Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0334(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0227/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0227/2018

Viták :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Elfogadott szövegek
PDF 166kWORD 50k
2018. július 4., Szerda - Strasbourg
A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés ***I
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

Az Európai Parlament 2018. július 4-én elfogadott módosításai a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)
(-1)  Az Uniónak kérésükre támogatnia kell a tagállamokat, hogy az uniós jog végrehajtása érdekében javíthassák igazgatási kapacitásukat.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A strukturálisreform-támogató program (a továbbiakban: a program) létrehozásának célja a tagállamok azon képességének erősítése, hogy növekedés-fenntartó igazgatási és strukturális reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, többek között az uniós alapok hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése révén. A program szerinti támogatást, amely a legkülönbözőbb szakpolitikai területeket érintheti, a Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme alapján. A szilárd gazdasági és társadalmi struktúrákra épülő, ellenállóképes gazdaság kialakítása, amely biztosítja a tagállamok számára a hatékony sokkelnyelést, és a sokkokat követő gyors helyreállást, hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohézióhoz. Az említett cél eléréséhez az intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformok végrehajtása megfelelő eszköz.
(1)  A strukturálisreform-támogató program (a továbbiakban: a program) létrehozásának célja a tagállamok azon képességének erősítése, hogy növekedés-fenntartó, uniós hozzáadott értékkel rendelkező igazgatási és strukturális reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, többek között az uniós alapok hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése révén. A program szerinti támogatást, amely a legkülönbözőbb szakpolitikai területeket érintheti, a Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme alapján. A szilárd gazdasági, társadalmi és területi struktúrákra épülő, ellenállóképes gazdaság és társadalom kialakítása, amely biztosítja a tagállamok számára a hatékony sokkelnyelést, és a sokkokat követő gyors helyreállást, hozzájárul a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz. A program által támogatott reformokhoz hatékony és eredményes nemzeti és regionális közigazgatásra, valamint az érdekelt felek felelősségvállalására és aktív részvételére van szükség. Az említett cél eléréséhez az intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó, országspecifikus strukturális reformok végrehajtása, valamint az Unió számára jelentőséggel bíró strukturális reformok terén a helyi és regionális hatóságok és a szociális partnerek felelősségvállalása megfelelő eszköz.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az egyes tagállamok kérelme alapján kialakított és végrehajtott reformok uniós, nemzeti és regionális szintű ismertségének biztosítása érdekében a program eredményeit hatékonyan kell kommunikálni. Ez biztosítaná az ismeretek, tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét, amely a program egyik célja.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)
(1b)  A program által nyújtott támogatás iránti igény várhatóan magas marad, így bizonyos kérelmeket prioritásként kell kezelni. Előnyben kell részesíteni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a munka adóztatása helyett a tehetősebbek és a szennyezés megadóztatása, a foglalkoztatás és a szociális politikák, és ezáltal a társadalmi befogadás megerősítése, az adócsalás, az adókikerülés és az adókijátszás elleni fellépés jelentősen nagyobb átláthatóság révén, továbbá az innovatív és fenntartható újraiparosításra vonatkozó stratégiák és az oktatási és képzési rendszerek fejlesztésének támogatása, Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani azokra a támogatási kérelmekre, amelyek magas szintű demokratikus támogatást élveznek és több partnert bevonnak, valamint amelyek továbbgyűrűző hatást gyakorolnak más ágazatokra. Az átfedések elkerülése érdekében a programnak a többi eszközt ki kell egészítenie.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)
(1c)   Miközben a program törekszik a tagállamoknak a növekedést fenntartó strukturális reformok előkészítésére és végrehajtására irányuló képességének megerősítésére, nem helyettesítheti vagy válthatja ki a tagállamok nemzeti költségvetéseiből befolyó finanszírozást, és azt nem lehet a folyó kiadások fedezésére használni.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Az európai gazdasági és monetáris unióban való sikeres részvételhez elengedhetetlen feltétel a gazdasági és társadalmi kohézió strukturális reformok megerősítése révén történő előmozdítása. Ez különösen fontos az euróövezeten kívüli tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.
(3)  Az európai gazdasági és monetáris unióban való sikeres részvételhez és a fokozottabb érdemi konvergencia eléréséhez, valamint a hosszú távú stabilitás és jólét biztosításához elengedhetetlen feltétel a gazdasági, társadalmi és területi kohézió olyan strukturális reformok révén történő előmozdítása, amelyek az Unió hasznára válnak, és amelyek összhangban állnak az Unió alapelveivel és értékeivel. Ez különösen fontos az euróövezeten kívüli tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Indokolt ezért, hogy a program általános célkitűzésében – vagyis a gazdasági és társadalmi kihívásokra adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz kapcsolódva – hangsúlyt kapjon, hogy a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzésének hozzá kell járulnia azon tagállamok euróövezetben való jövőbeli részvételének előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme nem az euró.
(4)  Indokolt ezért, hogy a program általános célkitűzésében – vagyis a gazdasági és társadalmi kihívásokra adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz kapcsolódva – hangsúlyt kapjon, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés, valamint a társadalmi befogadás ösztönzésének, továbbá a tagállamok és régiók közötti különbségek csökkentésének hozzá kell járulnia azon tagállamok euróövezetben való jövőbeli részvételének előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme nem az euró.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Rendelkezni kell arról is, hogy a programhoz kapcsolódó intézkedések és tevékenységek irányulhatnak olyan reformok támogatására, amelyek hozzájárulhatnak az eurót bevezetni szándékozó tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.
(5)  Mivel az EU pozitív tapasztalatokkal rendelkezik az azon más országoknak nyújtott technikai segítség kapcsán, amelyek már bevezették az eurót, rendelkezni kell arról is, hogy a programhoz kapcsolódó intézkedések és tevékenységek irányulhassanak olyan reformok támogatására, amelyek azon országoknak nyújtanak segítséget, amelyek az eurót később vezették be, illetve amelyek hozzájárulhatnak az eurót bevezetni szándékozó tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
preambulumbekezdés (új)
(5a)   Hét tagállam, nevezetesen Bulgária, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Svédország a Szerződés értelmében köteles előkészületeket tenni az euróövezethez való csatlakozásra. Ezek közül néhány tagállam az elmúlt években csak csekély mértékű haladást ért el e cél érdekében, ami egyre fontosabbá teszi, hogy az Unió támogatást nyújtson az euróövezethez való csatlakozáshoz. Dánia és az Egyesült Királyság nem köteles csatlakozni az euróövezethez.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
preambulumbekezdés (új)
(5b)   A tagállamok alkotmányos és közigazgatási felépítésének függvényében a regionális és helyi hatóságok fontos szerepet tölthetnek be a strukturális reformok végrehajtásában. Ezért a strukturális reformok előkészítése és végrehajtása során helyénvaló megfelelő szinten bevonni a regionális és helyi hatóságokat, és velük konzultálni.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A tagállamok támogatás iránti növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá tekintettel arra, hogy támogatni kell azon tagállamok strukturális reformjainak végrehajtását, amelyek pénzneme nem az euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi allokációt olyan megfelelő mértékűre kell növelni, hogy az Unió által nyújtott támogatás összhangban legyen a kérelmező tagállamok igényeivel.
(6)  A tagállamok támogatás iránti növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá tekintettel arra, hogy támogatni kell azon tagállamok az Unió számára jelentőséggel bíró strukturális reformjainak végrehajtását, amelyek pénzneme még nem az euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi allokációt az 1311/2013 (EU, Euratom) tanácsi rendelet1a szerinti Rugalmassági Eszköz felhasználásával olyan megfelelő mértékűre kell növelni, hogy az Unió által nyújtott támogatás összhangban legyen a kérelmező tagállamok igényeivel. Ez a növekedés nem befolyásolhatja kedvezőtlenül a kohéziós politika egyéb prioritásait. A tagállamok számára ezen túlmenően nem szabad kötelezővé tenni, hogy a nemzeti és regionális európai strukturális és beruházási alapokból (esb-alapok) származó elkülönített forrásaikat a program finanszírozási hiányának megszüntetése céljából átcsoportosítsák.
___________
* A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Annak biztosításához, hogy a támogatás nyújtása a lehető legkisebb késedelemmel valósuljon meg, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi keretösszeg egy részét a programot támogató tevékenységek költségeinek fedezésére is felhasználja, így például a projektek helyszíni minőség-ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez kapcsolódó kiadásokra.
(7)  Annak biztosításához, hogy a színvonalas támogatás nyújtása a lehető legkisebb késedelemmel valósuljon meg, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi keretösszeg egy részét a programot támogató tevékenységek költségeinek fedezésére is felhasználja, így például a projektek helyszíni minőség-ellenőrzéséhez, nyomon követéséhez és értékeléséhez kapcsolódó kiadásokra. Ezeknek a kiadásoknak arányosnak kell lenniük a támogatott projektek keretében felmerülő kiadások teljes értékével.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  A program végrehajtásáról az Európai Parlament és a Tanács felé történő zökkenőmentes jelentéstétel érdekében meg kell határozni azt az időszakot, amikor a Bizottságnak éves nyomonkövetési jelentéseket kell készítenie.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2017/825/EU rendelet
4 cikk – 1 bekezdés
A program általános célkitűzése a tagállamok – euróövezeti csatlakozásra való felkészülést is jelentő – intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformjainak elősegítése azáltal, hogy támogatást nyújt a nemzeti hatóságoknak a gazdasági és társadalmi kihívásokra válaszként az intézményi, kormányzási, közigazgatási, gazdasági és társadalmi ágazatok reformjára és megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében, amelyek célja a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés és a beruházások ösztönzése, elsősorban a gazdaságirányítási folyamatok keretében, többek között az uniós alapok hatékony, eredményes és átlátható felhasználásának elősegítése révén.
A program általános célkitűzése a tagállamok – euróövezeti csatlakozásra való felkészülést is jelentő – intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó reformjainak elősegítése azáltal, hogy támogatást nyújt a tagállamok hatóságainak – ideértve adott esetben a regionális és a helyi hatóságokat is – a gazdasági és társadalmi kihívásokra válaszként az intézményi, kormányzási, közigazgatási, gazdasági és társadalmi ágazatok reformjára és megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében, amelyek célja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás, a szegénység és az adókijátszás elleni küzdelem, a beruházások ösztönzése és az Unión belüli reálkonvergencia elérése, elsősorban a gazdaságirányítási folyamatok keretében, többek között az uniós alapok hatékony, eredményes és átlátható felhasználásának elősegítése révén.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2017/825/EU rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
1a.   Az 5. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
da)   a regionális és helyi hatóságok a strukturális reformintézkedések előkészítésében és végrehajtásában való részvételének és konzultációjának támogatása a regionális és helyi hatóságok az egyes tagállamok alkotmányos és közigazgatási felépítése szerinti hatásköreivel és felelősségével arányos mértékben.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
2017/825/EU rendelet
10 cikk – 1 bekezdés
(1)  A program végrehajtására meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó áron 222 800 000 EUR.
(1)  A program végrehajtására meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó áron 222 800 000EUR, amelyből 80 000 000 eurót az 1311/2013/EU, Euratom rendelet* értelmében a Rugalmassági Eszköz biztosít;
_________________
*A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
2017/825/EU rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
3a.   Az 16. cikk (2) bekezdésének bevezető fordulata helyébe a következő szöveg lép:
(2)  A Bizottság éves ellenőrzési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a program végrehajtásáról. A jelentésnek információt kell tartalmaznia:
„(2) 2018-tól 2021-ig bezárólag a Bizottság éves ellenőrzési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a program végrehajtásáról. A jelentésnek információt kell tartalmaznia:”
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)
2017/825/EU rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)
3b.  A 16. cikk (2) bekezdése a következő da) ponttal egészül ki:
„da) a támogatott projektek helyszíni minőség-ellenőrzésének és nyomon követésének eredményéről;”

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0227/2018).

Utolsó frissítés: 2019. november 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat