Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0907(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0248/2018

Внесени текстове :

A8-0248/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0282

Приети текстове
PDF 116kWORD 49k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
Реформа на избирателното право на Европейския съюз ***
P8_TA(2018)0282A8-0248/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. относно проекта за решение на Съвета за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г. (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09425/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 223, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0276/2018),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз и приложеното към нея предложение за решение на Съвета за приемане на разпоредбите за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори(1),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската република, Камарата на депутатите на Люксембург, Сената на Кралство Нидерландия, Камарата на представителите на Кралство Нидерландия, Риксдага на Кралство Швеция, Камарата на общините на Обединеното кралство и Камарата на лордовете на Обединеното кралство, в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по конституционни въпроси (A8-0248/2018),

1.  дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 366, 27.10.2017 г., стр. 7.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност