Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0137(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0220/2018

Ingivna texter :

A8-0220/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0287

Antagna texter
PDF 115kWORD 42k
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg
Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av medgivanden (Kroatiens anslutning) ***
P8_TA(2018)0287A8-0220/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 juli 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10670/2017),

–  med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (10672/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0121/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0220/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Nya Zeeland.

Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy