Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0310(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0222/2018

Predkladané texty :

A8-0222/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0285

Prijaté texty
PDF 123kWORD 44k
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom ***
P8_TA(2018)0285A8-0222/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10209/1/2012),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej (5784/2/2011 a 8318/2012),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100, článkom 207, článkom 209 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0038/2018),

–  so zreteľom na svoju pozíciu zo 17. januára 2013 k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na zmenu právneho základu v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2014(2),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie zo 4. júla 2018(3) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0222/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Irackej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 440, 30.12.2015, s. 301.
(2) Rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2014, Komisia/Rada, o Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Filipínskou republikou, C-377/12, ECLI:EÚ:C:2014:1903.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0286.

Posledná úprava: 10. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia