Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0238(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0177/2018

Texte depuse :

A8-0177/2018

Dezbateri :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0283

Texte adoptate
PDF 110kWORD 48k
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg
Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia ***
P8_TA(2018)0283A8-0177/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12543/2017),

–  având în vedere proiectul de acord de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (12548/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în conformitate cu articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolele 207 și 209, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), articolul 218 alineatul (7) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0422/2017),

–  având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din 4 iulie 2018(1) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0177/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Armenia.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2018)0284.

Ultima actualizare: 11 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate