Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0115(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0200/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0200/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0289

Elfogadott szövegek
PDF 165kWORD 46k
2018. július 4., Szerda - Strasbourg
Gépjármű-adóztatás: a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak *
P8_TA(2018)0289A8-0200/2018

Az Európai Parlament 2018. július 4-i jogalkotási állásfoglalása a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelvnek a gépjármű-adóztatásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0276),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0196/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0200/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A gépjárműadók alkalmazása olyan költséget jelent, amelyet az iparágnak mindenképpen viselnie kell; akkor is, ha a tagállamok úthasználati díjakat vetnének ki. A gépjárműadók ezért akadályozhatják az úthasználati díjak bevezetését.
(4)  A gépjárműadók alkalmazása olyan költséget jelent, amelyet az iparágnak – különösen a kkv-knak – mindenképpen viselnie kell; akkor is, ha a tagállamok úthasználati díjakat vetnének ki. A gépjárműadók ezért akadályozhatják az úthasználati díjak bevezetését.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Ezért nagyobb hatáskört kell biztosítani a tagállamok számára annak érdekében, hogy mérsékelhessék a gépjárműadókat az 1999/62/EK irányelvben foglalt minimumértékek csökkentése révén. A csökkentésnek fokozatosnak kell lennie annak érdekében, hogy a különböző tagállamokban működő szállítási vállalkozók közötti versenytorzulás kockázata minimális legyen.
(5)  A megtett távolsághoz igazodó úthasználati díjak jellegére való tekintettel és a különböző tagállamokban működő szállítási vállalkozók közötti versenytorzulás kockázatának, illetve az esetleges adminisztratív terhek minimalizálása céljából, a tagállamok számára nagyobb hatáskört kell biztosítani annak érdekében, hogy mérsékelhessék a gépjárműadókat az 1999/62/EK irányelvben foglalt minimumértékek csökkentése révén.
Módosítás 3 és 17
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   A tagállamokat arra kell bátorítani, hogy szüntessék meg azokat az ellentmondásos adóösztönzőket, amelyek az alacsony kibocsátású mobilitás ellen hatnak, valamint a nem hatékony és környezetszennyező járműveket – például a dízelmeghajtású vállalati autókat – támogatják.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
(5b)  Annak érdekében, hogy a távolságalapú úthasználati díjak bevezetésének támogatása és az esetleges adminisztratív terhek elkerülése céljából a tagállamok szélesebb mérlegelési jogkörrel rendelkezzenek gépjárműadó-tételeik csökkentésével kapcsolatban, a tagállamok számára a csökkentés mértékét és tempóját tekintve a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítva 2024. január 1-jétől a minimális adótételeket egy lépcsőben kell csökkenteni.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
1999/62/EK irányelv
6 cikk – 4 a bekezdés (új)
2a.   A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az egyes tagállamok által a nehéz tehergépjárművekre kivetett gépjárműadó fokozatos csökkentését teljes mértékben kompenzálni kell az útdíjszedési rendszerük által termelt többletbevételekből. 2024. január 1-jéig ennek az irányelvnek megfelelően valamennyi tagállamnak be kell vezetnie az úthasználati díjak rendszerét.”
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont
1999/62/EK irányelv
I melléklet – cím
A. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] DECEMBER 31-IG ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK” [insert year of entry into force of this Directive];
A. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE 2023. DECEMBER 31-IG ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont
1999/62/EK irányelv
I melléklet – B táblázat
„B. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE [...] JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK insert the year following the year of entry into force of this directive]
törölve
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont
1999/62/EK irányelv
I melléklet – C táblázat
C. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK [insert the second year following the entry into force of this directive]
törölve
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont
1999/62/EK irányelv
I melléklet – D táblázat
D. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK [insert the third year following the entry into force of this directive]
törölve
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont
1999/62/EK irányelv
I melléklet – E táblázat
E. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK [insert the fourth year following the entry into force of this directive]
törölve
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont
1999/62/EK irányelv
I melléklet – F táblázat – cím
F. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK [insert the fifth year following the entry into force of this directive]
F. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE 2024. JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK
Utolsó frissítés: 2019. november 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat