Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2275(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0187/2018

Texte depuse :

A8-0187/2018

Dezbateri :

PV 02/07/2018 - 18
CRE 02/07/2018 - 18

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0292

Texte adoptate
PDF 160kWORD 64k
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg
Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate
P8_TA(2018)0292A8-0187/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la strategia externă a UE împotriva căsătoriilor forțate și timpurii - etapele următoare (2017/2275(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2017 referitoare la eradicarea practicii de căsătorie a copiilor(1),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, în special articolul 16, și toate celelalte tratate și instrumente ale ONU privind drepturile omului,

–  având în vedere articolul 23 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere articolul 10 alineatul (1) din Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989, și cele patru principii fundamentale ale sale privind nediscriminarea (articolul 2), interesul superior al copilului (articolul 3), supraviețuirea, dezvoltarea și protecția (articolul 6) și participarea (articolul 12), precum și Rezoluția sa din 27 noiembrie 2014 referitoare la cea de a 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului(2),

–  având în vedere articolul 16 din Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind consimțământul pentru căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor,

–  având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a ONU din 18 decembrie 2014 și 19 decembrie 2016 privind căsătoriile între copii, timpurii și forțate,

–  având în vedere Rezoluția nr. 29/8 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU din 2 iulie 2015 privind consolidarea eforturilor de prevenire și combatere a căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate, Rezoluția nr. 24/23 din 9 octombrie 2013 privind consolidarea eforturilor de prevenire și combatere a căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate: provocări, realizări, bune practici și lacune în punerea în aplicare, și Rezoluția nr. 35/16 din 22 iunie 2017 privind căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate în contexte umanitare,

–  având în vedere poziția adoptată în iunie 2015 la Johannesburg (Africa de Sud) de Conferința șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Africane privind căsătoria între copii,

–  având în vedere Observația generală comună a Comisiei africane pentru drepturile omului și ale popoarelor (ACHPR) și a Comitetului african de experți privind drepturile și binele copilului (ACERWC) privind eradicarea căsătoriilor între copii,

–  având în vedere articolele 32, 37 și 59 alineatul (4) din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

–  având în vedere Raportul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) din 2012 intitulat „Căsătoriți prea devreme - eradicarea practicii de căsătorie a copiilor”,

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 9,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 26 octombrie 2015 privind Planul de acțiune pentru egalitatea de gen 2016-2020,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 privind promovarea și protecția drepturilor copiilor,

–  având în vedere principiile fundamentale consacrate în Comunicarea Serviciului European de Acțiune Externă din 2016 privind o strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene,

–  având în vedere Cadrul strategic și Planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația, adoptate de Consiliu la 25 iunie 2012(3), Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019, adoptat de Consiliu la 20 iulie 2015(4), și documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei și al Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 27 iunie 2017 intitulat „Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația (2015-2019): evaluare la jumătatea perioadei, iunie 2017” (SWD(2017)0254),

–  având în vedere Orientările revizuite ale UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului din 6 martie 2017 intitulate „Să nu lăsăm niciun copil în urmă”,

–  având în vedere Consensul european privind dezvoltarea din 7 iunie 2017, care subliniază angajamentul Uniunii Europene față de integrarea drepturilor omului și a egalității de gen, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0187/2018),

A.  întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate constituie o încălcare gravă a drepturilor omului, în special a drepturilor femeilor, inclusiv a dreptului la egalitate, autonomie și integritate corporală, la acces la educație și la nediscriminare și neexploatare și reprezintă o problemă care există nu doar în țările terțe, ci poate apărea și în anumite state membre; întrucât eradicarea acestor practici reprezintă una dintre prioritățile acțiunii externe a UE în domeniul promovării drepturilor femeilor și a drepturilor omului; întrucât diferite carte și legi internaționale interzic căsătoria între minori, cum ar fi Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și protocoalele opționale la aceasta; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate au efecte extrem de negative asupra sănătății fizice și mentale și asupra dezvoltării personale a celor implicați și a copiilor rezultați din aceste căsătorii și, prin urmare, asupra societății în ansamblu; întrucât căsătoria între copii este o formă de căsătorie forțată, deoarece copiii nu sunt, prin natura lor, în măsură să își dea pe deplin, în mod liber și în cunoștință de cauză consimțământul cu privire la căsătoria lor sau la momentul când aceasta are loc; întrucât copiii reprezintă o parte a unui grup deosebit de vulnerabil;

B.  întrucât UE s-a angajat să promoveze drepturile copilului și întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate reprezintă încălcări ale acestor drepturi; întrucât UE își exprimă angajamentul față de protejarea și promovarea deplină a drepturilor copilului în cadrul politicii sale externe;

C.  întrucât căsătoria nu este legal încheiată fără consimțământul deplin și liber al ambelor părți și nici dacă este încheiată de o persoană care nu are vârsta minimă pentru căsătorie;

D.  întrucât căsătoriile între copii constituie o problemă la nivel mondial, care transcende țări, culturi și religii; întrucât se pot întâlni fete foarte tinere căsătorite în toate regiunile lumii, din Orientul Mijlociu până în America Latină, din Asia până în Europa și din Africa până în America de Nord; întrucât căsătoriile între copii îi afectează, de asemenea, pe băieți, însă într-o măsură mult mai mică decât pe fete;

E.  întrucât, până în prezent, peste 750 de milioane de femei s-au căsătorit înainte de a împlini vârsta de 18 ani, iar dintre acestea, 250 de milioane s-au căsătorit înainte de a împlini 15 ani; întrucât, în prezent, există aproximativ 40 de milioane de fete cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani care sunt căsătorite sau care trăiesc în concubinaj; întrucât în fiecare an se mai căsătoresc încă aproximativ 15 milioane de fete înainte de a împlini 18 ani, dintre care 4 milioane se căsătoresc înainte de vârsta de 15 ani; întrucât 156 de milioane de băieți s-au căsătorit înainte de a împlini vârsta de 18 ani, iar dintre aceștia, 25 de milioane s-au căsătorit înainte de a împlini 15 ani; întrucât căsătoriile între copii, timpurii și forțate sunt mai des întâlnite în regiunile sărace și slab dezvoltate; întrucât numărul căsătoriilor între copii, timpurii și forțate crește odată cu creșterea populației mondiale; întrucât un raport recent al UNICEF estimează că, în 2050, circa 1,2 miliarde de fete se vor fi căsătorit înainte de a împlini 18 ani; întrucât nouă din 10 țări cu cele mai ridicate rate de căsătorii între copii sunt clasificate drept state fragile;

F.  întrucât cauzele principale ale căsătoriilor între copii sunt, în general, sărăcia, lipsa educației, inegalitatea de gen și stereotipurile adânc înrădăcinate, percepția potrivit căreia căsătoria le va oferi „protecție”, onoarea familiei și lipsa unei protecții efective a drepturilor băieților și fetelor, precum și practicile, percepțiile și obiceiurile dăunătoare și normele discriminatorii; întrucât acești factori sunt adesea agravați de accesul limitat la o educație de calitate și la oportunități de angajare, precum și de anumite norme sociale înrădăcinate privind căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate;

G.  întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate prezintă un risc ridicat de sarcini precoce și nedorite, generează rate crescute ale mortalității materne și infantile, sunt asociate unui recurs rar la planificarea familială, unor sarcini nedorite cu riscuri ridicate și unui acces insuficient sau inexistent la informații privind sănătatea sexuală și reproductivă și echivalează, în general, cu renunțarea la studii în cazul fetelor; întrucât unele țări le interzic fetelor însărcinate și tinerelor mame să revină în sala de clasă; întrucât căsătoriile între copii pot implica, de asemenea, munca forțată, sclavia și prostituția;

H.  întrucât, deși Convenția ONU cu privire la drepturile copilului subliniază importanța măsurilor care încurajează frecventarea regulată a școlii, numeroase fete nu se află în nicio formă de învățământ din cauza unui număr mare de factori, de exemplu, deoarece școlile sunt inaccesibile sau costisitoare; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate au un impact devastator disproporționat și consecințe asupra întregii vieți pentru victime și le privează adeseori pe persoanele vizate de posibilitatea de a-și continua studiile deoarece fetele tind să abandoneze școala în timpul perioadei de pregătire care precedă căsătoria sau la scurt timp după aceasta; întrucât educația, inclusiv educația sexuală, reprezintă un mijloc eficace de prevenire a căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate, deoarece accesul la educație și formare contribuie la emancipare, la oportunități de angajare și promovează libertatea de a alege, dreptul la autodeterminare și participarea activă la societate, permițându-le persoanelor să se elibereze de orice formă de control care le-ar aduce atingere drepturilor de care beneficiază, fără de care situația economică, juridică, sanitară și socială a femeilor și a fetelor, precum și dezvoltarea societății în ansamblul său continuă să fie afectate;

I.  întrucât, în fiecare an, 17 milioane de minori au un copil, fapt care îi obligă să-și asume responsabilități specifice adulților și care le pune în pericol sănătatea, educația și perspectivele economice; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate expun fetele la maternități timpurii, care implică riscuri și dificultăți considerabile în timpul sarcinii și la naștere, în special din cauza accesului extrem de insuficient sau inexistent la îngrijire medicală, inclusiv la centre medicale de calitate, cauzând adeseori mortalitate și morbiditate maternă; întrucât riscul contractării unor infecții transmisibile, inclusiv HIV, este mai ridicat; întrucât complicațiile în timpul sarcinii și la naștere sunt cauza principală a deceselor înregistrate în rândul fetelor cu vârsta între 15 și 19 ani din țările cu venituri reduse și medii; întrucât rata mortalității copiilor născuți de mame adolescente este cu aproximativ 50 % mai mare, iar acești copii prezintă un risc mai ridicat de a avea probleme de dezvoltare fizică și cognitivă; întrucât sarcinile timpurii și frecvente pot cauza o serie de complicații medicale pe termen lung și chiar decesul;

J.  întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate reprezintă o încălcare a drepturilor copilului și o formă de violență împotriva fetelor și băieților și, din această perspectivă, statele au obligația de a investiga acuzațiile, de a îi pedepsi pe cei vinovați și de a oferi despăgubiri victimelor, care sunt, cu precădere, femei și fete; întrucât aceste căsătorii trebuie condamnate și nu pot fi justificate de niciun motiv cultural sau religios; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate cresc riscul de violență bazată pe gen și se află deseori la originea violenței domestice, a violenței în cuplu și a abuzurilor sexuale, fizice, psihologice, emoționale și financiare, precum și a altor practici dăunătoare pentru fete și femei, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor și așa-numitele „crime de onoare”, mărind totodată riscul ca femeile și fetele să fie expuse discriminării și violenței bazate pe gen pe parcursul vieții;

K.  întrucât numărul căsătoriilor între copii, al căsătoriilor timpurii și al căsătoriilor forțate crește considerabil în situațiile de instabilitate, conflict armat și catastrofe naturale și umanitare, în timpul cărora accesul la îngrijiri medicale și psihologice sau la educație, precum și posibilitățile de subzistență lipsesc adesea, iar rețelele și rutinele sociale sunt perturbate; întrucât, în cursul crizelor migratorii recente, unii părinți, preocupați să își protejeze copiii, în special fiicele, de agresiuni sexuale sau deoarece ele sunt considerate o povară financiară pentru familiile lor, ajung la concluzia că nu au nicio altă opțiune decât să le mărite înainte să fi împlinit 18 ani, considerând că aceasta ar putea fi o cale de a scăpa de sărăcie;

L.  întrucât Convenția de la Istanbul clasifică căsătoriile forțate drept o formă de violență împotriva femeilor și solicită ca actul de a forța un copil să încheie o căsătorie și practica prin care copiii sunt ademeniți în străinătate pentru a fi constrânși să încheie o căsătorie să fie incriminate; întrucât lipsa accesului victimelor la asistență juridică, medicală și socială poate exacerba această problemă; întrucât 11 state membre ale UE nu au ratificat încă această convenție;

M.  întrucât natura căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii sau a căsătoriilor forțate implică faptul că multe cazuri rămân adesea neraportate, cazurile de abuz depășind frontierele internaționale și barierele culturale, și pot reprezenta chiar o formă de trafic de ființe umane, conducând la sclavie, exploatare și/sau control;

N.  întrucât, în iulie 2014, a avut loc la Londra primul Summit al fetelor, care a urmărit mobilizarea eforturilor naționale și internaționale de a pune capăt mutilării genitale feminine, căsătoriilor între copii, căsătoriilor timpurii și căsătoriilor forțate în decurs de o generație;

O.  întrucât unul dintre obiectivele Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de gen 2016-2020 este prevenirea și luarea de măsuri în legătură cu toate formele de violență împotriva fetelor și femeilor, inclusiv căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate;

P.  întrucât căsătoria între copii va implica costuri de mii de miliarde de dolari pentru țările în curs de dezvoltare până în 2030(5);

Q.  întrucât fenomenul căsătoriilor între copii și al căsătoriilor timpurii reprezintă în continuare un subiect tabu și trebuie abordat în mod public pentru a pune capăt suferinței zilnice a fetelor și adolescentelor și încălcării continue a drepturilor omului; întrucât acest lucru se poate face prin sprijinirea și diseminarea activității jurnaliștilor, artiștilor, fotografilor și activiștilor care se ocupă de problema căsătoriilor timpurii,

1.  constată că anumite state membre ale UE permit căsătoria la 16 ani, cu consimțământul părinților; face apel la legiuitori, atât la cei din statele membre ale UE, cât și la cei din țările terțe, să stabilească vârsta minimă universală pentru căsătorie la 18 ani și să adopte măsurile administrative, juridice și financiare necesare pentru a asigura punerea efectivă în aplicare a acestei cerințe, de exemplu prin promovarea înregistrării căsătoriilor și a nașterilor, și să se asigure că fetele au acces la mecanisme de sprijin instituțional, inclusiv la consiliere psihosocială, mecanisme de protecție și oportunități pentru emanciparea economică; reiterează faptul că căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate trebuie considerate o încălcare gravă a drepturilor omului și un atac grav asupra drepturilor fundamentale ale minorilor implicați, în special asupra dreptului de a-și exprima în mod liber consimțământul și asupra dreptului la integritate fizică și sănătate mentală, dar indirect și asupra dreptului la educație și la exercitarea pe deplin a drepturilor civile și politice; condamnă căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și consideră că orice încălcare a legislației ar trebui abordată într-o manieră proporțională și eficace;

2.  consideră că este important să se abordeze cauzele multiple ale căsătoriilor între copii, ale căsătoriilor timpurii și ale căsătoriilor forțate, printre care se numără tradițiile dăunătoare, sărăcia endemică, conflictele, obiceiurile, consecințele dezastrelor naturale, stereotipurile, lipsa de respect pentru egalitatea de gen și drepturile fetelor și ale femeilor, lipsa de sănătate și stare de bine, lipsa de educație și de oferte educaționale adecvate, nivelul redus de răspunsuri juridice și politice, acordând o atenție specială copiilor care provin din comunități dezavantajate; solicită, în acest sens, UE și statelor membre să lucreze împreună cu organismele relevante ale ONU și cu alți parteneri pentru a atrage atenția cu privire la problema căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate; solicită UE și statelor membre să îndeplinească obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în ceea ce privește combaterea practicilor nocive, cum ar fi mutilarea genitală feminină, într-un mod mai eficace și să-i tragă la răspundere pe cei responsabili; sprijină creșterea finanțării din partea UE și a statelor sale membre prin mecanismele de ajutor pentru dezvoltare care promovează egalitatea de gen și educația, pentru a îmbunătăți accesul la educație pentru fete și femei și a consolida posibilitățile acestora de a participa la programele comunitare de dezvoltare și la conducerea economică și politică, în vederea eliminării cauzelor căsătoriilor între copii, ale căsătoriilor timpurii și ale căsătoriilor forțate;

3.  recunoaște faptul că simpla interzicere prin lege a căsătoriilor copiilor, a căsătoriilor timpurii și a celor forțate nu garantează încetarea acestor practici; solicită Uniunii Europene și statelor sale membre să își coordoneze mai bine și să își consolideze măsurile de asigurare a respectării tratatelor internaționale, a legislației și a programelor, precum și să își utilizeze relațiile diplomatice cu guvernele și organizațiile din țări terțe pentru a aborda problemele legate de căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate; solicită să se depună toate eforturile pentru a asigura respectarea interdicțiilor și pentru a le completa cu un set mai larg de legi și politici; recunoaște faptul că acest lucru impune adoptarea și punerea în aplicare a unor politici, strategii și programe cuprinzătoare și holistice, inclusiv abrogarea dispozițiilor legislative discriminatorii privind căsătoria și adoptarea de măsuri pozitive de capacitare a fetelor;

4.  constată că inegalitatea de gen, lipsa de respect față de femei și de fete, în general, și adeziunea la tradițiile culturale și sociale care perpetuează discriminarea față de fete și femei reprezintă cele mai mari obstacole în calea eliminării căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a celor forțate; recunoaște, în plus, legătura dintre căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și violența bazată pe onoare și solicită ca aceste infracțiuni să fie investigate în mod corespunzător, iar cei acuzați să fie urmăriți penal; indică faptul că și băieții și bărbații tineri pot fi victime ale acestei violențe; solicită ca aceste aspecte să fie abordate în cadrul tuturor programelor relevante ale Uniunii Europene și în dialogurile politice ale UE cu țările partenere, precum și prin educație și eforturi de sensibilizare în țările partenere;

5.  este de părere că, pentru a combate fenomenul căsătoriilor între copii, al căsătoriilor timpurii și al căsătoriilor forțate în integralitatea lui, Uniunea Europeană, în calitatea sa de principal actor în domeniul dezvoltării și al drepturilor omului la nivel mondial, trebuie să joace un rol de prim-plan, în cooperare cu organizațiile regionale și cu comunitățile locale; invită Uniunea Europeană și statele membre să coopereze cu autoritățile de aplicare a legii și cu sistemele judiciare din țările terțe și să ofere formare și asistență tehnică pentru a ajuta la adoptarea și asigurarea respectării legislației care interzice căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și la eliminarea legislației, a standardelor sociale și a tradițiilor culturale care acționează ca o frână asupra drepturilor și libertăților fetelor tinere și ale femeilor; invită statele membre să contribuie la inițiative precum Inițiativa Spotlight UE-ONU axată pe eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor;

6.  invită, în acest sens, statele membre ale Uniunii Europene care nu au făcut încă acest lucru să introducă în legislațiile lor interne dispoziții prin care să interzică toate căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate, să asigure respectarea legislației penale și să ratifice Convenția de la Istanbul; solicită, de asemenea, statelor membre să coopereze cu societatea civilă pentru a-și coordona acțiunile cu privire la această chestiune; subliniază importanța de a se acorda un sprijin suficient și pe termen lung pentru adăposturile pentru femei, refugiați și copiii neînsoțiți și strămutați, astfel încât nimănui să nu i se refuze protecția din cauza lipsei resurselor; invită toate statele membre să asigure respectarea vârstei minime legale pentru căsătorie și să monitorizeze situația, prin colectarea de date defalcate pe sexe și de dovezi privind elemente conexe, pentru a fi în măsură să evalueze mai bine amploarea problemei; solicită Comisiei să creeze o bază de date europeană, care să includă și informații din țări terțe, pentru a monitoriza fenomenul căsătoriilor forțate;

7.  încurajează Uniunea Europeană ca, în cadrul politicii sale externe și al politicii de cooperare pentru dezvoltare, să prezinte un pact strategic partenerilor săi și să solicite în acest scop:

   (a) interzicerea căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate de către toate țările partenere, care trebuie să elimine toate lacunele juridice și să asigure respectarea legislației în conformitate cu normele internaționale din domeniul drepturilor omului, inclusiv eliminarea oricărei dispoziții care poate permite, justifica sau conduce la căsătoriile între copii, la căsătoriile timpurii sau căsătoriile forțate, inclusiv a dispozițiilor care permit autorilor violurilor, ai abuzurilor sexuale, ai exploatării sexuale, ai răpirilor, ai traficului de persoane sau ai unor forme contemporane de sclavie să se sustragă urmăririi penale și pedepsei prin căsătorie cu victimele, în special abrogând sau modificând aceste legi;
   (b) respectarea în practică a acestei interdicții, după intrarea în vigoare a legii, și punerea în aplicare a unor strategii și programe cuprinzătoare și holistice, care să includă obiective măsurabile și progresive și care să prevină și să elimine căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate, precum și finanțarea și evaluarea lor adecvată, în special prin garantarea accesului la justiție, la mecanisme de responsabilizare și la măsuri reparatorii;
   (c) demonstrarea unui leadership și a unei voinței politice puternice ale guvernelor partenere pentru a pune capăt căsătoriei între copii și a dezvolta cadre juridice cuprinzătoare și planuri de acțiune cu etape și termene clare, care să integreze măsurile de prevenire a căsătoriilor între copii în diferite sectoare, și asigurarea unor medii politice, economice, sociale, culturale și civile care să garanteze protecția și capacitarea femeilor și a fetelor, precum și egalitatea de gen;
   (d) mobilizarea resurselor necesare pentru realizarea acestui obiectiv, asigurând că această cooperare este deschisă tuturor actorilor instituționali, cum ar fi profesioniștii din domeniul judiciar, din domeniul educației și cel al sănătății, organele de conducere din cadrul instituțiilor de aplicare a legii, liderii comunităților și liderii religioși, precum și societatea civilă activă în domeniul combaterii căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate;
   (e) corelarea nivelului de ajutor public pentru dezvoltare acordat autorităților guvernamentale cu angajamentul țării beneficiare de a respecta cerințele legate, în special, de drepturile omului, în special de combaterea căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate;
   (f) angajarea UNFPA și a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) într-o cooperare triunghiulară, care să implice aceste două organizații, Uniunea Europeană, statele sale membre și organizațiile societății lor civile care acționează în acest domeniu și țările partenere, în lupta împotriva căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate, prin punerea în aplicare a unor planuri de acțiune naționale prevăzute în buget, acordând prioritate, în special, programelor și metodelor care ar putea trece dincolo de practicile așa-zis culturale, religioase sau tribale care constituie, în realitate, cele mai grave atingeri la adresa drepturilor și a demnității copiilor; solicită ca această cooperare să abordeze și aspectele conexe legate de violența bazată pe onoare;
   (g) asigurarea faptului că transpunerea în practică a acestor programe se bazează pe convențiile și pe textele relevante, precum și pe țintele și obiectivele specifice adoptate prin Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 25 septembrie 2015, în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și al obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), îndeosebi în cadrul obiectivului nr. 3 („Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele”), al obiectivului nr. 4 („Asigurarea unui învățământ de calitate, favorabil incluziunii și echitabil și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”) și al obiectivului nr. 16 („Promovarea unei societăți pacifiste și favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficace, responsabile și favorabile incluziunii, la toate nivelurile”), în special în ceea ce privește „încetarea abuzului, a exploatării, a traficului și a tuturor formelor de violență și de tortură împotriva copiilor”;
   (h) ca aceste programe să aibă la bază și obiectivul nr. 5 din ODD („Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și fetelor”), inclusiv accesul la planificarea familială și accesul public și universal la toate drepturile de sănătate sexuală și a reproducerii, îndeosebi la mijloacele de contracepție moderne și la avortul legal și în condiții de siguranță pentru fete; invită, în acest context, Comisia și statele membre să sprijine mișcarea SheDecides și să garanteze fonduri suplimentare pentru ajutorul internațional pentru servicii de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv pentru avorturi în condiții de siguranță și informații despre avorturi, contracarând „regula călușului mondial” (Global Gag Rule), care a fost reinstaurată de către guvernul Statelor Unite la începutul anului 2017;
   (i) abordarea aspectelor legate de căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate în dialogul în curs dintre Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului, Stavros Lambrinidis, și țările terțe; încurajează Comisia și statele membre să integreze o perspectivă de gen în programele de consolidare a păcii și de reconstrucție post-conflict, să dezvolte programe de subzistență economică și de educație pentru fetele și femeile care sunt victime ale căsătoriilor între copii, ale căsătoriilor timpurii și ale căsătoriilor forțate și să faciliteze accesul acestora la servicii medicale și de sănătate reproductivă în zonele afectate de conflict;

8.  consideră că este deosebit de important să se creeze un spațiu de dialog respectuos cu liderii comunităților și să se sensibilizeze opinia publică, în general, și persoanele vulnerabile, în special, prin intermediul campaniilor de educație și de sensibilizare, al rețelelor sociale și al noilor canale media, în cadrul luptei împotriva căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate; solicită, prin urmare, dezvoltarea de acțiuni guvernamentale, juridice, sociale și diplomatice transversale menite să prevină astfel de practici; consideră că este esențială implicarea în cadrul comunităților locale a principalelor părți interesate, cum ar fi elevii adolescenți de sex feminin și masculin, profesorii, părinții, liderii religioși și de la nivelul comunității, prin programe bazate pe comunitate sau programe specifice de sensibilizare pentru a atrage atenția cu privire la impactul negativ al căsătoriilor între copii asupra copiilor, familiilor și comunităților, la legislația existentă privind căsătoriile între copii și la inegalitatea de gen și modul de obținere a accesului la finanțare pentru remedierea acestei situații;

9.  consideră că capacitarea femeilor și a fetelor prin educație, asistență socială și oportunități economice este un instrument esențial pentru combaterea acestor practici; recomandă ca UE să promoveze și să protejeze drepturile egale ale femeilor și ale fetelor în ceea ce privește accesul la educație, acordând o atenție deosebită unei educații gratuite și de calitate în învățământul primar și secundar, integrând cursuri privind sănătatea sexuală și reproductivă în programa școlară și acordând stimulente financiare și/sau asistență financiară familiilor fetelor pentru înscrierea la școală și finalizarea studiilor; subliniază că este necesar să se garanteze accesul deplin al copiilor refugiați la educație și să se promoveze integrarea și includerea acestora în sistemele naționale de educație; recunoaște nevoia de sprijin și protecție pentru persoanele care sunt expuse riscului de căsătorie între copii, căsătorie timpurie și căsătorie forțată sau a celor care se află deja într-o astfel de căsătorie, din perspectiva educației, a unui sprijin psihologic și social, a accesului la o locuință și la alte servicii sociale de înaltă calitate, precum și a îngrijirii și a serviciilor de sănătate mintală, sexuală și reproductivă;

10.  invită Uniunea Europeană să se asigure că funcționarii guvernamentali, inclusiv personalul diplomatic, lucrătorii sociali, liderii religioși și de la nivelul comunității, toate autoritățile de aplicare a legii, sistemele judiciare din țările terțe, toți profesorii și pedagogii și alte persoane care lucrează cu potențiale victime să beneficieze de instruire pentru a fi mai în măsură să reacționeze în cazurile de căsătorii între copii și de violență bazată pe gen și să identifice și să sprijine fetele și băieții expuși la căsătoriile între copii, la căsătoriile timpurii și la căsătoriile forțate, la violența în cuplu, la riscul de violență sexuală și la orice altă practică care subminează drepturile omului și demnitatea umană, precum și pentru ca aceștia să fie în măsură să ia măsuri eficace pentru a impune respectarea drepturilor și a demnității acestor persoane;

11.  invită Uniunea Europeană să se asigure că autoritățile de aplicare a legii beneficiază de instruire pentru a fi mai în măsură să impună respectarea drepturilor fetelor expuse la căsătoriile timpurii și la căsătoriile forțate, la violența în cuplu, la riscul de viol, precum și la orice altă practică care subminează demnitatea umană;

12.  invită statele membre să le garanteze femeilor și fetelor migrante un permis de ședere autonom, care să nu depindă de statutul soțului sau al partenerului, în special în cazul victimelor violenței fizice și psihologice, inclusiv al căsătoriilor forțate sau aranjate, și să garanteze că se iau toate măsurile administrative pentru a le proteja, inclusiv asigurând accesul efectiv la mecanisme de asistență și de protecție;

13.  invită Uniunea Europeană și statele sale membre să aibă în vedere sprijinirea și consolidarea măsurilor de protecție în țările terțe, cum ar fi asigurarea de adăposturi sigure și accesul la asistență medicală și juridică și, în cazul în care este necesar, acordarea de asistență consulară victimelor căsătoriilor între copii, căsătoriilor timpurii și căsătoriilor forțate;

14.  recunoaște că Uniunea Europeană, atașată respectării drepturilor omului și a valorilor fundamentale, printre care respectarea demnității umane, trebuie să fie absolut ireproșabilă la nivelul statelor sale membre și invită Comisia să inițieze o vastă campanie de sensibilizare și să consacre un an european luptei împotriva căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate;

15.  sprijină cu fermitate activitatea parteneriatului global Girls Not Brides pentru a eradica căsătoriile între copii și a le permite fetelor să își atingă potențialul;

16.  salută campania în curs a Uniunii Africane pentru eradicarea căsătoriei între copii și activitățile unor organizații precum Royal Commonwealth Society, care pledează pentru intensificarea măsurilor de eradicare a căsătoriilor între copii și abordarea inegalităților de gen;

17.  subliniază necesitatea ca bărbații și băieții să fie informați și educați în mod urgent, mobilizându-i în favoarea măsurilor de apărare a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor copiilor și femeilor;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și Organizației Națiunilor Unite.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0379.
(2) JO C 289, 9.8.2016, p. 57.
(3) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
(5) Wodon, Quentin T.; Male, Chata; Nayihouba, Kolobadia Ada; Onagoruwa, Adenike Opeoluwa; Savadogo, Aboudrahyme; Yedan, Ali; Edmeades, Jeff; Kes, Aslihan; John, Neetu; Murithi, Lydia; Steinhaus, Mara; Petroni, Suzanne, Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report, („Impactul economic al căsătoriilor copiilor: raport de sinteză global”), Economic Impacts of Child Marriage, Washington, D.C., Grupul Băncii Mondiale, 2017.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate