Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0310(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0222/2018

Texte depuse :

A8-0222/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0285

Texte adoptate
PDF 114kWORD 48k
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg
Acordul de parteneriat şi cooperare UE-Irak ***
P8_TA(2018)0285A8-0222/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10209/1/2012),

–  având în vedere proiectul de acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte (5784/2/2011 și 8318/2012),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în temeiul articolului 91, al articolului 100, al articolului 207, al articolului 209 și al articolului 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0038/2018),

–  având în vedere poziția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte(1),

–  având în vedere schimbarea temeiului juridic ca urmare a hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 11 iunie 2014(2),

–  având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din 4 iulie 2018(3) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0222/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Irak.

(1) JO C 440, 30.12.2015, p. 301.
(2) Hotărârea din 11 iunie 2014, Comisia/Consiliul, privind acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Republica Filipine, C-377/12, ECLI: EU:C:2014:1903.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0286.

Ultima actualizare: 11 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate