Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2072(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0246/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0246/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0291

Elfogadott szövegek
PDF 127kWORD 46k
2018. július 4., Szerda - Strasbourg
3/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a törökországi menekülteket támogató eszköz kibővítése
P8_TA(2018)0291A8-0246/2018

Az Európai Parlament 2018. július 4-i állásfoglalása az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 3/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról: a törökországi menekülteket támogató eszköz kibővítése (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére és 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(2), amelyet 2017. november 30-án fogadtak el véglegesen,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2018. május 23-án elfogadott, 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2018)0310),

–  tekintettel a Tanács által 2018. június 22-én elfogadott és az Európai Parlamenthez 2018. június 25-én továbbított, a 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  tekintettel a Külügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0246/2018),

A.  mivel a Bizottság 2018. március 14-én módosította a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló határozatát annak érdekében, hogy további 3 milliárd EUR-t (második részlet) biztosítson az eszköznek, összhangban a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozattal;

B.  mivel a 3/2018 sz. költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy 500 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzattal egészítse ki a 2018. évi uniós költségvetést a második részlethez való 2018. évi uniós hozzájárulásként, a humanitárius segítségnyújtás 2018. évi költségvetési keretéből finanszírozott 50 millió EUR-n felül;

C.  mivel a Bizottság – a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 14. cikkével összhangban – javasolja a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból 243,8 millió EUR felhasználását, amelyet nem lehet kizárólag a 4. fejezet alatti lekötetlen mozgástérből fedezni, amelyből 256,2 millió EUR összegű hozzájárulást javasoltak;

D.  mivel a Bizottság azt javasolta, hogy a 2019. évi költségvetési tervezetben biztosítsanak további 1,45 milliárd EUR-t a törökországi menekülteket támogató eszközhöz való uniós hozzájárulásra;

E.  mivel a Parlament következetesen hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatja a törökországi menekülteket támogató eszköz fenntartását, kiemelve, hogy a költségvetési hatóság két ágának egyikeként teljes mértékben részt kell vennie a törökországi menekülteket támogató eszköz meghosszabbításával kapcsolatos döntéshozatali folyamatban, többek között a létrehozásával kapcsolatos eljárás megismétlésének elkerülése érdekében; mivel eddig nem került sor a törökországi menekülteket támogató eszköz második részletének finanszírozásáról szóló tárgyalásokra a Parlament és a Tanács között; mivel tanácsos lett volna, ha a második részlet finanszírozásáról szóló megbeszélésekre a 2018-as uniós költségvetésről folyó egyeztetés során kerül sor;

1.  tudomásul veszi a 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely kizárólag a törökországi menekülteket támogató eszközhöz való 2018. évi uniós hozzájárulás finanszírozására vonatkozik, amelynek összeg 500 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatokban, a Tanács ezzel kapcsolatos álláspontjával összhangban;

2.  határozottan helyteleníti, hogy egyrészt a Parlament nem vesz részt a törökországi menekülteket támogató eszköz létrehozásáról és meghosszabbításáról szóló határozatok elfogadásában, másrészt nem tölti be költségvetési hatóság szerepét a törökországi menekülteket támogató eszköz uniós költségvetésből származó finanszírozásában;

3.  sajnálja, hogy a Bizottság a 2018. évi költségvetési tervezetéről folyó eljárás egyik szakaszában sem vette figyelembe a törökországi menekülteket támogató eszköz 2018-as finanszírozását; úgy véli, hogy ez lehetőséget teremtett volna a költségvetési hatóság két ága számára, hogy megvitassák a törökországi menekülteket támogató eszköz teljes második részletének finanszírozását, mivel a Parlament és a Tanács álláspontja eltér az uniós költségvetési hozzájárulás mértékéről;

4.  ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság fokozza a törökországi menekülteket támogató eszköz nyomon követését, és hogy számoljon be rendszeresen és kellő részletességgel a költségvetési hatóságnak a finanszírozott intézkedéseknek általában a jogalappal, és különösen a törökországi menekülteket támogató eszközt létrehozó bizottsági határozat 3. cikkének (2) bekezdésében felsorolt intézkedéstípusokkal való összeegyeztethetőségéről;

5.  megjegyzi, hogy a 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet célja elsősorban az, hogy lehetővé tegye a törökországi menekült gyermekek beiskolázásának zökkenőmentes folytatását;

6.  jóváhagyja a 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

7.  hangsúlyozza, hogy ez a határozat nem érinti a törökországi menekülteket támogató eszköz második részletének finanszírozásából fennmaradó részre vonatkozó álláspontját; hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak a törökországi menekülteket támogató eszköz meghosszabbításáról szóló tanácskozásaitól függetlenül, a Parlament teljes mértékben fenntartja majd előjogait a 2019-es költségvetési eljárás során;

8.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2018. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a többi érintett intézményeknek és szerveknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 57., 2018.2.28.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

Utolsó frissítés: 2019. november 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat