Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0238(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0177/2018

Predkladané texty :

A8-0177/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0283

Prijaté texty
PDF 121kWORD 42k
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom ***
P8_TA(2018)0283A8-0177/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12543/2017),

–  so zreteľom na návrh Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej (12548/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 37 Zmluvy o Európskej únii; a v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkami 207 a 209, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a), článkom 218 ods. 7 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0422/2017),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie zo 4. júla 2018(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0177/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Arménskej republiky.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0284.

Posledná úprava: 10. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia