Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0907(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0248/2018

Esitatud tekstid :

A8-0248/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0282

Vastuvõetud tekstid
PDF 109kWORD 48k
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - Strasbourg
Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine ***
P8_TA(2018)0282A8-0248/2018

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2018. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat akti, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (09425/2018 – C8‑0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09425/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 223 lõikele 1 (C8‑0276/2018),

–  võttes arvesse oma 11. novembri 2015. aasta resolutsiooni valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimise kohta ja sellele lisatud ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlevat akti(1),

–  võttes arvesse Prantsusmaa Senati, Luksemburgi Saadikutekoja, Madalmaade Parlamendi Esimese Koja, Madalmaade Parlamendi Teise Koja, Rootsi Riksdagi, Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoja ja Ühendkuningriigi Parlamendi Ülemkoja poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni soovitust (A8‑0248/2018),

1.  annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 366, 27.10.2017, lk 7.

Viimane päevakajastamine: 7. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika