Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0238(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0177/2018

Внесени текстове :

A8-0177/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0283

Приети текстове
PDF 115kWORD 49k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения ***
P8_TA(2018)0283A8-0177/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12543/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (12548/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 37 от Договора за Европейския съюз и съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 207, член 209, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), член 218, параграф 7 и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0422/2017),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 4 юли 2018 г(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0177/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Армения.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0284.

Последно осъвременяване: 10 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност