Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0907(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0248/2018

Texte depuse :

A8-0248/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0282

Texte adoptate
PDF 112kWORD 47k
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg
Reforma legislației electorale a Uniunii Europene ***
P8_TA(2018)0282A8-0248/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09425/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 223 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0276/2018),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislației electorale a Uniunii Europene și propunerea anexată de Decizie a Consiliului de adoptare a dispozițiilor de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct(1),

–  având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Senatul Franței, Camera Deputaților din Luxemburg, Parlamentul Maltei, Senatul Țărilor de Jos, Camera Reprezentanților din Țările de Jos, Parlamentul Suediei, Camera Comunelor din Regatul Unit și Camera Lorzilor din Regatul Unit, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0248/2018),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 366, 27.10.2017, p. 7.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate