Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0137(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0220/2018

Внесени текстове :

A8-0220/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0287

Приети текстове
PDF 118kWORD 48k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия във връзка с изменението на отстъпките (присъединяване на Хърватия) ***
P8_TA(2018)0287A8-0220/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10670/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (10672/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0121/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0220/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Нова Зеландия.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност