Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0907(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0248/2018

Teksty złożone :

A8-0248/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0282

Teksty przyjęte
PDF 120kWORD 48k
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej ***
P8_TA(2018)0282A8-0248/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (09425/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 223 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0276/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2015 r. w sprawie reformy prawa wyborczego Unii Europejskiej oraz załączony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów zmieniających Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich(1),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Francji, Izbę Deputowanych Luksemburga, Pierwszą Izbę parlamentu Niderlandów, Drugą Izbę parlamentu Niderlandów, Riksdag, Izbę Gmin i Izbę Lordów, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0248/2018),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 7.

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności