Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0907(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0248/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0248/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0282

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 38k
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - Strasbourg
Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistus ***
P8_TA(2018)0282A8-0248/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. heinäkuuta 2018 esityksestä neuvoston päätökseksi 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta (09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09425/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 223 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0276/2018),

–  ottaa huomioon 11. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin vaalilain uudistuksesta ja sen liitteenä olevan ehdotuksen neuvoston päätökseksi säännöksistä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta(1),

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin, Luxemburgin edustajainhuoneen, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Alankomaiden parlamentin alahuoneen, Ruotsin valtiopäivien, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0248/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 366, 27.10.2017, s. 7.

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö