Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0907(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0248/2018

Indgivne tekster :

A8-0248/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0282

Vedtagne tekster
PDF 116kWORD 42k
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Reform af valgloven i Den Europæiske Union ***
P8_TA(2018)0282A8-0248/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2018 om udkast til Rådets afgørelse om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976 (09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09425/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 223, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0276/2018),

–  der henviser til sin beslutning af 11. november 2015 om reform af valgloven i Den Europæiske Union, som indeholder et forslag til Rådets afgørelse med henblik på vedtagelse af bestemmelserne om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet(1),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, det luxembourgske Deputeretkammer, det nederlandske Førstekammer, det nederlandske Andetkammer, den svenske Riksdag, Det Forenede Kongeriges Underhus og Det Forenede Kongeriges Overhus, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0248/2018),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 366 af 27.10.2017, s. 7.

Seneste opdatering: 7. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik