Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0310(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0222/2018

Ingediende teksten :

A8-0222/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/07/2018 - 6.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0285

Aangenomen teksten
PDF 115kWORD 50k
Woensdag 4 juli 2018 - Straatsburg
Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Irak ***
P8_TA(2018)0285A8-0222/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2018 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10209/1/2012),

–  gezien het ontwerp voor een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (5784/2/2011 en 8318/2012),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend op grond van artikel 91, artikel 100, artikel 207, artikel 209, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0038/2018),

–  gezien zijn standpunt van 17 januari 2013 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds(1),

–  gezien de wijziging van de rechtsgrond ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 11 juni 2014(2),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 4 juli 2018(3) inzake het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0222/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Irak.

(1) PB C 440 van 30.12.2015, blz. 301.
(2) Arrest van het Hof van Justitie van 11 juni 2014, Commissie/Raad, over de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek der Filipijnen, C-377/12, ECLI: EU:C:2014:1903.
(3) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0286.

Laatst bijgewerkt op: 10 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid