Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 1 март 2018 г. - БрюкселОкончателна версия
 Разпространение на застрахователни продукти: дата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки ***I
 Двустранно споразумение между ЕС и САЩ относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането ***
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата — Анеми Туртелбом
 Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
 Създаване, отговорности, численост и мандат на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3)
 Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I
 Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *
 Генетично модифицирана царевица DAS-59122-7
 Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша
 Положението с основните права в ЕС през 2016 г.
 Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС
 Банков съюз — Годишен доклад за 2017 г.
 Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите — борба с финансирането на тероризма
 Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
Текстове
Окончателна версия (935 kb)
Правна информация - Политика за поверителност