρίζες τους απευθείας στις χώρες καταγωγής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και όταν αυτές οι ρίζες μπορούν να εντοπιστούν, συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικά νομικά και πρακτικά εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στη λογοδοσία μέσω των δικαστηρίων της ΕΕ και των κρατών μελών της, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα περιορισμών δικαιοδοσίας σε σχέση με υποθέσεις που αφορούν ακίνητη περιουσία (συμπεριλαμβανομένων έγγειων και φυσικών πόρων), σοβαρών περιορισμών ως προς την αξία των διαθέσιμων ένδικων μέσων και της διαθέσιμης νομικής αρωγής και των δυσκολιών απόδειξης της ευθύνης της μητρικής εταιρείας·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα εδάφη στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι κατοικημένα, με αποτέλεσμα να εκτίθενται οι επενδύσεις και η φήμη των εταιρειών σε κινδύνους όσον αφορά τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας και να αυξάνονται σημαντικά οι λειτουργικές δαπάνες τους όταν οι μεταβιβάσεις γης πραγματοποιούνται σε πλαίσιο σύγκρουσης, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων και με την περιφρόνηση των δικαιωμάτων τους·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Michael Frost, έχει χαρακτηρίσει τη Λατινική Αμερική περιοχή που προκαλεί ανησυχίες όπου «κυβερνητικοί και εταιρικοί φορείς ενέχονται στις δολοφονίες υπερασπιστών των περιβαλλοντικών ανθρώπινων δικαιωμάτων»·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση για προστασία και παροχή πρόσβασης σε ένδικα μέσα βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου ισχύει τόσο για τις εξωεδαφικές δραστηριότητες και όσο και για τις εγχώριες δραστηριότητες με εξωεδαφικές επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός της δέσμευσης της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά τις εξωεδαφικές υποχρεώσεις τους θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει βοήθεια για την προαγωγή και την προστασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως μέσω του EIDHR, το οποίο είναι συμπληρωματικό προς τα άλλα μέσα εξωτερικής βοήθειας και διοχετεύεται κυρίως μέσων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του μηχανισμού της protectdefenders.eu, η ΕΕ παρέχει γρήγορη βοήθεια στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, τους βοηθά να καλύψουν τις πιο επείγουσες ανάγκες τους και ενισχύει τις ικανότητές τους να επιτελούν το έργο τους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο να διασφαλίσουν ότι τα έργα που χρηματοδοτούν δεν ενέχουν ούτε συμβάλλουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές τους ή/και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, και ιδίως δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο, ένα μεγάλο μέρος της οποίας δίδεται στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Επιτροπή πρέπει να διενεργούν εξαντλητικούς ελέγχους των κονδυλίων που χρησιμοποιούν οι αποδέκτες τρίτων χωρών, θέτοντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο της πολιτικής για την παροχή βοήθειας·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Ευρώπης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιθωριοποίηση, διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό, κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αποκατασταθεί μέσω μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στα δικαιώματα·

1.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους εταίρους τους στη διεθνή κοινότητα να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη αναγνώριση, προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη γη, τα εδάφη και τους πόρους τους· επικροτεί το έργο που επιτελούν οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα·

2.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το εμπόριο σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως κατοχυρώνονται στις συνθήκες και τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στα νομικά μέσα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών ειδικότερα·

3.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με τις διατάξεις της Σύμβασης αριθ. 169 της ΔΟΕ για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς(20) και υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη που την έχουν επικυρώσει είναι υποχρεωμένα να αναπτύξουν συντονισμένη και συστηματική δράση για την προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών·

4.  απευθύνει έκκληση σε όλα τα κράτη που δεν έχουν ακόμα κυρώσει τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς, και ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να το πράξουν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη Σύμβαση μέχρι σήμερα· καλεί την ΕΕ να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσω των πολιτικών διαλόγων και των διαλόγων της για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, προκειμένου να ενθαρρύνει την κύρωση της Σύμβασης αριθ. 169 της ΔΟΕ, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να εγκρίνουν τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους, καθώς και να υποστηρίξουν τη UNDRIP·

5.  αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει βήματα προόδου όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και ότι η κοινωνία των πολιτών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επίγνωση της κατάστασής τους· αναγνωρίζει τη συμβολή της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι το θέμα αυτό εξακολουθεί να περιλαμβάνεται ελάχιστα στις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας·

6.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται στη UNDRIP και να ενθαρρύνουν τους διεθνείς εταίρους τους να την εγκρίνουν και να την εφαρμόσουν πλήρως·

7.  επισύρει την προσοχή στον ρόλο που διαδραματίζει η διασπορά ως διεπαφή και δίαυλος μεταφοράς γνώσεων στους αυτόχθονες πληθυσμούς·

Ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών

8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν και να ψηφίσουν υπέρ της Διακήρυξης για τα δικαιώματα των αγροτών και άλλων ατόμων που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές που θα τεθεί σε ψηφοφορία το 2018 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· σημειώνει με ενδιαφέρον ότι η σύνοδος του 2018 της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κατάσταση των γυναικών εστιάζεται στις αγρότισσες·

9.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να αναγνωρίσουν νόμιμα και να αποδεχθούν την εδαφική αυτονομία και την αυτοδιάθεση των αυτοχθόνων πληθυσμών, οι οποίες συνεπάγονται το δικαίωμά τους να κατέχουν, να χρησιμοποιούν, να αναπτύσσουν και να ελέγχουν τη γη, τα εδάφη, τα ύδατα, τα παράκτια ύδατά τους και άλλους πόρους που έχουν στην κατοχή τους λόγω παραδοσιακής ιδιοκτησίας ή άλλης παραδοσιακής κατοχής ή χρήσης, καθώς και εκείνα που έχουν αποκτήσει με άλλους τρόπους·

10.  ζητεί από όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να εγκρίνουν ή να συμμετάσχουν σε στρατηγικές ανοικοδόμησης των περιοχών που πλήττονται από συγκρούσεις, προκειμένου να προαχθούν και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών·

11.  σημειώνει τα ανησυχητικά αποτελέσματα της μελέτης που δημοσιεύτηκε από τον ΟΗΕ το 2010, η οποία δείχνει ότι οι γυναίκες των αυτοχθόνων πληθυσμών υφίστανται συχνότερα βία και βιασμό σε σχέση με τον γυναικείο πληθυσμό παγκοσμίως· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και την ΕΕ να καταδικάσουν απερίφραστα τη χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, εις βάρος των αυτοχθόνων γυναικών· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και στα κορίτσια που είναι θύματα βίας, και να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης·

12.  ζητεί την απόσυρση των ιδιωτικών δυνάμεων ασφάλειας και των στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν εγκατασταθεί στα εδάφη των αυτοχθόνων πληθυσμών κατά παραβίαση των δικαιωμάτων τους·

13.  καλεί όλα τα κράτη να διασφαλίσουν ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί, και ιδίως οι γυναίκες, θα έχουν πρόσβαση σε δικαστικούς μηχανισμούς σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους από επιχειρήσεις, και ότι οι ιδιωτικές μορφές αποκατάστασης που δεν εξασφαλίζουν αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν θα νομιμοποιούνται· καλεί όλα τα κράτη να προσλάβουν περισσότερες γυναίκες στα δικαστικά συστήματά τους προκειμένου να κατεδαφιστεί το πατριαρχικό σύστημα που επικρατεί γενικότερα σε αυτές τις δομές· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής των απαραίτητων μηχανισμών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αυτόχθονες γυναίκες δεν υφίστανται διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων υπηρεσιών διερμηνείας και νομικής συνδρομής·

14.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε την προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών σε προτεραιότητα, όπως καθορίζεται στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2017·

15.  καλεί τις χώρες εταίρους να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση των αυτοχθόνων πληθυσμών στα εθνικά μητρώα των πληθυσμών τους, ως πρώτο βήμα για την αναγνώριση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων τους· ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει τις χώρες εταίρους στη δημιουργία και την ορθή διαχείριση των ληξιαρχικών βιβλίων·

16.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με την εξόρυξη, και την εξαγωγή πετρελαίου και αερίου επιβαρύνουν δυσανάλογα τους αυτόχθονες πληθυσμούς· ζητεί από τις αναπτυσσόμενες χώρες να διενεργούν υποχρεωτικές εκτιμήσεις αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από κάθε νέα δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς και να δημοσιοποιούν τα ευρήματά τους· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι η νομοθεσία που διέπει τη χορήγηση αδειών περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση· συνιστά τη διεύρυνση των προτύπων της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) ώστε να περικλείουν την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων·

17.  καλεί όλα τα κράτη, και ιδιαίτερα την ΕΕ και τα κράτη μέλη, να περιλαμβάνουν τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις αγροτικές κοινότητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν επίσης την περίπτωση της ανεπανόρθωτης ζημίας που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και που μπορεί να τους εξαναγκάσει να μεταναστεύουν και να υποστούν διπλή διάκριση ως περιβαλλοντικά εκτοπισθέντες και αυτόχθονες πληθυσμοί·

18.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να αναγνωρίσουν τη σημασία της διαβούλευσης με τους αυτόχθονες πληθυσμούς σε όλες τις διασκέψεις για ζητήματα που θα μπορούσαν να τους επηρεάσουν, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμά τους στην ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την καθιέρωση μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ για τη διαβούλευση με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τη συμμετοχή τους, με εντολή συμμετοχής σε πολιτικό διάλογο και παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής, των δεσμεύσεων και των σχεδίων δράσης της ΕΕ που σχετίζονται με τους αυτόχθονες πληθυσμούς· καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την αποτελεσματική παρουσία εκπροσώπων και ηγετών των αυτοχθόνων πληθυσμών στην κοινωνία των πολιτών και στον δημόσιο χώρο και για την πιο ορατή συμμετοχή τους στο πολιτικό σύστημα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για ζητήματα που τους αφορούν, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συνταγματικών μεταρρυθμίσεων·

19.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να εγκρίνουν και να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις του εγγράφου αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους αυτόχθονες πληθυσμούς του 2014 προς τον ΟΗΕ, καθώς και τις συστάσεις του μόνιμου φόρουμ του ΟΗΕ σχετικά με ζητήματα των αυτοχθόνων, και εκείνων που διατυπώθηκαν από την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών·

20.  επισημαίνει ότι στο ψήφισμά της σχετικά με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε το 2019 Διεθνές Έτος Αυτόχθονων Γλωσσών· τονίζει ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέσο ανάπτυξης·

21.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να συμβάλουν στην εφαρμογή και την καθιέρωση του 2019 ως Διεθνούς Έτους Αυτόχθονων Γλωσσών·

22.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να εργάζονται για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της νομικής στήριξης των υποστηρικτών των αυτοχθόνων πληθυσμών, του περιβάλλοντος, της διανοητικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων στη γη, και συγκεκριμένα με την ενίσχυση του EIDHR και των διαφόρων υφιστάμενων μέσων και μηχανισμών όπως το protectdefendeurs.eu, προκειμένου να προστατεύονται οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, με ειδική έμφαση στις γυναίκες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αυξημένη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που προτείνονται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ· ζητεί από την ΕΕ να δώσει εντολή στις αντιπροσωπείες της να παρακολουθούν και να στηρίζουν τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την προστασία των γυναικών, των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, και να καταγγέλλουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συστηματικό και δυναμικό τρόπο· καλεί την ΕΥΕΔ να συμμετάσχει στο σχέδιο που κατάρτισαν η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) με σκοπό την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λατινική Αμερική·

23.  καταγγέλλει τη συνεχή ποινικοποίηση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να αποτρέπουν την ατιμωρησία οποιουδήποτε εγκλήματος διαπράττεται κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών μέσω δέουσας έρευνας και δίωξης·

24.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές στρατηγικές τους σέβονται πλήρως τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των αγροτικών κοινοτήτων, ούτως ώστε να είναι πάντα εξασφαλισμένη η συμμόρφωση με τα δικαιώματα αυτά τόσο κατά τη δημιουργία όσο και κατά την επέκταση των προστατευόμενων περιοχών και σε σχέση με προϋπάρχουσες προστατευόμενες περιοχές των οποίων η δημιουργία είχε προηγουμένως οδηγήσει στην εκδίωξη και τον αποκλεισμό των αυτοχθόνων πληθυσμών και των αγροτικών κοινοτήτων ή στη δυσανάλογη περιστολή των δικαιωμάτων τους·

25.  τάσσεται υπέρ των αιτημάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών για διεθνή επαναπατρισμό και της καθιέρωσης διεθνούς μηχανισμού για την καταπολέμηση της πώλησης τεχνουργημάτων κατασκευασμένων από αυτόχθονες που έχουν αφαιρεθεί παράνομα από αυτούς· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο του EIDHR·

26.  τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών, πρέπει να προβεί σε σοβαρές δεσμεύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνει τους αυτόχθονες με αναπηρία, και ιδίως τα παιδιά, σε όλους τους τομείς πολιτικής, να προωθεί τα δικαιώματα και τις ανάγκες των αυτοχθόνων ατόμων με αναπηρία στο διεθνές νομικό πλαίσιο και να εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται υπόψη η ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των παιδιών·

27.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια και την πρόσβαση σε ένδικα μέσα· ζητεί από την Επιτροπή να αναθέσει στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) να συγκεντρώσει πληροφορίες για τους δικαστικούς και εξωδικαστικούς μηχανισμούς στα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση σε ένδικα μέσα για τα θύματα παραβιάσεων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων πληθυσμών· είναι της γνώμης ότι οι εταίροι της ΕΕ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα πρέπει να παρέχουν πλήρη και προσβάσιμα στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με την ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση των αυτοχθόνων πληθυσμών·

Αρπαγή γαιών

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την ανακοίνωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του 2016, ότι η αρπαγή γαιών και η καταστροφή του περιβάλλοντος οφείλονται στις πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μπορούν στο εξής να επισπεύδουν την απαγγελία κατηγοριών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

29.  εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση σε σχέση με την αρπαγή γης που οφείλεται σε πρακτικές διαφθοράς από επιχειρήσεις, αλλοδαπούς επενδυτές, εθνικούς και διεθνείς κρατικούς παράγοντες, αξιωματούχους και αρχές· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δώσουν, στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα της αρπαγής γαιών·

30.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακινήσουν τα κράτη εταίρους τους που συμμετέχουν σε δράσεις αποκατάστασης της ειρήνης έπειτα από περίοδο συγκρούσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας, να λάβουν μέτρα για να καταστήσουν δυνατή την επιστροφή των εκτοπισμένων αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων στα παραδοσιακά εδάφη τους, ως καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και κοινωνικής σταθεροποίησης·

31.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πολλές χώρες που επηρεάζονται από την αρπαγή γης, η πραγματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την αποκατάσταση για τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τους κτηνοτρόφους είναι περιορισμένη λόγω αδύναμης διακυβέρνησης και εξαιτίας του γεγονότος ότι τα έγγεια δικαιώματά τους δεν έχουν συχνά αναγνωριστεί επίσημα δυνάμει τοπικών ή εθνικών νομικών πλαισίων· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι τα δικαιώματα βόσκησης και τα κοινόχρηστα λιβάδια αποτελούν παραδοσιακά δικαιώματα χρήσης της γης, τα οποία απορρέουν από το εθιμικό δίκαιο και όχι από τιτλοποιημένα δικαιώματα ιδιοκτησίας· καλεί τις χώρες εταίρους να αναγνωρίζουν και να προστατεύουν τα δικαιώματα των κτηνοτροφικών και αυτοχθόνων πληθυσμών όσον αφορά την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των γαιών και των φυσικών πόρων τους, σύμφωνα με την UNDRIP και τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ, π.χ. επιτρέποντας τη συλλογική καταχώριση χρήσης γης και εφαρμόζοντας πολιτικές που στοχεύουν στη διασφάλιση πιο ισότιμης πρόσβασης στη γη· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις χώρες εταίρους στην επίτευξη του στόχου αυτού και στην εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης για τις μεγάλης κλίμακας αγορές γης, όπως διατυπώνεται στις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί, επίσης, την ΕΕ να στηρίξει τις χώρες εταίρους να βελτιώσουν τις νομοθεσίες τους στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας, αναγνωρίζοντας το καθολικό δικαίωμα των γυναικών στην πρόσβαση στη γη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη πλήρους κυριότητας·

32.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής γης της ΕΕ και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες, και να προωθήσει τις αξίες της σε σχέση με την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών, και ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών σε αγροτικές περιοχές που είναι γενικότερα πιο ευάλωτα όταν αντιμετωπίζουν αλλαγές που αφορούν τη γη και τείνουν να έχουν λιγότερη πρόσβαση και δικαιώματα στη γη·

33.  καλεί όλα τα κράτη να επενδύσουν στην έρευνα ώστε να γεφυρωθεί το κενό των γνώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι αρπαγές γαιών στις γυναίκες και να προβούν σε μια βαθύτερη ανάλυση των επιπτώσεων αυτού του φαινομένου στο φύλο, η οποία θα οδηγούσε σε εκτελεστές κατευθυντήριες γραμμές για τις συναλλαγές επί γαιών·

34.  καλεί την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να ζητούν τη δημοσιοποίηση των υποθέσεων απόκτησης γης στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ και δρώντες ή χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ αναπτυξιακά έργα προκειμένου να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία για αυτές τις υποθέσεις· καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί την απαραίτητη ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση των αυτοχθόνων κοινοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία των μελλοντικών αποκτήσεων γης, ζητώντας από τις αντιπροσωπείες και τις πρεσβείες της ΕΕ να το πράττουν και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να το πράττουν, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ΜΚΟ· καλεί την ΕΕ να είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε σχέση με έργα που στηρίζονται από διεθνείς και ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ώστε να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν ενέχει ούτε συμβάλλει στην παραβίαση των ανθρωπίνων και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών·

35.  καλεί τα κράτη να παρέχουν επαρκείς ρυθμίσεις, οι οποίες θα καθιστούν τους ηγέτες των κοινοτήτων υπόλογους για τις αποφάσεις και τις δράσεις τους στο πλαίσιο της διακυβέρνησης γαιών, που περιλαμβάνει δημόσιες, κρατικές και κοινοτικές γαίες, καθώς και να ενθαρρύνουν αλλαγές στις νομικές και εθιμικές πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών σε σχέση με την ιδιοκτησία γης και την κληρονομιά·

36.  καλεί όλα τα κράτη, και ιδιαίτερα την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, να υιοθετήσουν και να στηρίξουν την εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών, και να υπογράψουν εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο με όσο το δυνατό περισσότερες σχετικές χώρες· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αυστηρή τήρηση και εφαρμογή του κανονισμού για την ξυλεία(21) και να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό στο πλαίσιο της καταπολέμηση της αποψίλωσης·

37.  καλεί όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να δώσουν τη δυνατότητα στις αυτόχθονες κοινότητες να επιδιώξουν την οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τις παγκόσμιες πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν και να στηρίξουν τις οργανώσεις αυτοχθόνων πληθυσμών με ατζέντα κοινωνικής ανάπτυξης που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νομικού και θεσμικού πλαισίου για την οριοθέτηση και την απόκτηση τίτλων κατοχής γης των αυτοχθόνων εδαφών· επισημαίνει ότι η αναγνώριση και η επισημοποίηση των εδαφών των αυτοχθόνων πληθυσμών και η ενίσχυση της εξουσίας των αρχών των αυτοχθόνων πληθυσμών και των μελών κοινοτήτων θα διασφάλιζαν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική λογοδοσία και θα συνέβαλαν στην επίλυση των εδαφικών διαφορών και συγκρούσεων εντός του οικείου κράτους·

38.  καλεί όλα τα κράτη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι κρατικές αρχές αποφεύγουν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις ή ανακοινώσεις που στιγματίζουν και υπονομεύουν τον θεμιτό ρόλο που διαδραματίζουν οι αυτόχθονες γυναίκες στην προστασία του εδάφους τους στο πλαίσιο της αρπαγής γαιών και της εξόρυξης πόρων, και ενθαρρύνει τη δημόσια αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στις δημοκρατικές κοινωνίες·

39.  καλεί όλα τα κράτη να σέβονται, να προστατεύουν και να στηρίζουν τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας των μικροϊδιοκτητών, καθώς και τα δικαιώματα των ατόμων σε άλλους πόρους, όπως το νερό, τα δάση, η κτηνοτροφία και η αλιεία· αναγνωρίζει ότι οι μεροληπτικές απαλλοτριώσεις γης και οι αναγκαστικές εξώσεις, που πλήττουν δυσμενώς τους πληθυσμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον βιοπορισμό τους και να υποβαθμίσουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, στη διατροφή, στη στέγη, στην υγεία και στην ιδιοκτησία·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

40.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πλήρως ενσωματωμένες στα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών και στις πρακτικές και τις δραστηριότητες των διεθνικών εταιρειών και των επιχειρήσεων με ευρωπαϊκούς δεσμούς·

41.  ζητεί επιτακτικά από την Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προωθεί τη δέουσα εφαρμογή τους·

42.  ζητεί από την ΕΕ να συμμετάσχει κατά τρόπο εποικοδομητικό στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας σε επίπεδο ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές επιχειρήσεις, η οποία θα διασφαλίζει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, και ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών·

43.  συνιστά να αναπτύξει η ΕΕ ένα ευρωπαϊκό περιφερειακό σχέδιο δράσης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα διέπεται από τις αρχές που κατοχυρώνονται στη UNDRIP, και ζητεί την ανάπτυξη και επιβολή εθνικών σχεδίων δράσης που θα είναι επικεντρωμένα στο θέμα αυτό·

44.  επιμένει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να λάβουν μέτρα για τη λογοδοσία των πολυεθνικών εταιρειών και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στα ανθρώπινα και τα περιβαλλοντικά δικαιώματά των αυτοχθόνων κοινοτήτων· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει τη δέουσα διερεύνηση και τιμωρία μέσω κατάλληλων μηχανισμών όλων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών από ευρωπαϊκές εταιρείες και ενθαρρύνει την ΕΕ να αποσύρει κάθε μορφή θεσμικής ή οικονομικής στήριξης σε περίπτωση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

45.  καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει μηχανισμό καταγγελιών, σύμφωνα με τη σύσταση 2013/396/ΕΕ της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2013(22), τον οποίο οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις και καταπατήσεις των δικαιωμάτων τους από επιχειρηματικές δραστηριότητες με έδρα την ΕΕ, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έλαβαν χώρα οι παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα θύματα έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς και σε τεχνική και νομική βοήθεια· καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών και της ΕΕ, να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση ενός νομικά δεσμευτικού, διεθνούς μέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της ενεργού συμμετοχής στην ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας του ΟΗΕ·

46.  καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν την πρόσβαση των θυμάτων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεων που οφείλονται σε δραστηριότητες εταιρειών εγκατεστημένων στην ΕΕ σε ένδικα μέσα, με την άρση όλων των εμποδίων, πρακτικών και νομικών, ούτως ώστε ο καταμερισμός ευθυνών να μην εμποδίζει τη λογοδοσία ούτε να στερεί την πρόσβαση στη δικαιοσύνη της χώρας όπου σημειώθηκε η παραβίαση·

47.  υπενθυμίζει την ευθύνη των εταιρειών να διασφαλίζουν το δικαίωμα των αυτοχθόνων πληθυσμών στην ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει διαβούλευση, όταν σχέδια, έργα ή δραστηριότητες πραγματοποιούνται στα εδάφη τους, και την ενσωμάτωση και επακόλουθη εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις πολιτικές τους·

48.  καλεί την ΕΕ να εκπληρώσει τις εξωεδαφικές υποχρεώσεις της που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να καταρτίσει σαφείς κανόνες δεοντολογίας και ρυθμιστικά πλαίσια για τις εξωεδαφικές δραστηριότητες εταιρειών και επενδυτών που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων και ότι θα μπορούν να καλούνται να λογοδοτήσουν και θα τιμωρούνται δεόντως, όταν οι δραστηριότητες αυτές οδηγούν σε παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης αποτελεσματικών μηχανισμών για τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας των εταιρειών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα δεν συνδέονται με αρπαγή γαιών και σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών· καλεί την ΕΥΕΔ να αναπτύξει επιχειρησιακά εργαλεία για την παροχή καθοδήγησης στο προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

Βιώσιμη και οικονομική ανάπτυξη για τους αυτόχθονες πληθυσμούς

49.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενσωματώσουν το θέμα των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και της αρπαγής γαιών στην εφαρμογή του θεματολογίου βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ με ορίζοντα το 2030·

50.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο των αυτοχθόνων πληθυσμών στην προστασία του περιβάλλοντος, χάρη στον τρόπο ζωής και τα μοντέλα ανάπτυξής τους·

51.  καλεί την ΕΕ να ζητήσει από τα κράτη εταίρους της, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής τους συνεργασίας με τρίτες χώρες, να επιστήσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των αυτοχθόνων πληθυσμών, μεταξύ άλλων και καταρτίζοντας συμμετοχικές κοινωνικές πολιτικές στα παραδοσιακά εδάφη ή στα αστικά περιβάλλοντα και, στο πλαίσιο των μέτρων μείωσης της φτώχειας, να περιορίσουν τις επιπτώσεις της εκρίζωσης και της αναντιστοιχίας μεταξύ των αστικών πλαισίων και των παραδοσιακών ικανοτήτων και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων τους·

52.  υπογραμμίζει τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τις αυτόχθονες γυναίκες, που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές πρακτικές τους ή τον τόπο τους, με συνεπαγόμενο κίνδυνο να υποστούν βία, κακοποίηση και εκμετάλλευση· καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών, να συμπεριλαμβάνουν τους αυτόχθονες πληθυσμούς, και ιδίως τις αυτόχθονες γυναίκες και τις αγροτικές κοινότητες, στις στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στον σχεδιασμό αποτελεσματικών κλιματικών στρατηγικών που σχετίζονται με την προσαρμογή και τον μετριασμό, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που συνδέονται ειδικά με το φύλο· ζητεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ζήτημα του εκτοπισμού για λόγους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή· απευθύνει έκκληση για ενισχυμένη διεθνή συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή·

53.  τονίζει τη μεγάλη σημασία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) όσον αφορά τους αυτόχθονες πληθυσμούς, ιδίως τον ΣΒΑ 2 (μηδενική πείνα), τον ΣΒΑ 4.5 (πρόσβαση στην εκπαίδευση) και τον ΣΒΑ 5 (ισότητα μεταξύ των φύλων)· επαναλαμβάνει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί ανά τον κόσμο υποφέρουν δυσανάλογα εξαιτίας παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, εγκληματικών ενεργειών, ρατσισμού, βίας, εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, προβλημάτων υγείας και υψηλών ποσοστών φτώχειας, καθώς αποτελούν το 15 % των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ αντιπροσωπεύουν μόνο το 5 % του παγκόσμιου πληθυσμού· υπογραμμίζει ότι πρέπει να καθιερωθεί πλήρης και ενδελεχής προστασία για τους αυτόχθονες ηγέτες και τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων που εκφράζονται κατά των αδικιών που αντιμετωπίζουν οι λαοί τους καθημερινά·

54.  υπενθυμίζει ότι η Ατζέντα του 2030 επιλαμβάνεται αυτών των ανησυχιών για την ανάπτυξη των αυτοχθόνων πληθυσμών και υπογραμμίζει ότι χρειάζεται να ενταθεί η προσπάθεια για την εφαρμογή της· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της μεγάλης ένωσης των αυτοχθόνων πληθυσμών για βιώσιμη ανάπτυξη (IPMG) ως παγκόσμιου μηχανισμού συντονισμού και συντονισμένων προσπαθειών για την προώθηση των δικαιωμάτων και των προτεραιοτήτων ανάπτυξης των αυτοχθόνων πληθυσμών· καλεί την Επιτροπή να συνδεθεί καλύτερα και να συμπεριλάβει την IMPG στην πολυσυλλεκτική της πλατφόρμα για την υλοποίηση των ΣΒΑ·

55.  υπενθυμίζει ότι το 80% των δασών παγκοσμίως συνιστούν παραδοσιακή γη και εδάφη αυτοχθόνων πληθυσμών· τονίζει τον ζωτικό ρόλο των αυτοχθόνων πληθυσμών στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει ότι το Σύμφωνο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) καλεί τα κράτη μέλη του να σεβαστούν τη γνώση και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών ως θεματοφυλάκων για την εφαρμογή του προγράμματος REDD+· παροτρύνει τις χώρες εταίρους να υιοθετήσουν μέτρα για την αποτελεσματική εμπλοκή των αυτοχθόνων πληθυσμών στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και σε μέτρα μετριασμού·

56.  σημειώνει ότι μεταξύ 200 και 500 εκατομμυρίων ατόμων παγκοσμίως ασκούν την κτηνοτροφία και ότι η κτηνοτροφία είναι κεντρικής σημασίας για τις στρατηγικές διαβίωσης στις ξηρές περιοχές και στις ορεινές περιφέρειες της ανατολικής Αφρικής· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της βιώσιμης κτηνοτροφίας για την επίτευξη των ΣΒΑ· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την Αφρικανική Δομή Διακυβέρνησης (AGA) και ιδίως το Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών, προκειμένου να υλοποιήσουν το πλαίσιο πολιτικής της Αφρικανικής Ένωσης για την κτηνοτροφία στην Αφρική και, ευρύτερα, για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων και των αυτοχθόνων πληθυσμών που αφορούν την κοινή ιδιοκτησία πατρογονικής γης, το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης των φυσικών πόρων τους και τα δικαιώματά τους στον πολιτισμό και στη θρησκεία·

57.  υπενθυμίζει το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον· υπενθυμίζει επίσης ότι οι διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, και ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτόν τον τομέα, ιδίως θεσπίζοντας επαρκείς διαδικασίες και μηχανισμούς διαβούλευσης σε συνεργασία με τους αυτόχθονες πληθυσμούς· καλεί τους οργανισμούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης που χρηματοδοτούν επενδύσεις να ενισχύσουν τις διασφαλίσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να διασφαλίσουν ότι η εκμετάλλευση της γης και των πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες δεν οδηγεί σε παραβιάσεις ή καταπατήσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τους αυτόχθονες πληθυσμούς·

58.  καλεί όλα τα κράτη να δεσμευτούν στην εξασφάλιση ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν πραγματική πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία, την απασχόληση και τις οικονομικές ευκαιρίες· καλεί όλα τα κράτη να προωθήσουν την ενσωμάτωση διαπολιτισμικών δημόσιων πολιτικών και αυτοχθόνων γλωσσών, ιστορίας και πολιτισμού στα σχολικά προγράμματα ή να προσφέρουν συμπληρωματικά εξωσχολικά μαθήματα με σκοπό τη διατήρηση, την αναζωογόνηση και την προώθηση του πολιτισμού των αυτοχθόνων πληθυσμών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· θεωρεί ότι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, του κοινού και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία του σεβασμού των δικαιωμάτων, των πεποιθήσεων και των αξιών των αυτοχθόνων πληθυσμών θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και της παραπληροφόρησης·

59.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη εταίρους της να παρέχουν πολιτιστικά κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε συνεργασία με τις αυτόχθονες κοινότητες, προκειμένου να αποτρέπουν την κατάχρηση ουσιών και τις αυτοκτονίες· τονίζει τη σημασία της στήριξης των οργανώσεων αυτοχθόνων γυναικών προκειμένου να χειραφετηθούν οι γυναίκες αυτές και να ενισχυθεί η ικανότητά τους να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών·

60.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις προσπάθειες των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων για την ανάπτυξη των δικών τους επιχειρηματικών μοντέλων και μοντέλων διαχείρισης της γης·

61.  καλεί όλα τα κράτη να διασφαλίσουν ότι οι αυτόχθονες κοινότητες λαμβάνουν έσοδα από βιώσιμο τουρισμό και ότι προστατεύονται από τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει ο μαζικός τουρισμός, και επιδοκιμάζει παραδείγματα κοινής διαχείρισης βιοτόπων και προστατευόμενων περιοχών που επιτρέπουν την καλύτερη προστασία των οικοσυστημάτων και τον έλεγχο των τουριστικών ροών· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης·

Πολιτική συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες

62.  συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσταση των αυτοχθόνων λαών στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των διαλόγων της για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, καθώς και στις συμφωνίες για το εμπόριο, τη συνεργασία και την ανάπτυξη· επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να παρέχει συστηματικά πληροφορίες σχετικά με τη δράση της ΕΕ υπέρ των αυτοχθόνων πληθυσμών στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν υπόψη τα πορίσματα της καθολικής περιοδικής εξέτασης (UPR) και των οργάνων που έχουν συσταθεί με τις συνθήκες του ΟΗΕ στην προαναφερθείσα ετήσια έκθεση της ΕΥΕΔ με στόχο να εξακριβωθεί η ευθυγράμμιση των πολιτικών τους με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών·

63.  τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να αναδείξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των αυτοχθόνων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις και τις διπλωματικές επικοινωνίες και να ασκήσουν πίεση για την απελευθέρωση των φυλακισμένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνήσεις τρίτων χωρών παρέχουν κατάλληλη προστασία στις αυτόχθονες κοινότητες και στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι προσάγουν στη δικαιοσύνη τους δράστες εγκλημάτων εις βάρους τους·

64.  ζητεί επιτακτικά από τις αντιπροσωπίες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να αναθεωρήσουν και να βελτιώσουν την εκ μέρους τους εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις απειλές εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όπως οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι ΛΟΑΔΜ και τα άτομα με αναπηρίες· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και οι πρεσβείες των κρατών μελών πρέπει να παρέχουν στο προσωπικό τους κατάλληλη εκπαίδευση και να το εφοδιάζουν με ικανότητες συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διατηρούν επαφές και να παρέχουν στήριξη όπου υπάρχει ανάγκη·

65.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί στις αυτόχθονες κοινότητες η δυνατότητα να επωφεληθούν από την πιο σύγχρονη τεχνολογία πληροφορικής, προκειμένου να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και υπογραμμίζει ότι πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο· επαναλαμβάνει το δικαίωμα των αυτοχθόνων πληθυσμών να καθορίζουν τα μέσα βιοπορισμού τους και τονίζει την ανάγκη βιώσιμης ανάπτυξης·

66.  καλεί όλα τα κράτη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των αυτοχθόνων γυναικών και κοριτσιών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δικαιώματα υγείας, και ιδίως υπηρεσίες και δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

67.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να συγκεντρώσουν δεδομένα ανά φύλο σχετικά με την κατάσταση των αυτοχθόνων γυναικών, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αναγνώριση και την πρόσβαση σε δικαιώματα ιδιοκτησίας, τη βία κατά των γυναικών και την επισιτιστική ασφάλεια·

68.  τονίζει ότι οι ξένες επενδύσεις από εταιρείες μπορούν να φέρουν οικονομική και τεχνολογική πρόοδο, να οδηγήσουν σε ανάπτυξη της απασχόλησης και των υποδομών, και να δώσουν στις γυναίκες την ευκαιρία να γίνουν αυτάρκεις ενισχύοντας την απασχόληση· υπογραμμίζει ότι η αύξηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών οικονομιών·

69.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να αναπτύσσουν ειδικές στρατηγικές για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΒΑ 16 σχετικά με την προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό για την καταπολέμηση και την πρόληψη της στοχοποίησης, της δίωξης και της εκτέλεσης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δίωξη και τη λογοδοσία των δραστών·

70.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στις γαίες των αυτοχθόνων συμμορφώνονται αυστηρά με τις αρχές της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, προκειμένου να αποφευχθεί η αρνητική επίδραση στον βιοπορισμό και τον πολιτισμό των αυτοχθόνων λαών·

71.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και να λαμβάνουν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες όταν εξετάζουν εμπορικές και οικονομικές σχέσεις· καλεί την Επιτροπή να θίξει τις υποθέσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιθέσεων ή δίωξης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων και συστημάτων όπως το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ)·

72.  καλεί την ΕΕ να θεσπίσει μηχανισμό για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων μελετών εκτίμησης αντικτύπου πριν από τη σύναψη συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας και πριν από την υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων, προκειμένου να αξιολογούνται και να αποτρέπονται οι καταστροφικές επιπτώσεις τους στα δικαιώματα των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων· επιμένει ότι η εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να διενεργείται με σημαντική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ότι τα πορίσματα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις οικονομικές συμφωνίες και τα αναπτυξιακά έργα· καλεί την ΕΕ να επαναξιολογεί την υλοποίηση των έργων σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

73.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν προσπάθειες, στο πλαίσιο όλων των συναφών διεθνών οργανισμών, για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης·

74.  υπενθυμίζει με ανησυχία ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της κοινωνικής ένταξης των αυτοχθόνων πληθυσμών στην Ευρώπη, και ιδίως των Σάμι, και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινοτικοί ακτιβιστές και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο αυτό·

75.  καλεί την ΕΕ να αυξήσει τη στήριξη των αυτοχθόνων πληθυσμών στο πλαίσιο προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας της και να ενισχύσει τα σχέδια για τη χειραφέτησή τους, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία ικανοτήτων, στο πλαίσιο του EIDHR και του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς παροχής πόρων στους αυτόχθονες πληθυσμούς ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν αποτελεσματικά, μέσω των εκπροσώπων τους, στις πολιτικές και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί επιτακτικά από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις σχετικές χώρες να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων και να παρέχουν κάθε κατάλληλη στήριξη·

76.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των αυτοχθόνων πληθυσμών και να συμμετέχουν σε συνεχή διάλογο με αυτούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· επιμένει ότι τα σημεία επαφής των σχετικών αντιπροσωπειών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να καταστούν ρητώς υπεύθυνα για τα ζητήματα που αφορούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς και ότι το προσωπικό αυτών των αντιπροσωπειών της ΕΕ πρέπει να καταρτίζεται ανά τακτά διαστήματα όσον αφορά τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών·

77.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη εταίρους της να ενισχύουν τη συνεργασία με τις αυτόχθονες κοινότητες στις συζητήσεις για τις πολιτικές κατά των ναρκωτικών· επαναλαμβάνει ότι η χάραξη στρατηγικών κατά της αγοράς παράνομων ναρκωτικών είναι αναγκαία για την προστασία των αυτοχθόνων πληθυσμών και εδαφών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη εταίρους της να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα ασφαλείας με στόχο την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων κοινοτήτων και να αποφύγουν τις απώλειες αθώων στη σύγκρουση·

78.  παροτρύνει την ΕΕ να εμβαθύνει, να επεκτείνει και να ενισχύσει τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις δράσεις για τους αυτόχθονες πληθυσμούς που περιέχονται στο στρατηγικό πλαίσιο και στο σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί να διαμορφωθεί και να ενισχυθεί η εντολή του Ειδικού Εντεταλμένου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη προβολή των θεμάτων που αφορούν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και τους υπερασπιστών τους·

79.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να ακολουθεί μια προσέγγιση ως προς την ανάπτυξη βασιζόμενη στα δικαιώματα, που περιλαμβάνει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως ορίζονται στη UNDRIP, και επισημαίνει ιδιαιτέρως τις αρχές της λογοδοσίας, της συμμετοχής και της μη εισαγωγής διακρίσεων· ενθαρρύνει ένθερμα την ΕΕ να συνεχίσει να εργάζεται για την υλοποίηση αυτής της βασιζόμενης στα δικαιώματα προσέγγισης σε όλες τις αναπτυξιακές δραστηριότητες και να θεσπίσει μια επιχειρησιακή ομάδα με τα κράτη μέλη για αυτόν τον σκοπό· ζητεί την επικαιροποίηση του αντίστοιχου σχεδίου εφαρμογής με σαφή χρονοδιαγράμματα και δείκτες για τη μέτρηση της προόδου·

80.  υπενθυμίζει το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας για την ανανεώσιμη ενέργεια(23) δεν έχει μέχρι στιγμής θεσπίσει κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια βιωσιμότητας που λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο της αρπαγής γης· υπενθυμίζει ότι η οδηγία θα πρέπει να είναι συνεπής με τα διεθνή πρότυπα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας·

81.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να ενισχύσουν τον διάλογο με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, προκειμένου να προσδιορίζονται και να προλαμβάνονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν έναν αποτελεσματικό διοικητικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για θύματα παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλων επιβλαβών επιπτώσεων που προκαλούνται από δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια με σκοπό την κίνηση διαδικασιών διερεύνησης και συμφιλίωσης· τονίζει ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα έχει τυποποιημένες διαδικασίες, θα είναι διοικητικής φύσης, και συνεπώς θα είναι συμπληρωματικός σε δικαστικούς μηχανισμούς·

82.  υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης FLEGT, και ιδίως οι VPA, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στη χειραφέτηση των αυτοχθόνων και δασικών πληθυσμών σε μια σειρά από χώρες με τροπικά δάση, και προτρέπει την ΕΕ και τους εταίρους VPA να επιτρέπουν στις κοινότητες αυτές να διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις διαδικασίες εθνικής πολιτικής· ζητεί από την ΕΕ να παρέχει περισσότερη οικονομική και τεχνική βοήθεια σε χώρες εταίρους προκειμένου να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν τα δασικά οικοσυστήματα, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της διακυβέρνησης, της αποσαφήνισης και της ενίσχυσης της κατοχής γης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, και της στήριξης των προστατευόμενων περιοχών που υποστηρίζουν τα κοινοτικά δικαιώματα·

83.  τονίζει την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπό διαμάχη ξυλείας, την περιστολή της ροής της ξυλείας μεταποίησης και τη μετατόπιση της επένδυσης από επιβλαβείς για τα δάση δραστηριότητες που οδηγούν σε εκτόπιση τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων· ζητεί από την ΕΕ να υιοθετήσει πρόσθετα μέτρα για την υποστήριξη της προστασίας και της αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων και των κοινοτήτων τους, και για την εξάλειψη της αποψίλωσης από τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ, ως μέρος ενός νέου σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αποψίλωση, την υποβάθμιση των δασών και την τήρηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των δασικών κοινοτήτων·

84.  επισημαίνει ότι εμείς στην ΕΕ έχουμε ακόμα να διδαχθούμε πολλά σχετικά με τη βιώσιμη χρήση, π.χ. των δασών, από τους αυτόχθονες πληθυσμούς, οι οποίοι επιπλέον δεν συμβάλλουν σχεδόν καθόλου στην κλιματική αλλαγή με τον τρόπο ζωής τους, αλλά αντίθετα επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτήν, π.χ. μέσω της λειψυδρίας ή της ερημοποίησης, επίπτωση που πλήττει ιδίως τις γυναίκες·

85.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις υπέρ της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των αυτοχθόνων υπερασπιστών των περιβαλλοντικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να διασφαλίσουν την ύπαρξη μηχανισμών μακροπρόθεσμης προστασίας για τη στήριξή τους, και ιδίως του protectdefenders.eu.eu, καθώς και να μεριμνήσουν για την τήρηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών δεσμεύσεων έναντι των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπίες και τις επιτροπές του να συναντώνται τακτικά με τις αυτόχθονες κοινότητες και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν επισκέπτονται τις αντίστοιχες χώρες· συνιστά να διοριστεί μόνιμος εισηγητής για τους αυτόχθονες λαούς από την αρμόδια επιτροπή/υποεπιτροπή, με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα την εφαρμογή της UNDRIP και της Σύμβασης αριθ. 169 της ΔΟΕ·

86.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ξεκινήσουν διάλογο και να συνεργαστούν με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες της Αρκτικής, προκειμένου να διασφαλίσουν τον σεβασμό των θέσεων και των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συγκεκριμένη περιοχή·

o
o   o

87.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0445.
(2) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 155.
(3) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 122.
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2016_0.pdf
(5) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement
(6) https://undocs.org/en/A/RES/71/178
(7) https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2
(8) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement
(9) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement
(10) https://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanactionen.pdf
(11) http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
(12) http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
(13) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8814-2017-INIT/el/pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/08/08/hr-indigenous-peoples/pdf
(15) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
(16) EE C 215 της 19.6.2018, σ. 125.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0346.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0315.
(19) http://undocs.org/en/E/C.19/2016/10
(20) Κατάλογος των χωρών που έχουν κυρώσει τη σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 5η Σεπτεμβρίου 1991: Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Δανία, Ντομίνικα, Ισημερινός, Φίτζι, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Νεπάλ, Κάτω Χώρες, Νικαράγουα, Νορβηγία, Παραγουάη, Περού, Ισπανία και Βενεζουέλα.
(21) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23).
(22) ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 60.
(23) Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου