Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0115(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0200/2018

Predložena besedila :

A8-0200/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.9

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0289

Sprejeta besedila
PDF 152kWORD 51k
Sreda, 4. julij 2018 - Strasbourg
Obdavčitev vozil: cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila *
P8_TA(2018)0289A8-0200/2018

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2018 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2017)0276),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0196/2017),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0200/2018),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Uporaba davkov na vozila je strošek, ki ga mora industrija zdaj kriti v vsakem primeru, tudi če bi države članice zaračunavale cestnine. Zato lahko davki na vozila ovirajo uvedbo cestnin.
(4)  Uporaba davkov na vozila je strošek, ki ga mora industrija, zlasti MSP, zdaj kriti v vsakem primeru, tudi če bi države članice zaračunavale cestnine. Zato lahko davki na vozila ovirajo uvedbo cestnin.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Državam članicam bi bilo zato treba omogočiti več manevrskega prostora za znižanje davkov na vozila, in sicer z znižanjem najnižjih stopenj, ki so določene v Direktivi 1999/62/ES. Da se zmanjšanja tveganje izkrivljanja konkurence med prevozniki s sedeži v različnih državah članicah, bi moralo biti tako zniževanje postopno.
(5)  Ob upoštevanju cestninjenja glede na prevoženo razdaljo in za zmanjšanje možnosti za izkrivljanje konkurence med prevozniki s sedežem v različnih državah članicah ter upravno breme, bi bilo treba državam članicam omogočiti več manevrskega prostora za znižanje davkov na vozila, in sicer z znižanjem najnižjih stopenj, ki so določene v Direktivi 1999/62/ES.
Spremembi 3 in 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)   Države članice bi bilo treba spodbujati k odpravi nasprotujočih si davčnih spodbud, s katerimi odvračajo od nizkoemisijske mobilnosti ter subvencionirajo uporabo neučinkovitih in onesnažujočih vozil, kot so dizelska službena vozila.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)
(5b)  Da se državam članicam omogoči večja diskrecijska pravica glede znižanja stopnje obdavčenja vozil, da se podpre uvedba cestnin glede na prevoženo razdaljo in preprečijo morebitna upravna bremena, bi bilo treba najnižje stopnje obdavčitve znižati v enem koraku s 1. januarjem 2024, saj bi tako državam članicam omogočili kar največjo prožnost pri odločanju o stopnji in hitrosti zniževanja.
Sprememba 5
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 1999/62/ES
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)
(2a)   v členu 6 se doda naslednji odstavek:
„4a. Postopno zniževanje davka na težka tovorna vozila, ki ga uvedejo države članice, se v celoti nadomesti z dodatnimi prihodki, ustvarjenimi v sistemu cestnin. Vse države članice do 1. januarja 2024 uvedejo sistem cestnin v skladu s to direktivo.“;
Sprememba 6
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka a
Direktiva 1999/62/ES
Priloga I – naslov
Tabela A: NAJNIŽJE STOPNJE DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO DO 31. DECEMBRA [...]“ [vstaviti leto začetka veljavnosti te direktive];
Tabela A: NAJNIŽJE STOPNJE DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO DO 31. DECEMBRA 2023
Sprememba 7
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka b
Direktiva 1999/62/ES
Priloga I – tabela B
„Tabela B: NAJNIŽJE STOPNJE DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO OD 1. JANUARJA [...] [vstaviti leto po letu začetka veljavnosti te direktive]
črtano
Sprememba 8
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka b
Direktiva 1999/62/ES
Priloga I – tabela C
Tabela C: NAJNIŽJE STOPNJE DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO OD 1. JANUARJA [...] [vstaviti drugo leto po začetku veljavnosti te direktive]
črtano
Sprememba 9
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka b
Direktiva 1999/62/ES
Priloga I – tabela D
Tabela D: NAJNIŽJE STOPNJE DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO OD 1. JANUARJA [...] [vstaviti tretje leto po začetku veljavnosti te direktive]
črtano
Sprememba 10
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka b
Direktiva 1999/62/ES
Priloga I – tabela E
Tabela E: NAJNIŽJE STOPNJE DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO OD 1. JANUARJA [...] [vstaviti četrto leto po začetku veljavnosti te direktive]
črtano
Sprememba 11
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka b
Direktiva 1999/62/ES
Priloga I – tabela F – naslov
Tabela F: NAJNIŽJE STOPNJE DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO OD 1. JANUARJA [...] [vstaviti peto leto po začetku veljavnosti te direktive]
Tabela F: NAJNIŽJE STOPNJE DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO OD 1. JANUARJA 2024
Zadnja posodobitev: 7. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov