Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel
 Vakuutusten tarjoaminen: jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivä ***I
 EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavista toimenpiteistä ***
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Annemie Turtelboom
 Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen
 Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan TAX3 asettaminen
 Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I
 Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla *
 Muuntogeeninen maissi DAS-59122-7
 Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta
 EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016
 EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet
 Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017
 Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen - terrorismin rahoittamiseen puuttuminen
 EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten
Tekstit (586 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö