Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0907(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0248/2018

Predkladané texty :

A8-0248/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0282

Prijaté texty
PDF 122kWORD 42k
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
Reforma volebného zákona Európskej únie ***
P8_TA(2018)0282A8-0248/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2018 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09425/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 223 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0276/2018),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2015 o reforme volebného zákona Európskej únie a na priložený návrh rozhodnutia Rady o prijatí ustanovení, ktorými sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu(1),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, luxemburskou Poslaneckou snemovňou, holandskou Prvou komorou, holandskou Druhou komorou, švédskym Parlamentom, Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva a Snemovňou lordov Spojeného kráľovstva, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre ústavné veci (A8-0248/2018),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 7.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia