Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0238(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0177/2018

Ingivna texter :

A8-0177/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0283

Antagna texter
PDF 112kWORD 42k
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg
Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien ***
P8_TA(2018)0283A8-0177/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 juli 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12543/2017),

–  med beaktande av utkastet till det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (12548/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 37 i fördraget om Europeiska unionen, och i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 207 och 209 samt artikel 218.6 andra stycket a, artikel 218.7 och artikel 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0422/2017),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 4 juli 2018(1), om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0177/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Armenien.

(1) Antagna texter, P8_TA(2018)0284.

Senaste uppdatering: 10 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy