Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0310(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0222/2018

Внесени текстове :

A8-0222/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0285

Приети текстове
PDF 117kWORD 50k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак ***
P8_TA(2018)0285A8-0222/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10209/1/2012),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (5784/2/2011 и 8318/2012),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, член 207, член 209 и член 218, параграф 6, втора алинея буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0038/2018),

—  като взе предвид своята позиция от 17 януари 2013 г. относно предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна(1),

—  като взе предвид промяната на правното основание в резултат на решението на Съда на Европейския съюз от 11 юни 2014 г.(2),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 4 юли 2018(3) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0222/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и Република Ирак.

(1) ОВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 301.
(2) Решение на Съда на Европейския съюз от 11 юни 2014 г., по дело Комисия/Съвет, относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Република Филипини C-377/12,ECLI: EU:C:2014:1903.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0286.

Последно осъвременяване: 10 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност