Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0310(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0222/2018

Předložené texty :

A8-0222/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0285

Přijaté texty
PDF 124kWORD 44k
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem ***
P8_TA(2018)0285A8-0222/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10209/1/2012),

–  s ohledem na návrh Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé (5784/2/2011 a 8318/2012),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 91, 100, 207, 209 and čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0038/2018),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 17. ledna 2013 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé(1),

–  s ohledem na změnu právního základu v návaznosti na rozsudek Soudního dvora ze dne 11. června 2014(2),

–  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne 4. července 2018(3) k návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A8-0222/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Irácké republiky.

(1) Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 301.
(2) Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. června 2014, Komise v. Rada, o Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Filipínskou republikou, C-377/12, ECLI: EU:C:2014:1903.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0286.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí