Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts - Brisele
 Apdrošināšanas izplatīšana: dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datums ***I
 ES un ASV divpusējais nolīgums par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu ***
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana: Annemie Turtelboom
 Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana
 Īpašas komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas (TAX3) jautājumos izveide
 Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I
 Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām *
 Ģenētiski modificēta kukurūza 59122 (DAS-59122-7)
 Ģenētiski modificēta kukurūza MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā
 Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā
 ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi
 Banku savienība — 2017. gada ziņojums
 Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu
 ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā
Teksti (593 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika