Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 1. märts 2018 - Brüssel
 Kindlustustoodete turustamine: liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäev ***I
 ELi ja USA vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping ***
 Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Annemie Turtelboom
 Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametissenimetamine
 Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitleva erikomisjoni (TAX3) moodustamine
 Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse ***I
 Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas *
 Geneetiliselt muundatud mais DAS-59122-7
 Geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Komisjoni otsus kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas
 Põhiõiguste olukord ELis 2016. aastal
 ELi mesindussektori väljavaated ja probleemid
 Pangandusliit – 2017. aasta aruanne
 Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine
 ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 62. istungjärguks
Tekstid (558 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika