Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0907(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0248/2018

Ingivna texter :

A8-0248/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0282

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg
Reform av Europeiska unionens vallagstiftning ***
P8_TA(2018)0282A8-0248/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 juli 2018 om utkastet till rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976 (09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09425/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 223.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0276/2018),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 november 2015 om reformen av vallagen i Europeiska union och det till denna fogade förslaget till rådets beslut om antagande av bestämmelserna om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet(1),

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten, den luxemburgska deputeradekammaren, den nederländska första kammaren, den nederländska andra kammaren, Sveriges riksdag, Förenade kungarikets underhus och Förenade kungarikets överhus som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för konstitutionella frågor (A8‑0248/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 366, 27.10.2017, s. 7.

Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy