Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0310(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0222/2018

Teksty złożone :

A8-0222/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0285

Teksty przyjęte
PDF 123kWORD 50k
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem ***
P8_TA(2018)0285A8-0222/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Iraku z drugiej strony (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10209/1/2012),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony (5784/2/2011 oraz 8318/2012),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, 100, 207, 209 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0038/2018),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony(1),

–  uwzględniając zmianę podstawy prawnej w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2014 r.(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia 4 lipca 2018 r.(3) w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0222/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Iraku.

(1) Dz.U. C 440 z 30.12.2015, s. 301.
(2) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2014 r., Komisja przeciwko Radzie, w sprawie umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Republiką Filipin, C-377/12,ECLI: EU:C:2014:1903.
(3) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0286.

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności