Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2056(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0185/2018

Predložena besedila :

A8-0185/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.15

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0294

Sprejeta besedila
PDF 162kWORD 59k
Sreda, 4. julij 2018 - Strasbourg
Pogajanja o celovitem sporazumu med EU in Azerbajdžanom
P8_TA(2018)0294A8-0185/2018

Priporočilo Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2018 Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pogajanj o celovitem sporazumu med EU in Azerbajdžanom (2017/2056(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 2, 3 in 8 ter naslova V, zlasti členov 21, 22 in 36, Pogodbe o Evropski uniji, pa tudi petega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju pogajanj med Evropsko unijo in Azerbajdžanom o novem celovitem sporazumu, ki naj bi nadomestil Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Azerbajdžanom na drugi strani iz leta 1999, ki so se začela 7. februarja 2017(1),

–  ob upoštevanju pogajalskih smernic za ta sporazum, ki jih je sprejel Svet 7. novembra 2016,

–  ob upoštevanju memoranduma o soglasju med EU in Azerbajdžanom o strateškem partnerstvu na področju energije z dne 7. novembra 2006,

–  ob upoštevanju glavnih rezultatov 15. srečanja Sveta za sodelovanje med EU in Azerbajdžanom, ki je bilo 9. februarja 2018,

–  ob upoštevanju poročila Komisije z dne 19. decembra 2017 o odnosih med EU in Azerbajdžanom v okviru spremenjene evropske sosedske politike (SWD(2017)0485),

–  ob upoštevanju sporočila, ki ga je predsedstvo parlamentarne skupščine Euronest poslalo voditeljem držav ali vlad 30. oktobra 2017,

–  ob upoštevanju svojega priporočila z dne 15. novembra 2017 Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD) o vzhodnem partnerstvu med pripravami na vrhunsko srečanje novembra 2017(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike(3),

–  ob upoštevanju skupnih izjav z vrhov vzhodnega partnerstva, vključno z izjavo z dne 24. novembra 2017,

–  ob upoštevanju publikacije Komisije in ESZD iz junija 2016 o globalni strategiji za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije in zlasti ključni načel iz tega besedila,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2017 o primeru azerbajdžanskega novinarja Afgana Mukhtarlija(4) in drugih resolucij o Azerbajdžanu, zlasti tistih, ki zadevajo stanje človekovih pravic in pravno državo,

–  ob upoštevanju izjave predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko/za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja o obsodbi novinarja Afgana Mukhtarlija v Azerbajdžanu z dne 14. januarja 2018,

–  ob upoštevanju resolucije z dne 11. oktobra 2017 parlamentarne skupščine Sveta Evrope o delovanju demokratičnih institucij v Azerbajdžanu,

–  ob upoštevanju uvedbe postopka za ugotavljanje kršitev s strani Odbora ministrov Sveta Evrope dne 5. decembra 2017, ker azerbajdžanski organi vztrajno zavračajo izvršitev sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ilgar Mamadov proti Azerbajdžanu,

–  ob upoštevanju poročila za presojo potreb, ki ga je pripravila misija Urada za demokratične institucije in človekove pravic (ODIHR) Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), z dne 2. marca 2018 o predčasnih predsedniških volitvah v Azerbajdžanu,

–  ob upoštevanju členov 108(4) in 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in stališča Odbora za mednarodno trgovino v obliki predlogov sprememb (A8-0185/2018),

A.  ker vzhodno partnerstvo temelji na skupni zavezi Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Gruzije, Moldavije, Ukrajine in Evropske unije glede vzpostavitve tesnejših povezav ter spoštovanja mednarodnega prava in temeljnih vrednot, vključno z demokracijo, pravno državo, dobrim upravljanjem ter spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin; ker bi moral novi sporazum med EU in Azerbajdžanom v ospredje postaviti interese Unije v regiji ter spodbujati njene vrednote;

B.  ker Parlament podpira vzpostavljanje tesnejših povezav z vsemi članicami vzhodnega partnerstva, če spoštujejo te temeljne vrednote; ker bi morala biti v okviru politike vzhodnega partnerstva uporaba privlačnega dolgoročnega modela „vzhodnega partnerstva+“, ki ga je predlagal Parlament v svoji resoluciji z dne 15. novembra 2017 o vzhodnem partnerstvu in ki bi lahko sčasoma vodil v pridružitev k carinski, energetski in digitalni uniji ter schengenskemu območju, omogočena tudi državam, ki niso sklenile pridružitvenega sporazuma z EU, kot je Azerbajdžan, in sicer, ko bodo pripravljene na takšne okrepljene zaveze in bodo dosegle znaten napredek pri izvajanju skupno dogovorjenih reform;

C.  ker odnose med EU in Azerbajdžanom od trenutno ureja sporazum o partnerstvu in sodelovanju iz leta 1999; ker je EU največja trgovinska partnerica Azerbajdžana, tako pri uvozu kot izvozu, in predstavlja 48,6 % skupne trgovine Azerbajdžana ter je tudi največji vir tujih neposrednih naložb; ker je Azerbajdžan strateški energetski partner EU, ki omogoča diverzifikacijo virov energije EU; ker je gospodarstvo Azerbajdžana zelo odvisno od sektorja nafte in plina, ki predstavlja približno 90 % izvoza države, in je zato je ranljivo v odnosu do zunanjih pretresov in nihanj svetovnih cen nafte; ker Azerbajdžan še ni član STO, zaradi česar se za to državo uporabljajo znatne tarifne in netarifne ovire, ki omejujejo njene trgovinske in poslovne odnose z EU;

D.  ker sta EU in Azerbajdžan v skupni izjavi z vrha vzhodnega partnerstva z dne 24. novembra 2017 poudarila, da bo EU še naprej na različne načine z vsako od partnerskih držav, vključno z Armenijo, Azerbajdžanom in Belorusijo, skupno razpravljala o privlačnih in realnih možnostih za krepitev skupne trgovine in spodbujanje naložb, v čemer se bodo odražali skupni interesi, reformirane naložbene politike v zvezi z zaščito naložb ter mednarodna trgovinska pravila in s trgovino povezani mednarodni standardi, tudi na področju intelektualne lastnine, ter z namenom prispevanja k modernizaciji in diverzifikaciji gospodarstev;

E.  ker se pričakuje, da bo novi sporazum pozitivno vplival na Azerbajdžan, kar zadeva spodbujanje demokratičnih standardov, rast in gospodarski razvoj; ker so take možnosti še zlasti pomembne za mlade v Azerbajdžanu, in sicer z vidika oblikovanja nove generacije izobraženih Azerbajdžancev, ki bodo spoštovali naše temeljne vrednote in si prizadevali za modernizacijo države; ker je popolnoma delujoča civilna družba bistven pogoj za zagotavljanje gospodarske diverzifikacije;

1.  priporoči Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko:

  

Splošna načela, temeljne vrednote in zavezanost reševanju sporov

   (a) naj zagotovijo, da bo vzpostavljanje tesnejših povezav med EU in Azerbajdžanom pogojeno s tem, da država uveljavlja in spoštuje temeljne vrednote in načela demokracije, pravne države, dobrega upravljanja, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s svobodo izražanja in združevanja, pravicami manjšin in enakostjo spolov, kar je v interesu obeh strani in zlasti njunih državljanov;
   (b) naj spomnijo azerbajdžanske oblasti na stališče Parlamenta, izraženo v njegovi resoluciji z dne 15. novembra 2017 o vzhodnem partnerstvu, v kateri je državo pozval, naj spoštuje svoje mednarodne zaveze, in nedvoumno izrazil, da ne bo ratificiran noben celovit sporazum z Azerbajdžanom, če ta ne bo spoštoval temeljnih vrednot in pravic EU, zlasti kar zadeva neizvajanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice ter nadlegovanje, ustrahovanje in preganjanje zagovornikov človekovih pravic, nevladnih organizacij, pripadnikov opozicije, novinarjev in ekoloških aktivistov; naj zagotovijo, da bodo vsi politični zaporniki in zaporniki vesti v Azerbajdžanu izpuščeni pred vsakršnim novim sporazumom med EU in Azerbajdžanom, kot so že napovedale oblasti v tej državi; naj zagotovijo, da bo v novi sporazum vključen namenski mehanizem zadržanja z jasnimi določbami o spoštovanju pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
   (c) naj azerbajdžanske organe spomnijo na stališče Parlamenta, izraženo v istem priporočilu, da je treba ratifikacijo novih sporazumov med EU in vsako od strani v sporu v Gorskem Karabahu pogojiti s pomembnimi zavezami in znatnim napredkom za mirno rešitev spora, na primer z ohranjanjem premirja in podpiranjem izvajanja osnovnih načel OVSE iz leta 2009 ter prizadevanj sopredsednikov skupine iz Minska, ki deluje v okviru OVSE; naj ponovno poudarijo, da je treba v vsak pogajalski proces vključiti tako armensko kot azerbajdžansko civilno družbo;
   (d) naj zagotovijo, da bo prihodnji sporazum z Azerbajdžanom ambiciozen, celovit in usmerjen v prihodnost ter skladen prizadevanji te države in EU, in sicer na podlagi skupnih vrednot in interesov, in da bo usklajen s cilji agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in prinesel oprijemljive in konkretne koristi obema stranema, ne le za velika podjetja, ampak tudi – z upoštevanjem posebnih značilnosti MSP – za državljane EU in Azerbajdžana;
   (e) naj zagotovijo hiter in enakomeren napredek pogajanj s ciljem, da bi bil novi sporazum podpisan pred naslednjim vrhom vzhodnega partnerstva leta 2019, če bodo navedeni pogoji izpolnjeni;
   (f) naj aktivno in jasno sporočajo, kakšni so cilji in pogoji novega sporazuma ter pogajalski proces, ki je v teku, da bi se v Azerbajdžanu in EU izboljšala preglednost in ozaveščenost javnosti o pričakovanih priložnostih in prednostih, ki jih bo prinesla sklenitev sporazuma, ter se na ta način zoperstavijo kampanjam dezinformiranja;
  

Politični dialog in regionalno sodelovanje

   (g) naj zagotovijo reden in poglobljen politični dialog, da bi spodbudili odločne reforme, usmerjene v krepitev institucij in delitve oblasti med njimi, da bi zagotovili večjo demokratičnosti in neodvisnost institucij, uveljavili človekove pravice in svobodo medijev ter razvili regulativno okolje, v katerem lahko civilna družba deluje brez nepotrebnega vmešavanja, tudi v procesu reform;
   (h) naj vzpostavijo posebne ukrepe, namenjene izvajanju priporočil OVSE/ODIHR in Beneške komisije Sveta Evrope, da bi zagotovili napredek v smeri vključujočih, konkurenčnih in preglednih volitev in referendumov ter državljanom Azerbajdžana omogočili svobodno in pošteno izražanje mnenj in želja;
   (i) naj v celoti podprejo predhodne ugotovitve misije za opazovanje volitev OVSE in Sveta Evrope, kar zadeva predčasne predsedniške volitve 11. aprila 2018, v katerih navaja, da je „primanjkovalo prave konkurence“ zaradi „omejevalnega političnega okolja“, „pravnega okvira, ki omejuje temeljne pravice in svoboščine“, „pomanjkanja pluralizma, tudi v medijih“, „razširjenega neupoštevanja obveznih postopkov, nepreglednosti in številnih hudih nepravilnosti, kot so polnjenja volilnih skrinjic z glasovnicami“;
   (j) naj si prizadevajo za določbe za krepitev sodelovanja pri spodbujanju miru in mednarodne pravičnosti ter zlasti vztrajajo, da Azerbajdžan izpolni svoje mednarodne obveznosti, tudi kot član Sveta Evrope, in da izvršuje sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice; pozovejo Azerbajdžan, naj podpiše in ratificira Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča; naj si tudi prizadevajo za ukrepe za tesno sodelovanje pri preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje ter boju proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem;
   (k) naj zagotovijo tesnejše sodelovanje pri zunanjih, obrambnih in varnostnih zadevah, da bi zagotovili čim večje zbliževanje, zlasti kar zadeva odzivanje na globalne grožnje in izzive, vključno s terorizmom, preprečevanjem sporov, kriznim upravljanjem in regionalnim sodelovanjem, hkrati pa upoštevajo raznovrstno zunanjo politiko Azerbajdžana; naj podpirajo podpis okvirnega sporazuma o sodelovanju med EU in Azerbajdžanom, da se zagotovi pravna in politična podlaga za sodelovanje pri misijah in operacijah skupne varnostne in obrambne politike (SVOP);
   (l) naj zagotovijo, da bosta imela prednost dialog med Azerbajdžanom in Armenijo ter okrepljeno sodelovanje EU pri mirnem reševanju spora v Gorskem Karabahu, skladno z osnovnimi načeli OVSE iz leta 2009 in zlasti s podporo sopredsednikov skupine iz Minska, ki deluje v okviru OVSE, pri čemer naj spodbujajo vse pobude, ki bodo prispevale k vzpostavitvi miru, kot so upoštevanje premirja na vseh straneh, dialog na vseh ravneh, vključno s pogovori na visoki ravni, preprečevanje sovražnega govora, ukrepi za pristno krepitev zaupanja, znatno povečanje števila mednarodnih opazovalcev OVSE ter poglobljene izmenjave med armensko in azerbajdžansko civilno družbo, tudi med verskimi in kulturnimi osebnostmi, da se armenska in azerbajdžanska družba pripravita na miroljubno sožitje; naj izrazijo močno zaskrbljenost zaradi kopičenja vojaških sil in nesorazmernih odhodkov za obrambo v regiji;
   (m) naj uvedejo posebne določbe, ki bodo podprle pomembna prizadevanja organov, da bi pomagali velikemu številu beguncev in notranje razseljenim osebam, v podporo pa bodo tudi civilistom, ki živijo na območjih sporov znotraj mednarodno priznanih meja Azerbajdžana; naj vztrajajo, da se spoštujejo pravice vseh oseb, ki stalno ali začasno živijo znotraj meja Azerbajdžana; naj zlasti prispevajo k uveljavljanju njihove pravice, da se vrnejo na svoje domove in k svojemu premoženju ter da jim vse strani v konfliktu dodelijo odškodnine v skladu s sodbami Evropskega sodišča za človekove pravice;
  

Pravna država, spoštovanje človekovih pravic in temeljne svoboščine

   (n) naj zagotovijo podporo za reformo pravosodja, s katero se bosta zagotovili nepristranskost in neodvisnost pravosodja od izvršilne veje ter okrepila pravna država; naj zlasti zagotovijo neodvisnost pravnih strokovnjakov, tako da onemogočijo neupravičeno vmešavanje v delo odvetnikov, naj omogočijo neodvisnim odvetnikom, da zastopajo stranke v skladu z notarskim pooblastilom za zastopanje, in naj odpravijo arbitrarne pristojnosti azerbajdžanske odvetniške zbornice, da izključi odvetnike in zavrne sprejem novih članov;
   (o) naj tudi zagotovijo podporo za razvoj trdnega okvira za varstvo človekovih pravic, temeljnih svoboščin in enakosti spolov; naj poudarjajo pomen zastopanosti žensk na vseh ravneh vlade, vključno z njihovim enakopravnim, celovitim in dejavnim sodelovanjem pri preprečevanju in reševanju sporov, ter naj Azerbajdžan pozovejo k podpisu Istanbulske konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima;
   (p) naj uvedejo posebne določbe, ki bodo Azerbajdžanu v podporo v boju proti gospodarskemu kriminalu, vključno s korupcijo, pranjem denarja in davčnimi utajami; naj spodbujajo večjo preglednost dejanskega lastništva družb in skladov ter finančnih dejavnosti velikih podjetij v smislu ustvarjenega dobička in plačanega davka; naj podprejo preiskave shem pranja denarja, zlasti v „zadevi pralnica“, in naj vzpostavijo posebne mehanizme nadzora in kontrole, kot denimo omejen dostop do evropskega bančnega sistema za vpletene v pranje denarja in goljufije;
   (q) naj omogočijo okrepljeno sodelovanje z Azerbajdžanom in podporo tej državi v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in kibernetski kriminaliteti ter pri preprečevanju radikalizacije in čezmejnega kriminala; naj sodelujejo, zlasti v boju proti novačenju s strani terorističnih organizacij;
   (r) naj vključijo določbe o izvajanju kazenskega zakonika v Azerbajdžanu, povezane z varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter namenjene preprečevanju političnega preganjanja in ugrabitev, samovoljnih prepovedi potovanj, nadlegovanja političnih disidentov, tudi z obrekovanjem, in neodvisnih novinarjev, zagovornikov človekovih pravic, predstavnikov nevladnih organizacij in najbolj ranljivih ljudi v družbi, kot so pripadniki nekaterih manjšinskih skupin, vključno s skupnostjo LGBTQ; naj zagotovijo, da bodo v sporazumu posebej navedene te skupine; naj ponovno izjavijo, da so te prakse nesprejemljive za vsako morebitno partnersko državo EU; naj vzpostavijo okrepljeni forum za učinkovit in v rezultate usmerjen dialog o človekovih pravicah med EU in Azerbajdžanom v posvetovanju z glavnimi mednarodnimi in resnično neodvisnimi azerbajdžanskimi nevladnimi organizacijami, napredek tega foruma pa ocenjujejo vsako leto na podlagi konkretnih primerjalnih meril;
   (s) naj vztrajajo pri sprejetju ustreznih sprememb prava, da se omogoči izvajanje zakonitih dejavnosti civilne družbe, odpravijo neupravičene omejitve zahtev, ki jih morajo izpolnjevati za registracijo, delovanje in dostop do tujega financiranja in prijavljanja nepovratnih sredstev, ter odprava neupravičenih kriminalnih preiskav, nepotrebnega poročanja različnim vladnim agencijam, racij pisarn, zamrzovanja bančnih računov, prepovedi potovanj in preganjanja voditeljev;
   (t) naj pred zaključkom pogajanj zagotovijo, da bo Azerbajdžan izpustil politične zapornike in zapornike vesti, tudi najbolj izpostavljene, med drugim Ilgarja Mamadova, Afgana Mukhtarlija, Mehmana Husejnova, Ilkina Rustamzade, Sejmurja Hazijevega, Rašada Ramazanova, Elčina Ismajilija, Gijasa Ibrahimova, Bejrama Mamadova, Asifa Jusiflija in Fuada Gahramanlija, odpravil prepoved potovanja po izpustitvi teh posameznikov, tudi za novinarko Hadidžo Ismajlovo in pravnika Intigama Alijeva, in v celoti izvršil sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, zlasti kar zadeva Ilgarja Mamadova; naj s pomočjo pravosodja in pravne države zagotovijo, da bodo ti posamezniki izpuščeni in se bo njihov položaj izboljšal, vključno z njihovo ponovno zaposlitvijo, ter da se bo izboljšal položaj njihovih družin, in naj zaščitijo azerbajdžanske disidente v EU; naj obsodijo dejstvo, da v nasprotju z napovedmi azerbajdžanskih oblasti ni bil izpuščen niti eden zgoraj navedenih političnih zapornikov, nasprotno, pridržanih je bilo še več posameznikov, ki so miroljubno izvajali svoje ustavne pravice, vključno z opozicijskimi poslanci in odvetnikom za človekove pravice Eminom Aslanom; naj zahtevajo takojšnjo izpustitev odvetnika za človekove pravice Emina Aslana iz upravnega pripora in njegovo popolno oprostitev od dvomljivih obtožb „neposlušnosti v odnosu do policije“; naj poskrbijo, da bo Azerbajdžan prenehal uporabljati upravni pripor kot sredstvo za utišanje kritikov vlade;
   (u) naj zagotovijo, da Azerbajdžan spoštuje pravico do mirnega zbiranja, da je ne omejuje na načine, ki bi bili v nasprotju z njegovimi obveznostmi po mednarodnem pravu, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ter da nemudoma in učinkovito preišče vse primere pretirane uporabe sile, samovoljne aretacije in protipravna pridržanja miroljubnih protestnikov, med drugim v zvezi s sankcioniranima opozicijskima shodoma iz septembra 2017 in marca 2018, ter poskrbi, da storilci odgovarjajo za svoja dejanja;
   (v) naj si pred zaključkom pogajanj prizadevajo, da bi se azerbajdžanske oblasti zavezale, da bodo izvajale Konvencijo OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju ter resnično preiskale vse primere slabega ravnanja s političnimi zaporniki in zaporniki vesti, zlasti v primerih pokojnega Mehmana Galandrova, ki je umrl v azerbajdžanskem priporu, ter članov skupnosti LGBTQ, ki so bili nadlegovani in množično aretirani septembra 2017;
   (w) naj poudarijo zaskrbljenost EU nad trenutnim stanjem svobode medijev v Azerbajdžanu, ki je v letu 2018 na svetovnem indeksu svobode tiska organizacije Novinarji brez meja uvrščen med 180 državami uvrščen na 163. mesto; naj poudarijo pomen svobodnih in neodvisnih medijev, tako nespletnih kot spletnih, ter zagotovijo okrepljeno politično in finančno podporo EU za svobodne in pluralne medije v Azerbajdžanu, ki bodo uredniško neodvisni od prevladujočih političnih in oligarhičnih skupin ter skladni s standardi EU; naj pozovejo oblasti, da odpravijo blokado dostopa do spletnih strani časopisa Azadlik in treh medijskih hiš, ki morajo delovati iz tujine: Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), ki oddaja v azerbajdžanskem jeziku, Meydan TV in Azerbaycan Saati;
  

Trgovinsko in gospodarsko sodelovanje

   (x) naj vključijo pravične in ambiciozne določbe glede trgovine in naložb v obsegu, združljivem s statusom Azerbajdžana kot države nečlanice STO, ki bodo popolnoma skladne s standardi EU in teh standardov ne bodo ogrožale, zlasti kar zadeva sanitarne, fitosanitarne, okoljske, delavske in socialne standarde ter standarde v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo spolov in nediskriminacijo, ter bodo zagotavljale priznavanje in varstvo pravic intelektualne lastnine, vključno z geografskimi označbami, zlasti za vina in žgane pijače; naj podpirajo Azerbajdžan v postopku pristopa k STO;
   (y) naj uvedejo trdne ukrepe, ki bodo zagotovili hiter napredek pri izboljšanju poslovnega in naložbenega ozračja v Azerbajdžanu, zlasti kar zadeva obdavčitev ter upravljanje javnih financ in javna naročila, ob sklicevanju na pravila iz sporazuma STO o javnih naročilih, da bi povečali preglednost, boljše upravljanje in odgovornost, enak dostop ter pravično konkurenco;
  

Energija in druga področja sodelovanja

   (z) naj omogočijo večje sodelovanje v energetskem sektorju skladno s strateškim energetskim partnerstvom EU in Azerbajdžana ter zgodovino ter države kot zanesljive dobaviteljice energije, ob tem pa naj vseeno upoštevajo, da je bilo članstvo Azerbajdžana v pobudi za preglednost v ekstraktivni industriji (EITI) najprej zamrznjeno, nato pa se je morala država marca 2017 iz pobude umakniti, ker ni izpolnjevala zahtev skupine glede civilne družbe; naj pozovejo Azerbajdžan, da se ponovno uskladi s temi zahtevami, da bi nadaljeval s svojimi dejavnostmi v okviru pobude EITI;
   (aa) naj tudi podprejo diverzifikacijo mešanice virov energije Azerbajdžana, pri tem pa spodbujajo uporabo neogljičnih virov energije in pripravo na čas po ogljiku z zmanjšanjem odvisnosti od fosilnih goriv in spodbujanjem uporabe obnovljivih virov energije, tudi zaradi energetske varnosti; naj podprejo dokončanje južnega plinskega koridorja, in sicer po tem, ko bodo obravnavali pomembne pomisleke, povezane s podnebnimi spremembami ter vplivom na lokalne skupnosti, v odločitvi Evropske investicijske banke o financiranju Transanatolijskega plinovoda (TANAP);
   (ab) naj kot del novega sporazuma uvedejo ambiciozne določbe o varstvu okolja in zmanjšanju podnebnih sprememb v skladu s cilji Unije iz njenega programa na tem področju in zavezami, ki sta jih obe strani sprejeli s Pariškim sporazumom, tudi prek vključevanja teh politik v druge sektorske politike;
   (ac) naj zagotovijo nove perspektive za okrepljeno sodelovanje na področjih, ki niso povezana z energijo, zlasti na področjih izobraževanja, zdravstva, prometa, povezljivosti in turizma, da bi diverzificirali azerbajdžansko gospodarstvo, spodbudili ustvarjanje delovnih mest, posodobili industrijske in storitvene sektorje ter spodbudili trajnostni razvoj v podjetjih in raziskavah; naj omogočijo več medčloveških izmenjav, tako na evropski ravni kot v okviru regionalnih izmenjav z armenskimi nevladnimi organizacijami;
   (ad) naj okrepijo sodelovanje na področju mladinskih in študentskih izmenjav s krepitvijo že obstoječih in uspešnih programov, kot je mreža Mladi evropski sosedi, in z razvojem novih programov štipendiranja in tečajev usposabljanja, pa tudi s spodbujanjem sodelovanja v programih na področju višjega izobraževanja, zlasti v programu Erasmus+, ki bo podpiral razvoj spretnosti, tudi jezikovnih, ter azerbajdžanskim državljanom omogočil, da spoznajo EU in njene vrednote;
   (ae) naj spodbujajo tudi gospodarsko rast s pomočjo prometa in povezljivosti; naj razširijo vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) na Azerbajdžan;
   (af) naj, v skladu s skupno izjavo z vrha vzhodnega partnerstva iz leta 2017, ob primernem času in če bodo razmere to dopuščale, razmislijo o začetku dialoga o liberalizaciji vizumskega režima z Armenijo oziroma Azerbajdžanom, pod pogojem, da bodo zagotovljene razmere za dobro upravljano in varno mobilnost, vključno z učinkovitim izvajanjem sporazumov o poenostavitvi vizumskih postopkov in ponovnem sprejemu med stranema;
  

Institucionalne določbe

   (ag) naj zagotovijo, da bo imel sporazum trdno parlamentarno razsežnost, tako da okrepijo veljavne določbe in mehanizme sodelovanja, da bi omogočili večji prispevek k njegovemu izvajanju in nadzor nad njim, zlasti z vzpostavitvijo nadgrajene medparlamentarne strukture, ki omogoča reden in konstruktiven dialog med Evropskim parlamentom in azerbajdžanskim parlamentom o vseh vidikih medsebojnih odnosov, vključno z izvajanjem sporazumov;
   (ah) naj pogajanja vodijo čim bolj pregledno; naj Parlament v vseh fazah pogajanj obveščajo v skladu s členom 218(10) PDEU, ki določa, da „[se Evropski parlament] v vseh fazah postopka nemudoma in izčrpno obvesti“; naj Parlamentu tudi zagotovijo pogajalska besedila in zapisnike vsakega kroga pogajanj; naj spomnijo Svet, da je Sodišče Evropske unije zaradi kršitve člena 218(10) PDEU v preteklosti že razveljavilo sklepe Sveta o podpisu in sklenitvi več sporazumov; naj se zavedajo, da lahko Parlament v prihodnosti tudi zadrži soglasje za nove sporazume, dokler Svet ne izpolni svojih pravnih obveznosti;
   (ai) naj zagotovijo, da se novi sporazum ne bo uporablja začasno preden Parlament ne poda odobritve tega sporazuma; naj poudarijo, da lahko Parlament v prihodnje ne odobri novih sporazumov ali drugih prihodnjih sporazumov, če to opozorilo ne bo upoštevano;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter predsedniku, vladi in parlamentu Republike Azerbajdžan.

(1) UL L 246, 17.9.1999, str. 3.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0440.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0493.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0267.

Zadnja posodobitev: 7. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov