Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες
 Ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ***I
 Διμερής συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση ***
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Annemie Turtelboom
 Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Σύσταση ειδικής επιτροπής για τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή (TAX3)
 Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I
 Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας *
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος DAS-59122-7
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία
 Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016
 Προοπτικές και προκλήσεις για τον μελισσοκομικό τομέα στην ΕΕ
 Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017
 Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
Κείμενα (973 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου