Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 1. března 2018 - BruselKonečné znění
 Distributoři pojištění: lhůta uplatňování prováděcích opatření členských států ***I
 Dvoustranná dohoda mezi EU a USA o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění ***
 Jmenování člena Účetního dvora – Annemie Turtelboom
 Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí
 Zřízení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3)
 Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin ***I
 Povinná automatická výměna informací v oblasti daní *
 Geneticky modifikovaná kukuřice DAS-59122-7
 Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku
 Situace v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016
 Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU
 Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017
 Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu
 Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen
Texty
Konečné znění (591 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí